Är din skola en ”eTwinningskola”? – nu får aktiva skolor bättre synlighet i eTwinning.

Sedan tio år tillbaka har eTwinninglärare kunnat söka om kvalitetsmärkning för sina projekt genom eTwinnings Quality Label. Nu vill eTwinning ge mer synlighet också åt hela skolor som aktivt använder eTwinning i sin verksamhet. Från december 2017 kommer lärare och rektorer i eTwinning därför att kunna söka märkningen eTwinningskola, eTwinning School.

Varför?

Bakgrunden är en enkät med eTwinninglärare från år 2014. I den kom det fram att lärarna som resultat av att delta i eTwinningprojekt överlag märkte stor skillnad i sitt arbete och självförtroende. Men när det gäller att få bredare genomslag i hela skolan framgick det tydligt av lärarnas svar att skolans ledningsstruktur hade stor betydelse för i vilken utsträckning de kunde utbyta eTwinning-metoder med kollegor eller använda dem även i sitt dagliga arbete. Därför vill eTwinning nu fokusera på att belöna inte bara goda projekt, utan också de skolor som redan utför ett fantastiskt arbete med många lärare och en positiv atmosfär som stödjer utvecklingen av eTwinning i skolan.

Hur?

Som eTwinning School kommer skolan att ingå i ett eget nätverk och få synlighet på olika sätt. Så här går det till:

Steg 1 Automatisk check. eTwinnings databas kontrollerar vilka skolor som fyller följande baskriterier:
• Skolan har varit registrerad i minst två år
• Skolan har minst två aktiva registrerade eTwinninglärare
• Det finns ett europeiskt eTwinningprojekt vid skolan. Projektet har fått nationellt kvalitetsmärke (Quality Label) (inom de senaste två åren från ansökningsdatum)

Dessa skolor (lärarna i skolan) får ett mejl om att ni kan söka titeln eTwinning School.

Steg 2. Ansökan. Som lärare/skolledare får ni en länk och kommer själva kunna fylla i resten av ansökan som handlar om bl.a. internetsäkerhet, eTwinningaktiviteter och –synlighet.

Skolor kommer ombes att lämna bevis för de olika kriterier som krävs och den slutgiltiga inlämningen ska bestyrkas av skolans rektor/chef.

När?

Tidplanen är att de första eTwinningskolorna ska kunna utnämnas i april  2018! Så du som vet att din skola är aktiv inom eTwinning. Håll koll på e-posten.

Inget mejl fastän ni är aktiva?

Och om du som vet att din skola är aktiv inom eTwinning och fyller grundkriterierna inte får ett mejl inom december, så hör av dig till eTwinningteamet på UHR (eTwinning(at)uhr.se) före 19 januari, så dubbelkollar vi situationen.

Mer detaljerad information hittar du i artikeln eTwinning School Label – erkännande till eTwinning-skolor (eTwinning.net 13.12.2017)

 

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet. Obs. Inlägget är uppdaterat 15 december.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *