Internationalisering för språklärare – en inspirationsdag 22 mars

Screenshot 2015-12-17 at 15.14.51

 

Det internationella perspektivet ska genomsyra all undervisning. För språklärare kommer ofta det internationella perspektivet naturligt. Den här dagen är till för dig som vill hämta inspiration och fördjupa dina kunskaper om omvärlden och internationellt arbete.

Målgrupp: Lärare i engelska och moderna språk på högstadiet och gymnasiet

Tid & plats: Tisdag 22 mars 2016 kl 8.30-15.45 på GR Utbildning, Anders Personsgatan 8 i Göteborg

Anmälan: Anmäl dig via webbplatsen www.denglobalaskolan.se

Mer detaljerat program finns via den här länken Inbjudan Göteborg 160322

etwinning-10ygr

Share

PDW i Makedonien 20-22 nov

Screenshot 2015-11-25 at 11.55.54

PDW , Workshops för professionell utveckling vänder sig till alla som vill lära sig mer om eTwinning och utveckla sina kunskaper om europeiskt samarbete med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Den senaste var i Ohridsjön (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) 20-22 november.

Fokus var elevers motivation och innovativ IKT för eTwinning.

PDWn handlar om integration av innovativ IKT-teknik från eTwinning-projekt i kursen.

Via länken kan man se programmet i sin helhet.PDWOhrid-finalgenda

Från Sverige deltog 4 lärare: Bodil och Anneli från Kallingeskolan samt Åsa och Jenny från Espedalsskolan

Vill man veta mer om PDW:n eller få inspiration kan man kontakta deltagande lärare via deras mail.

IMG_0086
Bodil    Olofsson        bodil.olofsson@ronneby.se
Anneli  Linderholt    anneli.linderholt@ronneby.se
Jenny   Nilsson         jenny.nilsson@ronneby.se
Åsa     Wirdeman       asa.wirdeman@ronneby.se

Share

Skolutveckling pågår – Exempel från Kapareskolan i Kungsbacka och Brageskolan i Sollentuna

Varje dag hälsar vi nya eTwinnare välkomna och varje vecka godkänner vi ett antal nya eTwinningprojekt. Det är roligt att följa det arbete som pågår runt om i landet och extra kul är det när vi får ta del av vad ni lärare och era elever tycker om att jobba i digitala skolutvecklingsprojekt.
 
Två lärare som delar med sig av sitt arbete är Teresia Jildenhed, lärare på Brageskolan i Sollentuna och Malin Strand, lärare på Kapareskolan i Kungsbacka.
Brageskolan är en skola för elever i behov av särskilt stöd och Teresias projekt är ett exempel på hur man med de yngre eleverna på ett lustfyllt och enkelt sätt kan arbeta med eTwinning. ”Together through the year” var Teresias första projekt som pågick förra läsåret och nu är hon och eleverna igång med ett nytt projekt.
 Film från Brageskolan

Malin Strand upplever att eTwinning är ett enkelt, lättarbetat redskap för att få kontakt med och arbeta tillsammans med skolor från olika länder. Omvärlden förs in i klassrummet på ett enkelt sätt och förståelsen för andra länder har ökat märkbart, berättar Malin. 
 Film från Kapareskolan

 
Vi tar tacksamt emot fler inspirerande exempel och självklart hjälper vi dig som ännu inte har kommit igång med eTwinning att hitta projektpartners och skapa projekt. Hör av dig till det svenska eTwinningteamet:
Share

eTwinning bygger broar

Händelser i världen och i Europa väcker tankar men kräver också insatser från skolvärlden. Som verksamma pedagoger har ni möjlighet att påverka nästkommande generationer genom att bygga broar mellan elever i olika länder. Genom att delta i projekt som finns tillgängliga via eTwinning har pedagoger möjlighet att skapa förutsättningar till ökad förståelse, samsyn, empati och vi-känsla bland världens barn och ungdomar.
Genom eTwinning får eleverna tillgång till en plattform där de kan lära sig av andra, förstå tankar och idéer från jämnåriga i Europa men även elever utanför Europas gränser. Projekten ger möjligheter till kommunikation, utbyte av kunskap och erfarenheter, jämförelser i vanor och livsstil samt kontakter som ger vänner för livet.
Genom att vara eTwinning ambassadör för min skola, har jag fått möjlighet att påverka pedagogerna. Workshops och därefter täta uppföljningar har äntligen börjat ge resultat. Flertalet pedagoger har påbörjat projekt och eleverna gläds åt att få lära känna jämnåriga ute i Europa. De ser fram emot att få dela med sig av sina erfarenheter och få veta mer om andra barns förutsättning och liv. Förutom att projekten omfattar flera delar av Lgr 11, ger pedagogerna sina elever i undervisningen möjlighet och tillgång till att bli världsmedborgare.
Ju mer eleverna lär känna varandra desto starkare vi-känsla samt betydelsen av att få värna och ta hand om den värld, som våra barn förväntas leva och känna sig trygga i.
Vad pedagogerna i skolan gör är viktigt och eleven är alltid facit.

Skrivet av eTwinningambassadören Natasa Kolaveric
12231309_137576623269115_459839458_n (1)

Share