A New Sound For The EU – Ett internationellt musikprojekt

Att ha internationella kontakter är ovärderligt för lärare och elever. Under de senaste två åren har Hjulsbroskolan i Linköping arbetat med ett lärorikt projekt där musiken har fått lärare och elever att mötas: A New Sound For The EU.

Vårt projekt

Hjulsbroskolan i Linköping ansökte och fick beviljat två Erasmus+projekt. Höstterminen 2014 startade vi ett av dem, ”A New Sound For The EU”, ett musikprojekt. Skolverket önskar ökat internationellt utbyte mellan skolor, en ökad “vi-känsla” mellan EU-länder, en ökad förståelse för varandra och att vi ska lära av varandra och det har verkligen det här projektet levt upp till. Skolor från sex olika länder, Malta, England, Turkiet, Frankrike, Kroatien och Sverige deltar i projektet som avslutas i juni 2016. I projektet finns både musikaliska mål och ämnesövergripande kunskapsmål.

Fysiska träffar är också betydelsefullt

Under de här två åren har vi haft fysiska träffar i alla länder. Mellan träffarna har vi haft uppgifter att utföra med våra elever. Det har varit allt från att bygga instrument från de olika länderna, dansa ländernas olika folkdanser, sjunga sånger på de olika språken och lära oss om varandras kulturer. Under träffarna har vi sedan redovisat allt som vi arbetat med på våra skolor i form av bilder, elevarbeten, filmer, ljudinspelningar. Mellan träffarna har vi också haft Skype-träffar med skolor och deras elever från de olika länderna. Då har vi bl.a. sjungit sånger tillsammans.

Slutshow

Hela projektet avslutas med att alla länder gör en stor slutshow som ska visas upp på sin egen skola. I slutshowen ska alla länders sånger, musik, danser ingå. Slutshowen ska filmas och sedan redovisas på Malta, där sista träffen äger rum i slutet på maj.

eTwinning

eTwinning har varit ett mycket viktigt redskap för oss i projektet. Här har vi i mappar samlat ländernas olika arbeten så vi lätt har kommit åt dokument, filmer och ljudfiler när vi ska arbeta med uppgifterna på skolan.

Vill du läsa mer om projektet och vad vi har gjort är du välkommen att läsa vår blogg http://anewsoundfortheeu.blogspot.se/.

Skrivet av: Jenny Seger, lärare på Hjulbroskolan i Linköping

Inskickat av: Martina Lundström, eTwinningambassadör i Linköping

 

 

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *