Ett stort grattis till årets hedersomnämnande i svenska eTwinningpriset 2014!

Vi har glädjen att meddela att Agneta Renmans projekt Facinating world of fairy tales in Europe  har fått ett hedesomnämnande i den svenska eTwinningtävlingen 2014.

Så här lyder juryns motivering:

Projektet Facinating world of fairy tales in Europe har tilldelats ett hedersomnämnande i den svenska eTwinningpristävlingen 2014. Projektet berör ett angeläget ämne, nationell och kulturell identitet på ett genomtänkt pedagogiskt sätt. Projektet visar att sagoberättandet är en viktig kulturbärare, samtidigt som projektet visar att det finns gemensamma kriterier för sagoberättande i de deltagande ländernas sagor. Eleverna använder olika digitala verktyg i projektsamarbetet.

Kontaktuppgifter: Åsele centralskola

Agneta Renman: agneta@skolan.asele.se

Share

Ett stort grattis till årets vinnare av det svenska eTwinningpriset 2014!

Prismotivering och kontaktuppgifter för det svenska COMET-priset (eTwinning som en del av ett Comeniusprojekt) 2014

Skola: Bifrostpedagogiska enheten, Pinnharvsgången 1-2, 347 41 Mölndal

Lärare: Helène Klasson-Rehn helene.klasson.rehn@skola.molndal.se

Rektor: Anders Lindroth anders.lindroth@molndal.se

Motivering:

Projektet Virtual Museums of Monsters har en klar och tydlig idé; att uppmuntra läsning, öka användandet av IKT och att aktivt jobba med den europeiska identiteten. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan skolan och biblioteket. Projektet har även ett fungerande samarbete med skolor i Europa.  Projektet använder aktivt olika digitala verktyg, samt har en publik websida där projektresultaten publiceras.

 

Prismotivering och kontaktuppgifter för det svenska eTwinningpriset 2014

Skola: Aspuddens skola, Blommensbergsvägen 166, 126 51 Hägersten

Lärare: Kristina Tranetoft tranetoft@hotmail.com

Rektor: Maria Radway maria.radway@stockholm.se

Motivering:

Projektet Young in Europe Today har ett utforskande perspektiv som bygger på elevernas aktiva forskning, med hjälp av digitala verktyg, om det egna landet som resulterar i både skriftliga och muntliga presentationer. Projektet är väl integrerat i engelskundervisningen och förankrat i läroplanen.

Share

Multimedia in Lisbon: March 2014

In early March 2014 I had the pleasure of participating in a multimedia course, Europeans Sharing Views, in Lisbon Portugal. The course was financed through a EU Comenius In-Service Training grant – the very last at least for my part, since the LLP program is being transformed to the – at the time of this writing – still very new Erasmus+ .

The course brought together 17 educators from 15 European countries – and several of those in the group had learned about the course through eTwinning! This is, I believe, a typical example of how well eTwinning connects European educators; it is also very probable that new eTwinning projects will get started by the participants.

The course focused on digital storytelling, both using photos and video, and the material used was shot by the participants during photo walks in central Lisbon and beautiful Almada area, just south of the city center. It was a busy week and definitely a fun one; what amazing energy we had in this truly multi cultural group, in that way representing the colourful city of Lisbon itself.

Many thanks to Rui Baltazar, his Portugese colleagues and all the new friends I made during this great week. We will keep in touch!

Kind regards,

Niilo Alhovaara niilo.a@gmail.com

Share

eTwinning i Uddevalla

Hej!

Jag heter Georgia Wilhelmsson och jag arbetar på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla där jag undervisar i engelska, tyska och franska.  Jag är född i Grekland och flyttade till Sverige när jag var 11 år. Mitt intresse för språk, resor, kulturer och internationella relationer har alltid spelat en stor roll i mitt liv.

Första gången som jag kom i kontakt med eTwinning var för fem år sedan då jag deltog i en PDW i Wien. En helt ny värld öppnades för mig och jag startade ett eTwinningprojekt med en lärare från Österrike som jag träffade i Wien. Sedan dess har det fortsatt på samma sätt, nya projekt, nya möten, nya utmaningar. Genom att delta i Learning Events, Webinarier och Itkurser har jag lärt mig att använda olika digitala verktyg i min undervisning och detta är så berikande!

I år är jag med i ett eTwinningprojekt som heter ” What’s Up in Europe” där åtta länder samarbetar med en elektronisk tidning. Våra elever får olika ämnen att skriva om och deras artiklar publiceras var tredje vecka och kan läsas och kommenteras i våra e-magazines.

http://www.joomag.com/magazine/whats-up-in-europe/0403873001380527398

I januari blev jag eTwinningambassadör vilket gläder mig oerhört eftersom jag vill vara ett stöd för mina kollegor och förhoppningsvis sprida ringar på vattnet så att fler lärare vågar använda sig av eTwinning i sin undervisning och att både lärare och elever får förståelse för hur mycket det ger.

Varje månad har vi mötesplats ShowIT på skolan, vilket innebär träffar i ett litet format där syftet främst är att erbjuda kompetensutveckling genom att lyfta lokala projekt och visa hur IT används i vår vardagliga undervisning. Det är också tänkt som en trevlig träffpunkt där pedagoger möts, fikar, inspireras och inspirerar. Jag kommer att ha en workshop i april då jag ska berätta om eTwinning.

 

Med vänlig hälsning,

Georgia Wilhelmsson

Share

eTwinning i Helsingborg

 

 

Som ett led i mitt arbete som eTwinning-ambassadör har jag fått möjlighet att informera om, och hålla workshop kring, eTwinningportalen och dess möjligheter. Jag har vid tre olika tillfällen mött pedagoger och annan personal inom skolan som presenterats för eTwinning som ett utmärkt sätt att arbeta internationellt inom skolan. Intresset för eTwinning har visat sig vara stort, baserat på stämningen i salen och det bemötande jag fått i slutet av dessa träffar.

Många oroar sig för huruvida de har tid att använda detta ”inspirerande verktyg”, men det är ju det som grejen; eTwinning kan komplettera vilken arbetsuppgift som helst med lite vilja och fantasi. Redskapet underlättar för kommunikation med en mottagare och det finns helt säkert en mottagare för varje skoluppgift!

Som ambassadör är tanken att jag skall finnas tillgänglig för tips och råd om Du som eTwinnare kör fast eller har svårt att komma igång med ett projekt. Kanske har du svårt att finna en projektpartner, komma på en bra projektidé eller känner Dig osäker på vilka IKT-verktyg som är lämpliga att använda. Ta då chansen att höra av Dig till ambassadören i Din närhet- Vi hjälper gärna till!

Jag har tillsammans med mina elever kommit igång med eTwinning, vi ser vinsterna och hoppas på att även Du och Dina elever skall få chansen!

 

Cecilia Bonde

eTwinningambassadör

Helsingborg

Share