Tankar efter eTwinning-ambassadörernas möte i maj 2014

Mitt i blomstrande maj anordnade UHR/eTwinning återigen en träff för närmare tjugotalet svenska eTwinning-ambassadörer som alla – oavsett var man har sin hemvist i Sverige – driver på internationellt samarbete generellt och då givetvis eTwinning i synnerhet! Att vara eTwinning-ambassadör i Sverige är en hedersuppgift som inte precis medför ekonomiskt oberoende (troligen för att det finns inget arvode eller annan direkt ersättning) men däremot får man möjligheten att lite då och då träffa andra likasinnade inom utbildningsområdet, både i Sverige och i internationella sammanhang. Detta i sig är otroligt givande och resulterar nästan automagiskt i ett antal diskussioner kring skolutveckling och idéer till internationella samarbeten. Vi eTwinning-ambassadörer har också förmånen att direkt ta del av de senaste nyheterna kring europeiskt skolsamarbete.

En av höjdpunkterna från vår träff – förutom de nästan kontinuerliga, informella diskussionerna kring skola och lärande! –  var den detaljerade presentationen av EU:s fortfarande mycket färska ramverk för utbildning, Erasmus+ , av Jessica HintzeUHR. Det har skett stora förändringar jämfört med förra budgetperioden (Lifelong Learning Promgramme, LLP) och nu gäller det att få ut informationen till huvudmännen och skolorna! En av de kanske viktigaste förändringarna är att en lärare kan inte längre själv söka till EU-finansierad vidareutbildning; det måste finnas en övergripande utvecklingsplan (European Development Plan) där skolan ser framåt ett år och definierar – och motiverar – behovet av EU-finansiering.

Att starta och genomföra eTwinning-projekt kommer däremot att vara lika enkelt som tidigare och det krävs fortfarande inget annat än registrering på eTwinning.net för att komma igång. Självfallet leder många eTwinning-samarbeten vidare till större projekt och då skall man ha full koll på Erasmus+ ! Ett exempel på detta – från LLP-tiden – är Tunaskolans medverkan i eTwinning- och Comenius-projektet Be Smart, Be Safe.

Ytterligare en suverän del av vår ambassadörsträff var ‘säljutbildningen’ som kollegan Rickard Hagerberg höll i; ett välbehövligt genomtänkt sätt att fokusera på det vi skall hålla på med: att medverka i att så många kollegor och ungdomar som möjligt skall få förmånen att samverka genom eTwinning.

Nästa gång eTwinning-ambassadörerna sammanstrålar blir i september, återigen i Stockholm och denna gång är det dags för en träff för eTwinning-ambassadörer från alla nordiska länder. Det kommer att bli en suverän start för höstterminen!

Niilo Alhovaara

Share

Rapport från eTwinning-seminarium i Helsingfors

 

eTwinning Seminar: natural-science in Helsinki

What? An eTwinning seminar for teachers of science subjects in secondary school with an overal climate theme. The end aim of the workshop is to form partnerships and register eTwinning projects. The workshop consists of a blend of lectures, good examples of eTwinning projects and hands-on-workshops, such as tools for collaboration and geocaching.  When? Friday to Sunday, 4th–6th April 2014.

Who? Participating countries are Belgium, Luxemburg, The Netherlands, Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden. The audience is teachers of natural-science subjects in secondary school (pupils aged 12/13–18).

Seminariet i Helsingfors var väldigt givande och gav oss många
verktyg att arbeta med. Det är otroligt givande att träffa deltagare från andra
delar av Europa för att planera gemensamma projekt. Allt var även mycket väl
organiserat och det var väldigt trevligt. Jag hoppas på fler arrangemang som
detta i framtiden.

FOODprint

Under hösten 2014 kommer fyra skolor att undersöka hur långt deras mat transporteras. Det är en skola i Sverige, en i Nederländerna och två i Belgien som gör samma undersökning. Syftet med projektet är att skapa medvetenhet kring mattransporter och var vår mat produceras. Projektet kan följas upp med en mängd frågeställningar som vi kan arbeta vidare med. Vi kommer att kommunicera via twinspace och eleverna kommer att använda sig av padlet
för att rapportera resultat till varandra. Vi kommer även att skapa en gemensam
karta där vi visualiserar mattransporterna. Vi kommer då använda oss av
scribblemaps.

 

Önskas mer information kring projektet så är det bara att kontakta
mig.

Patrik Jönsson

Hagagymnasiet

BORLÄNGE

patrik.jonsson@edu.borlange.se

 

Share

Öka intresset för eTwinning

Martina Lundström, eTwinningambassadör i Linköping

 

Som nybliven ambassadör för eTwinning har jag ställt mig själv frågan – Hur får jag fler att förstå vad eTwinning handlar om? Jag kan ordna mötesplatser, skriva nyhetsbrev, starta en blogg, åka ut på skolor och vara aktiv i rektorsgrupper. Vad kan jag göra mer? Jo, jag kan bli talare på ett TeachMeet.

 

Tala på TeachMeet

Ett TeachMeet är ett möte med kollegialt lärande i fokus. Det handlar om att dela med sig och berätta för andra om hur undervisningen kan utvecklas med digitala verktyg. Jag arbetar i Linköping och där har vi haft flera TeachMeet, de är mycket uppskattade av många lärare. De som anmäler sig väljer att delta som talare eller som åhörare. En talare berättar om något de använder i undervisningen i två eller sju minuter. I början av april valde jag att tala sju minuter om eTwinning.

 

Berättelse om en lärare som inspirerat

Jag inledde mitt tal med att berätta om min fransklärare på gymnasiet. Hon är en av de lärare som har inspirerat mig mest. På hennes lektioner fick vi arbeta med interkulturella frågor och vi hade mycket kontakter med franska skolor. Att tala svenska eller något annat språk på hennes lektioner var helt uteslutet. Vi läste franska dagstidningar och vi chattade med franska elever på lektionerna. När vi chattade använde vi Minitel, en fransk föregångare till internet. Detta var i början av 90-talet! Vi fick gott självförtroende och vågade prata mycket franska med de elever från Frankrike som besökte oss. Våra språkkunskaper hade vi glädje av när vi bodde i franska familjer på de studieresor som denna fantastiska lärare ordnade för oss.

 

Samarbete med skolor i Europa

Varför inledde jag mitt tal på TeachMeet med att berätta historien om min lärare i franska? Jo, för att visa att kontakterna sätter spår och ger ett mervärde till undervisningen. Den som får arbeta med skolklasser i andra länder minns det för livet och får större förståelse för globaliseringen. Jag tror att vi måste ge eleverna dessa möjligheter. Det ger dem en roligare skola och de får erfarenheter som de har nytta av hela livet. På 90-talet var det inte helt enkelt att arbeta på det sättet, ändå hade vi en fransklärare som gjorde allt för att vi skulle lära oss att prata ett främmande språk med elever från ett annat land.

 

Kom igång med eTwinning

Idag är det mycket enklare. Vi kan använda oss av många olika digitala verktyg för kommunikation och eTwinning är ett av dessa. På TeachMeet visade jag hur lätt det är att registrera sig och komma igång med eTwinning-kontakterna. Låt dina elever möta elever från hela Europa, redan imorgon. Den interkulturella förståelsen är livsviktig och vi som är lärare kan ge eleverna möjligheten att möta elever från andra länder i undervisningen.

 

Hälsningar

Martina Lundström, eTwinningambassadör i Linköping.

martina.lundstrom@linkoping.se

Share

Tips och information inför undervisning om Europarlamentsvalet och riksdagsvalet

 

Nu är webbsidan med direktlänkar till tips och inspiration för lärare inför undervisning om Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet uppe: www.mucf.se/valar-i-klassrummet

På sidan finns också magasinet Valår i klassrummet i PDF där vi tipsar om Lär mer om EU.

Magasinet skickas i dagarna ut till alla samhällslärare på högstadie- och gymnasieskolor i landet.

Ungdomsstyrelsen har nytt namn från 1 april 2014 – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Europadagen 9 maj 2014

Hur ska ni fira Europadagen 9 maj 2014?

Skicka inspirerande förslag och tips om hur ni uppmärksammar Europadagen på din skola.

Skicka dina förslag till mig, karin.kaikkonen@uhr.se, så publicerar jag dem.

Varför firas Europadagen den 9 maj?

Den 9 maj är ett centralt datum i EU:s historia. Det var den 9 maj 1950 som den franska utrikesministern Robert Schuman presenterade en plan för hur man skulle kunna undvika ytterligare krig i Europa.

Schuman föreslog att kol- och stålproduktionen i Tyskland och Frankrike skulle kontrolleras av en gemensam myndighet. Dessa råvaror var viktiga för krigsindustrin och genom gemensam kontroll skulle det bli omöjligt för ett enskilt land att börja rusta för krig.

Även Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien anslöt sig till samarbetet. Länderna undertecknade ett fördrag – Fördraget om den europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) – som trädde i kraft i juli 1952. Schumanplanen och EKSG lade grunden för dagens EU.

Europadagen har firats sedan 1985.

http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/EUs-framvaxt-medlemslander/Varfor-firas-Europadagen-den-9-maj/

Europadagen 2014 i Stockholm – på Europahuset, Regeringsgatan 65!

En av huvudaktiviteterna på Europadagen 2014 blir en valdebatt om Europafrågor mellan förstanamnen på vallistorna för de svenska partier som idag är representerade i Europaparlamentet.

http://www.europadagen.se/

 

 

Share