eTwinning-priserna 2017

eTwinning-priserna 2017

Vi har glädjen att tillkännage att tävlingen om eTwinning-priserna 2017 nu är öppen för bidrag! Sista ansökningsdag är 22 december.

Huvudkategorin sponsras av Europeiska kommissionen och har tre nivåer enligt nedan.

Projekt med:
1.    Elever i åldern 4-11
2.    Elever i åldern 12-15
3.    Elever i åldern 16-19

Läs mer på, https://www.etwinning.net/sv/pub/highlights/etwinning-prizes-2017.htm

 

 

Share

Samarbete mellan eTwinning och Erasmus+, Dublin, Irland, 17-19 november 2016

Lärare från Irland, Österrike, Finland och Sverige träffades för att hitta partnerskolor och utveckla eTwinning-projekt, med ett långsiktigt mål att ansöka Erasmus+-projekt.

hela-gruppen

Seminariet inleddes med att Brendan Colleran, Castletroy College, Limerick, berättade om sitt eTwinninprojekt som utvecklats till ett Erasmus+-projekt, och om fördelarna med att använda eTwinning i ett Erasmus+-projekt. Vidare fick deltagarna lära sig allt om eTwinning, TwinSpace, och de fick tid för att skapa nya projekt.

Karin Helmersson, från Fridaskolan, tillsammans med Michael Pölz, från Österrike, inspirerade deltagarna med att berätta och visa en film om sitt projekt.

karin-helmersson

Den svenska gruppen bestod av Karim Elzebda, Magdalena Vogt, Tina Frennesson, Minna Johansson och Karin Helmersson.

den-svenska-gruppen

Share

Nordiskt eTwinningambassadörsseminarium i Köge, Danmark

Under tre konferensdagar i Köge, Danmark fick Nordiska eTwinningambassadörer möjlighet att ännu en gång mötas för vidare planering av ambassadörsuppdraget.

Nordiska möten kännetecknas av ett spännande forum där språket förenar de nordiska länderna och där ambassadörerna tar del av nya idéer och verktyg samt goda exempel för att förbättra och utveckla arbetet som ambassadör i respektive land.

 

Under konferensen fick vi prova på grafisk facilitering, nudging och målplaneringar av nästkommande år.

 

Konferensen ger även ambassadörerna utrymme för reflektioner och diskussioner kring styrkor och svagheter med eTwinning samt möjliga förbättringsområden.  Detta forum stöttar ambassadörerna i deras uppdrag, att informera, delta i workshops och handleda pedagoger ute på skolorna. Ambassadörskapets främsta mål är att motivera flera pedagoger att skapa eTwinningprojekt och därigenom ge flera elever en möjlighet till samarbete genom internationalisering och digitalisering, med IKT i fokus. Att arbeta med eTwinning är att arbeta med 21st Century Skills genom att projekten omfattar: Communication, Collaboration, Critical Thinking & Creativity.

Natasa, Anneli, Annie och KarlKöge

Share

Comenius ‘Be Smart, Be Safe’, Tunaskolan 2012-2014

 

Under två år har vi nu, tillsammans med våra partners i Kroatien (övergripande samordning genom kollegan och eTwinning-ambassadören Lidija Kralj), Frankrike, Cypern och Italien, jobbat med EU-projektet Be Smart, Be Safe som fokuserar på smart och säker användning av Internet i skolan. Det har varit en otrolig resa som inte på långa vägar är slut än, trots att det sista projektmötet ägde rum i vackra Trani, i södra Italien, i april. Den avslutande, ganska omfattande redovisningen av projektet gentemot EU kommer att ske på hösten 2014 men det gäller att göra klart alla återstående delar av jobbet innan sommarledigheten – annars blir det en alltför tung terminsstart i augusti!

Trots att det återstår en hel del arbete med projektet, vill jag ändå passa på nu mitt i den vackra försommaren och titta tillbaka men också blicka framåt lite grand. Vad har detta internationella projekt betytt för oss på Tunaskolan och hur kan det tänkas påverka vårt arbete framöver?

EU eTwinning som grund

Det faktum att vi blev inbjudna av Lidija att delta i samarbetet kan vi tacka det europeiska eTwinning-nätverket för; under åren sedan den inledande eTwinning-konferensen 2005 har eTwinning-ambassadörerna träffats ett antal gånger och flera av oss har lärt känna varandra ganska väl. Så när Lidija berättade om upplägget för ‘Be Smart, Be Safe’ var det tydligt att arbetet var högintressant för oss, inte minst med tanke på vår pågående 1-1 satsning. Det är glädjande att eTwinning kommer att fortsätta för fullt också under Erasmus+ som det – vid skrivande stund fortfarande nya – EU-ramverket inom utbildningsområdet heter. Det är också ett klart uttalat mål att eTwinning skall kunna användas som en ingång till internationellt arbete, för att sedan vid behov byggas ut och utvecklas genom andra Erasmus+ program.

Positiva effekter

Utan att gå in mycket på detaljerna kan jag konstatera att vi har dragit nytta av projektarbetet både direkt och indirekt. Något av det mest uppenbara är att vi har fått en hel del att tänka på när det gäller att arbeta i en 1-1 miljö; med facit i hand tycker jag att vi har fokuserat för mycket på datorerna och därmed har de enormt viktiga frågorna som berör etik och moral vid användningen av nätet hamnat i bakgrunden. Användningen av internet och olika molntjänster blir alltmer viktig och därför har vi tagit fram netikettregler som bygger helt på elevernas egna förslag. Sedan har det också blivit mycket tydligt att eleverna saknar ofta erfarenhet av att använda datorn och nätet som verktyg för inlärning; här måste vi hjälpa till mycket tydligare framöver.

En helt annan typ av fördel med internationella projekt – troligen minst lika viktig som de ovannämnda – är de personliga band som formas under arbetet, både internt i arbetsgrupperna i respektive skola men i synnerhet tvärs över nationsgränserna. Vårt projekt innebar bl.a. att representanter från varje deltagande skola besökte alla andra; då fick också ett stort antal elever och lärare möjligheten att träffa gästerna och utbyta erfarenheter. Flera av eleverna som har engagerat sig i arbetet har skaffat sig ovärderlig kunskap om sig själva, om andra kulturer och kanske också fått vänner för livet. Att eleverna har bott i värdfamiljer – en helt ny upplevelse för de flesta – har varit en fullträff på många sätt.

Slutligen har vi på skolan också fått erfarenhet av att arrangera ett veckolångt, ganska omfattande internationellt arrangemang för fler än 30 gäster. Det är häpnadsväckande hur mycket logistik som krävs för att allt skall fungera! Mötet i Luleå i mars 2013 blev väldigt lyckat, tack vare ett suveränt samarbete av alla inblandade.

Värdefulla spin-offs

Min erfarenhet är att det är mer en regel än ett undantag att internationella skolprojekt också leder till nya, spännande idéer och ytterligare sätt att driva på skolutvecklingen. Några sådana i samband med BS2 – som i sin tur också kan tänkas resultera i nya samarbeten – är bland annat molntjänsterna i skolan (jag har under projektet både fått inblick i Office 365 från Microsoft och i synnerhet Google Apps for Education som jag sedan implementerade på Tuna med mycket goda resultat) och användningen av spel i undervisningen (‘gamification‘). Ytterligare ett intressant område är publika videomöten som direktsänds och sparas på YouTube och – i samband med detta – seriös användning av podcasts i skolarbetet för att ännu mer förstärka elev- och lärarröster så de kan höras tydligt oavsett geografisk hemvist.

Avslutande tankar

Internationella kontakter skall ingå som en naturlig del av arbetet i skolan, delvis helt enkelt för att detta finns med i våra styrdokument men också för att det är ett av de allra bästa sätten att förbereda eleverna för det som komma skall: arbetslivet där förmågan till samarbete, både i närområdet och globalt, står högt upp på priolistan. I det här sammanhanget ingår också automatiskt kravet på digitalt kunnande. För skolans personal erbjuder internationalisering både viktig kompetensutveckling och unika möjligheter till att driva ett aktivt skolutvecklingsarbete.

Niilo Alhovaara  niilo.a@gmail.com

 

 

Share

Learning event = MOOC?

 

2013 kallades MOOC:arnas år av New York Times. Här i Sverige har massiva, öppna, onlinekurser, dvs. MOOC kanske främst synts genom projektet Digitala skollyftet där hela 1600 lärare deltagit i en eller annan form. Just det digitala skollyftet har precis avslutats, men för den pedagog som vill fortbilda sig finns det gott om möjligheter inom eTwinnings learning events.

Learning events är onlinekurser för pedagoger runt om i Europa som är helt kostnadsfria. Ett typiskt learning event är skapat kring ett speciellt tema, i skrivande stund finns det två aktiva learning events Apps for Mobile devices in classroomoch How to plan a project. Dessa leds av en expert på området och håller vanligtvis på en till två veckor. Deltagarna, normalt ett hundratal lärare, i ett learning event gör uppgifter och diskuterar med varandra.

Hur mycket tid du som pedagog behöver lägga ner är bland det svåraste som finns att beräkna för dem som planerar kursen eftersom det bygger på deltagarens engagemang och förkunskaper. Om du har goda förkunskaper om ämnet i fråga och är van vid att navigera runt på hemsidor så kommer du antagligen att tillbringa mindre tid än en deltagare som är helt ny på båda dessa punkter.

Oavsett vilket learning event du deltar i så avsätt tid till diskussion med dina kurskamrater. Det är otroligt givande att få utbyta tankar och idéer med lärare från andra länder. Du kommer att märka att vi på vissa områden är väldigt lika och på andra helt olika. Det finns ett vidare pedagogiskt samtal där ute som vi i Sverige oftast bara hör delar av och i andra hand.

Om du är nyfiken på learning events så kan du läsa mer i denna artikel eller ta kontakt med din lokala eTwinning-ambassadör eller NSS som du hittar här på bloggen.

 

Björn Broberg

eTwinningambassadör

bjorn.broberg@mediapoolen.se

Share