Några tankar från eTwinningmötet i Bryssel  

I maj 2015 fick jag ta emot det svenska eTwinningpriset för projektet “What’s up in Europe” på Uddevalla Gymnasieskola. Ett projekt där åtta skolor i Europa samarbetade och publicerade 12 online- tidningar med många olika ämnen. Förutom diplom, blommor, tårta och 20.000 kronor, ingick det i priset även en resa till Bryssel för mig och min rektor. Min glädje över priset var enorm och jag kände mig stolt och överväldigad!

Att få ett sådant erkännande kändes otroligt spännande.

Brysselkonferensen ägde rum 22/10-24/10 och höjdpunkten var eTwinningens 10-års jubileum. Det var en hissnande känsla att träffa över 500 personer från ett 40-tal länder. Intresserade och engagerade etwinnare som delade samma passion som jag, det kändes stort! Dagarna i Bryssel fylldes av workshops, tal, festligheter men viktigast av allt var det faktiska mötet mellan människorna. Det blev många kramar, skratt och nätverkande. Efter första kvällens aktiviteter bestämde jag mig för att starta ett tyskprojekt med en lärare från Slovenien som jag mötte för första gången. Ett par dagar senare fick jag fler förslag på ytterligare projekt som jag nappade på.


Det som gjorde ett stort intryck på mig var när före detta elever vittnade om vad etwinning har betytt för dem 10 år senare och hur det har påverkat deras yrkesval. Det fick mig att inse att etwinning bygger broar av förståelse, raserar stereotyper och öppnar sinnen. Jag kan bara se fördelar med att arbeta kollaborativt med andra europeiska skolor och ge elever och lärare chansen att utveckla interkulturellt lärande. Mitt mål är att sprida detta så att följden blir att fler kollegor vågar ta steget att använda etwinning i sin undervisning.

Jag ser fram emot att starta fyra nya projekt med mina klasser och att mina elever ska få bli de bästa ambassadörer för sin skola, sin stad och sitt land.

Skriver eTwinning Ambassadör Georgia Wilhelmson

Svenska eTwinning delegationen

 

Share

Vill du bli skolambassadör för EU?

EU-kommissionen, Sveriges regering, Europaparlamentet och Universitets- och högskolerådet har sedan maj 2009 utbildat över 1300 lärare i EU-kunskap. Under 2010-2014 utbildades 148 lärare till skolambassadörer för EU. Nu är det möjligt att anmäla intresse för en ny omgång av utbildningen till skolambassadör, som genomförs under 2016. Mer information samt länk till anmälan finns via den här länken:  http://utbyten.se/sv/Internationalisering/Internationalisering-i-skolan/Lar-mer-om-EU/Skolambassador-for-EU

Share

Välkommen till informationsdag om skolutveckling och europeiskt samarbete

Välkommen till en dag med diskussion, övningar och information om hur man inom utbildningsområdet skola kan använda Erasmus+, Nordplus och eTwinning i skolutvecklingsarbetet. 

Hur arbetar ni med skolutveckling? Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena inom er verksamhetsplan? Hur kan ni arbeta med skolutveckling utanför Sveriges gränser? Det är några av frågeställningarna vi tar upp under dagen.

Första datum är den 28 okt 

Plats UHR , Stockholm

Mer information och anmälan finns på http://utbyten.se/sv/Om-oss/Kalendarium/Information-och-workshop–Erasmus-Nordplus-och-eTwinning-for-skolan/

Kontaktperson

Kristina Dahlberg 

Universitets- och Högskolerådet

Share

eTwinning i förskolan

eTwinning i förskolan
Filmen om Granitens förskola

”Four Season” blev ett bevis på att det går alldeles utmärkt att arbeta gränsöverskridande i förskolan och att barnen kan vara delaktiga!

Min första erfarenhet att arbeta med eTwinning i förskolan var 2010 då jag besökte Granitens förskola i Halmstad. Förskolan hade redan kontakt med en polsk förskola, men personalen önskade utveckla ett formellt samarbete med tydliga mål och syften.
Jag hade precis påbörjat mitt uppdrag som Internationell koordinator inom Barn-och ungdomsförvaltningen och presenterade eTwinning som en lösning på vidareutveckling. En projektidé började ta form och tillsammans skapade vi eTwinningprojektet ”Four Seasons”. Basen för projektet var eTwinning där all dokumentation samlades och där man kunde följa projektet via bloggen och projektdagboken.
Målet var att lära känna barn från andra länder genom de fyra årstiderna. Syftet med projektet var att öka barns förståelse och omtanke för sina medmänniskor. Samarbetet med den polska partnern innebar även att barnen fick konkreta upplevelser av likheter och olikheter i människors uppfattningar och levnadssätt. Personalen ville också stärka barnen känsla av en europeisk gemenskap och förbereda dem för ett ”fredligt” liv i ett mångkulturellt samhälle.
Konkret innebar projektet att barnen fick lära sig att skapa och kommunicera med hjälp av multimedia och informationsteknik. Ur personalens perspektiv var ”Four Seasons” en möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk som gav insikt liknande europeiska verksamheter.
Men kunde man verkligen arbeta med ett internationellt perspektiv i förskolan? Och hade barnen någon behållning av detta? Frågorna och tveksamheterna till trots började projektet ”Four Seasons” sin resa och ingen kunde nog ana dess positiva effekter…

Ett år senare höll personal från förskolan Graniten i inspirationsmöten på konferensen ”Framtidens Lärande” i Nacka, Stockholm. Deras medverkan handlade om att dela med sig av erfarenheterna av att arbeta med ett internationellt perspektiv i förskolan genom att t.ex. använda sig av Skype för att låta barnen komma i kontakt med barn i andra länder.
Samma år tilldelades förskolan Graniten även det nationella eTwinning priset med motiveringen:
“För ett väl planerat och genomfört projekt, naturligt integrerat i förskolans ordinarie arbete.  Med enkla medel och genom användning av digital teknik har projektet öppnat ett fönster mot Europa. Pedagogerna vid Granitens förskola har, på ett enkelt men för denna åldersgrupp ännu inte så vanligt sätt, skapat levande kommunikation och vidgat barnens vyer då de fört in den europeiska dimensionen i deras vardag genom sång och lek.”

”Keep it smart and simple”
Min uppfattning är att det är viktigt att få in det internationella perspektivet i det som man planerar att göra, att väva samman det i den ordinarie undervisningen/planeringen och inte låta det internationella vara ett sidospår utöver. Dessutom är det viktigt att inte göra det för komplicerat utan det ska vara enkelt och roligt!

image2 image3

Bildtext: ”Wow, hon har på sig Pippi-kläderna som vi skickade!”

image4
image5

Under hösten 2010 fick förskolan en polsk storkfamilj av sin partner, det har utvecklats till att barnen i dagsläget följer med stort interesse livet i ett polskt storkbo via en webbkamera.

image6

Skrivet av Cecilia Bjers Nåvall eTwinningambassadör  och internationell koordinator för Barn- och utbildningsförvaltningen i Halmstad.

Share

Quality Label – ansök senast 9 oktober

Quality labeleTwinning Quality Labels ges till lärare med utmärkta eTwinning projekt. De visar att projektet har uppnått en viss nationell och europeisk nivå. Därför finns det två utmärkelser: National Quality Label och European Quality Label. De projekt som har fått en svensk quality label kan vi/Sverige nominera till en europeisk quality label. Vår deadline för ansökan av Quality Label är nästa fredag, den 9 oktober. Mer information om Quality Label finns på: https://www.etwinning.net/sv/pub/progress/awards/quality_labels.htm

 

Share