Spännande nytt EU-projekt för nyutexaminerade lärare och för lärare som är intresserade av att vara mentorer. Ta chansen och gå med i projektet INDUCAS. Projektet startar redan i maj 2017!

Är du nyutexaminerad lärare ? Har du jobbat som lärare i mindre än två år ? Är du registrerad i eTwinning eller är du villig att registrera dig ? Är du intresserad av att med lärare i samma situation som du online diskutera utmaningar och tillsammans finna lösningar ? Eller är du intreserad av att fungera som mentor för nya lärare? Kom med i pilotprojektet INDUCAS.

INDUCAS är ett pilotprojekt som finasieras av Europeiska Unionen och som drivs av Europeiska Skoldatanätet, European Schoolnet.

Syftet med projektet är att undersöka hur nya lärare kan få bättre stöd genom att i en grupp likasinnade (som möter samma sorts utmaningar) träffas online för att dela idéer och för att även hitta gemensamma lösningar. Inducas söker även mentorer.

Pilotfasen av INDUCAS (Maj 2017 till April 2018) kommer att involvera nyutnämnda lärare från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien, som är registrerade i eTwinning.

Om du befinner dig i dina första två år som lärare, är du välkommen att delta och bli involverad i ännu en spännande grupp som leds av eTwinnare, där diskussionerna sker på svenska.  INDUCAS söker även lärare som kan fungera som mentorer i projektet. Mentorerna börjar genom att gå en onlinekurs om just mentorskap, som börjar 15:e maj.

Fyll i formuläret redan idag och gå med:  Anmälningsformulär INDUCAS

Mer information

Introduktionsblad för INDUCAS (pdf; på engelska)
Projektets webbplats
Mer om onlinekursen för mentorer; Mentoring in Schools

 

Från en eTwinningworkshop i Göteborg

Du kan absolut börja med eTwinning fast du har lång erfarenhet av internationalisering.

Den 4 april fick jag äran att hålla i en eTwinning-workshop för lärare på Aniaragymnasiet i Göteborg. Innan workshopen så fick jag träffa några av lärarna i fikarummet. Ganska fort kom vi in på internationalisering och det visade sig att denna skola hade flera projekt igång inom Erasmus+. Då började jag fundera över ”Vad för nytt kan jag berätta och visa för dem?” Min inledning brukar vara att eTwinning kan vara första steget till att starta igång med internationaliseringsarbetet på skolan. Men icke i detta fall.

Efter att ha presenterat eTwinning, visat på olika projekt, berättat nyttan, kikat på projektytan Twinspace och testat ett IKT-verktyg (Padlet) tillsammans kändes det som de faktiskt uppskattade denna workshop. De hade innan väldigt lite kunskap om eTwinning, trots att det finns idag ca 460 000 registrerade lärare i Europa. (2014 var antalet 270 000 så det har skett en kraftig ökning de senaste åren.) De hade heller inte kännedom om Padlet innan min presentation. Jag märkte direkt att här fanns motiverade lärare, många frågor och de lyste upp som solstrålar när de sökte efter partners på eTwinning Live. Jag fick intrycket att här kommer minst ett eTwinningprojekt att startas. Kanske de även använder eTwinning som plattform för kommunikation i sitt Erasmus+ projekt.

Även jag fick med mig något nytt från denna workshop: ett tips om en ny grupp på Facebook som heter ” Nationellt resurscentrum för digital kompetens”. Klart man skall vara med i den!

IKT-verktyg: https://padlet.com/

Facebookgrupp: Nationellt resurscentrum för digital kompetens

Rickard Hagerberg, eTwinningambassadör, Mölndal

 

 

Tävlingen Move2Learn, Learn2Move – nu får gymnasieelever i eTwinningprojekt möjlighet att resa

Move2Learn, Learn2Move lanseras inom ramen för jubileumsåret Erasmus 30 år. Initiativet är initierat av EU-kommissionen, och ger europeiska eTwinningprojekt möjlighet att delta i en tävling och vinna resor till andra länder inom Erasmus+programmet – exempelvis för att hälsa på sin eTwinningpartner.

Målet med initiativet är att ungdomar ska få uppleva vad det innebär att bo i Europa och den positiva inverkan Europeiska unionen har på livet för europeiska medborgare och deras nära grannar. Förutom att upptäcka andra kulturer blir deltagarna även mer medvetna om sitt koldioxidavtryck eftersom de ska ta hänsyn till ett högsta tröskelvärde för CO2-utsläpp under sin resa, och kommer att få välja transportmedel därefter.

Move2Learn, Learn2Move är öppet för europeiska eTwinningprojekt som:

  • omfattar elever som är sexton (16) år eller äldre från och med den 31 december 2017,
  • registrerades mellan den 1 januari 2016 och den 30 maj 2017 och
  • har ansökt om ett nationellt kvalitetsmärke (National Quality Label) mellan den 1 september 2016 och den 30 juni 2017.

Ansökan öppen mellan 20 mars 2017 och 30 juni 2017, via ett särskilt online ansökningsformulär som ska fyllas i tillsammans med ansökningsformuläret om National Quality Label. Initiativet innehåller även en inklusionsdimension, som du kan läsa mer om nedan.

Tävlingsnyheten på eTwinning.net

Genvägar
Tävlingsreglerna
Om inklusionsdimensionen

International Non-Violence and Peace Day

På Kryddgårdsskolan i Malmö finns en lärare, Shaista, som sökte upp mig för att få hjälp med att starta upp ett eTwinningprojekt kring fred. Hon hade en fantastisk idé och planering men kände sig osäker på hur hon skulle komma igång.

Vi satte oss tillsammans och jag visade henne hur hon kunde göra och har sedan funnits till hands för frågor och stöd medan hon med stor entusiasm arbetat vidare med sitt projekt. Det döptes till International Non-Violence and Peace Day. De blev så många som 21 länder och 42 skolor som engagerade sig i projektet där de har arbetat med frågor kring fred, hur vi är mot varandra och hur vi påverkar varandra.

På projektytan Twinspace har de delat med sig av bilder, texter och filmer. Projektet avslutades den 30 januari då alla deltagande skolor spelade in hur de uppmärksammade dagen till ära.

När projektet var avslutat ansökte Shaista en ansökan om en kvalitetsutmärkelse inom eTwinning (Quality Label) vilket hon fick godkänd för ett väl genomfört projekt!

Stort grattis till eleverna på Kryddgårdsskolan, Shaista och hennes kollegor på Kryddgårdsskolan!

Se gärna den film som de gjorde under School Day of Non-Violence and Peace 2017 – en mänsklig kedja för fred i världen för alla människor.

Hälsningar

Annie Bergh

eTwinningambassadör i Malmö

eTwinningkonferens om framtidens förmågor och arbete över gränser.

Frans Hansson, lärare på högstadiet på  Öckerö har varit på eTwinning konferens i Danmark, en lärarkonferens om framtidens förmågor och arbete över gränser. Så här skriver Frans om sina erfarenheter:

”Onsdagen den 1 mars fick jag möjligheten att delta i en e-Twinning konferens i Köpenhamn. Vi var ca 25 lärare från de nordiska länderna. Det var en mängd intressanta och givande föreläsningar vi fick ta del av. Något jag fastnade för var IC thinking. En föreläsning av Dr. Eolene Boyd-MacMillan, University of Cambridge, UK. Vi fick kunskaper hur man behöver jobba med människor för att få större acceptans på nätet och i verkligheten. Skapa förståelse för andra och komma bort från isolering. Detta utmynnade i ett spännande e-Twinning projekt där jag och en norsk lärare ska få våra elever att sammarbeta genom e-Twinning. Vi ska titta på ”Fake News” hur kan vi veta vad som är sant och hur ska vi förhålla oss till detta! Spännande!”

Frans J