eTwinning öppnar dörrar till Europa

Med tanke på nuvarande situation i Europa, har idag alla lärare och pedagoger i Sverige ett viktigt uppdrag i att hjälpa sina elever förstå att kulturell mångfald är en tillgång och en möjlighet. Enligt Lgr 11   Ett internationellt perspektiv är viktigt för oss att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

För mig, högstadielärare i engelska, har det varit extra betydande att hitta inspiration och få nya verktyg för att motivera mina elever och väcka deras lust att lära sig engelska. Det var oerhört viktigt att samtidigt öka deras medvetenhet om att goda språkkunskaper leder till bättre möjligheter att senare i livet kunna studera eller arbeta i ett annat europeiskt land.

För exakt två år sedan, hösten 2015, fick jag inbjudan från min lärarkollega i Polen, till ett samarbete genom eTwinning. Det skulle vara ett kort projekt, under två veckorsperioden, mellan elever från årskurs 7 och 8. Då visste jag inte så mycket om eTwinning men jag var nyfiken på att testa något nytt. Det var dessutom första gången som mina elever skulle samarbeta online med elever från annat land. Vårt första gemensamma eTwinning projekt om förnybara energikällor ledde till fortsatt mejlutbyte och diskussion om nya projektidéer. I januari 2016 hade jag och mina kollegor fått besök från Universitets- och Högskolerådet (UHR) och all personal deltog i kostnadsfri workshop om eTwinning. Det blev ett otroligt lyft och inspirationskick för vår verksamhet då fler lärare fick konkreta tips på hur man söker partnerskolor för nya projekt samt hur projektytan TwinSpace fungerar.

Bara några veckor senare startade jag ett kort projekt med samma partner från den polska skolan. Våra elever uppmärksammade tillsammans den Internationella Barncancerdagen och pratade kring begrepp hälsa, vänskap och kärlek. Projektet ”Stronger together” tilldelades utmärkelsen Quality Label i maj 2016 och blev en förebild och inspiration för mina kollegor att fortsätta hitta nya kreativa förslag på projekt med andra skolor i Europa.

För elever i min skola var det ett stort steg i att våga gå ur sin trygga zon och, genom att kommunicera med jämnåriga från andra länder i ett främmande språk, berätta om sina känslor och tankar. De har rätt snabbt upptäckt att de fördomar vi har om varandra stämmer inte alls i verkligheten. Många elever har hittat nya kompisar i andra skolor som de delar med samma intressen och drömmar. Vissa håller fortfarande kontakt med varandra genom sociala medier.

Idag, hösten 2017, ser vårt arbete med internationalisering mycket annorlunda ut. Allt fler lärare på skolan har skapat eTwinning konto och letar efter nya partner för nya projekt.

Vi har tre Erasmus+ projekt igång, ett för vår skolpersonal och två för elever i åk 7 och åk 8. I alla de projekt använder vi eTwinning som en digital arbetsyta.

För några veckor sedan hade vi besök från lärare från Spanien som ville jobbskugga våra kollegor och titta på olika metoder vi använder i daglig undervisning. I mars kommer lärare från Frankrike på liknande uppdrag. Det bästa med allt är att vi hittades varandra just på eTwinning och diskuterade först vilka idéer vi hade och bjöd varandra till ett samarbete över Europas gränser. Nu kan vi förverkliga våra planer och tack vare EU-bidrag åka till varandras skolor och lära våra ungdomar viktiga värdegrund såsom respekt, tolerans samt skapa multikulturell inlärningsmiljö.

Med tanke på vilka möjligheter eTwinning och Erasmus+ program erbjuder så känns Europa inte längre så främmande och avlägsen för våra elever. Med hjälp av digitala verktyg är det nuförtiden mycket lättare att arbeta med skolor från andra länder och det enda som krävs är kombination av lärarnas engagemang och elevernas nyfikenhet.

Magdalena Gubernat

Leg. Lärare i Engelska

Birkaskolan

Ekerö

Share

Inkludering via drama i form av ett eTwinningprojekt, ett lyckat koncept?

I slutet av oktober hade jag äran att delta i eTwinningens årliga konferens som i år ägde rum på Malta. Detta skedde tack vare det nationella eTwinningpriset som jag vann 2017 för ett projekt som mina elever genomförde tillsammans med en fransk gymnasieklass. Vårt projekt hette: “A house without a book is a body without a soul”.

Jag vill jag tacka eTwinning Sverige, för att jag får chansen att ständigt utvecklas som person både på det språkliga planet, genom användningen av engelskan, samt på det interkulturella planet, genom mötet med andra passionerade eTwinningpedagoger i Europa.

Vi var över 600 deltagare från Europas alla hörn som fick uppleva några inspirerande och lärorika dagar tillsammans. Det bjöds på fantastiska workshops, paneldebatter och tal. Konferensdagarna ledde till mycket nätverkande vilket kan leda till nya intressanta projekt i framtiden.

Årets eTwinningtema handlar om inkludering i stort och smått. Jag fick chansen att delta i en workshop som hette: Learning to accept those who are different: Star-Child by Oscar Wilde. Denna workshop leddes av Dr Nandia Tomasidou, från Cypern. Vi var cirka 60 pedagoger som satt i en cirkel i en stor sal och min första tanke var; hur kommer detta att organiseras och hur kan man inkludera så många personer samtidigt med hjälp av drama?

Föreläsaren tog fram en trästav, lärde oss en tystsignal, började citera ur novellen Star-Child och delade ut diverse roller genom att peka på deltagarna i publiken. De som fick olika roller fick ställa sig i mitten och agera utifrån sina givna roller. Om man inte ville agera kunde man säga: pass. Jag som inte är van vid drama och känner mig osäker inför okända uppgifter, tänkte att jag inte skulle våga ställa mig i mitten och visa mina dåliga skådespelartalanger. Det visade sig dock att jag blev så tagen av pjäsen att jag inte kunde säga pass, utan ville gärna få en chans att vara med och agera. Tänk att man kan få alla att känna sig inkluderade med så enkla medel, genom att bara använda fantasin!

Star-Child handlar i korthet om ett barn som hittas i skogen och blir omhändertaget av en fattig skogshuggarfamilj. Barnet är så vackert att det tror att dess mamma måste vara en stjärna. Han växer upp och blir arrogant, grym och fåfäng. En dag möter han en tiggerska som han hånar och behandlar illa. I själva verket är tiggerskan hans riktiga mamma. Tiggerskan förbannar honom och han blir ful som en padda, hans hud liknar en orms. Han ger sig av och letar efter tiggerskan och inte förrän han utför goda handlingar blir han förvandlad och vacker igen.

Går det att inkludera elever med hjälp av drama? Svaret är enkelt: Ja! Man kan få alla i en klass inkluderade, även elever som inte kan språket eller är bra på att agera, med hjälp av en saga eller en pjäs. Man kan få känna sig viktig genom att få spela en liten roll. Min intention är att använda mig av Star-Child i min egen engelskundervisning och jag hoppas att alla elever ska få uppleva samma magi och inkludering som jag själv kände.

Genom att använda sig av en saga skulle man kunna göra ett eTwinningprojekt tillsammans med några klasser i ett annat land. Eleverna kan indelas i internationella lag, utgå från sagan, skriva ett manus tillsammans, göra en rollista, spela upp pjäsen, göra en kortfilm av den och ladda upp den på Twinspace. Därefter kan alla deltagare utvärdera arbetet och dela ut online priser till varandra genom att använda digitala verktyg. Det gäller bara att låta fantasin flöda! Detta korta projekt behöver kanske bara ta en månad i anspråk. Jag är säker på att eleverna kommer att bli motiverade och kreativa och visa sina dolda talanger. Jag utmanar alla lärare därute att ta steget in i eTwinningens spännande och berikande värld!

Hälsningar

Georgia Wilhelmsson,

eTwinningambassadör

Share

Har du hört talas om School Education Gateway?

Har du hört talas om School Education Gateway men inte riktigt förstått vad det är? Mikael Engström Ramirez, handläggare på Universitets- och högskolerådet (UHR), förklarar:

School Education Gateway är ett redskap att ta med sig genom hela Erasmus+ resan. Portalen kan användas vid så väl planeringsstadiet som för spridning mot slutet av projektet, men självfallet även tiden mellan dessa tillfällen. Portalen är öppen för alla som har en internetuppkoppling och någon typ av webbläsare, vilket även gör att den välkomnar alla som vill ta del av det portalen har att erbjuda.

Tanken med portalen är att det ska vara en given plats att vända sig till för alla som arbetar inom skolområdet, såväl på nationell och internationell nivå. En första anhalt för information och stöd för den egna verksamheten, så väl som för den enskilda individen som vill känna sig inkluderad i ett större sammanhang.

Portalen erbjuder senaste nytt inom skolområdet på EU-nivå och även synpunkter på olika artiklar och inom olika områden som berör skolan. Det finns oerhört mycket material samlat som är tänkt för både nya idéer och stöd för den egna verksamheten. På senare tid har allt material kategoriserats och placerats på bästa sätt för att bli så lättillgänglig som möjligt.

Portalen förmedlar MOOC-kurser, vilka är helt gratis och som kan följas på den tid som passar läraren själv bäst. Flera av dessa kurser har även gått i repris. Exempel på dessa kurser kan ses på School Education Gateways egna YouTube kanal.

Möjligheten att tillföra egen information till portalen har ökat och flera svenska exempel har lyfts fram i olika artiklar. Som exempel kan jag ge artikeln om DO:s e-verktyg för skolor i antimobbingarbetet samt artikeln om PlugInnovation, som är en digital plattform i arbetet mot skolavhopp.

Min roll som School Education Gateway ansvarig går ut på att vidareförmedla portalens existens och innehåll på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt, både inom UHR och externt. Jag fungerar även som ett mellanled mellan projektägarena inom Erasmus+ och de som arbetar med portalen, samt som ett bollplank när det gäller nya idéer och upplägg för portalen. Det går bra att kontakta mig, främst via mail, om du vill veta mer.

Hälsningar

Mikael Engström Ramirez,

handläggare

Share

Digital adventskalender med hälsningar

Jag drev ett projekt för lågstadiet med en klass i Tyskland. När det närmade sig advent bestämde vi oss för att skapa en digital adventskalender. Vi hade tränat mycket på att presentera oss på engelska samt att berätta något om oss själva så detta valde vi att bygga vår adventskalender på.

Den tyska klassen spelade in 12 korta filmklipp och vi i Sverige gjorde motsvarande där ett par elever åt gången presenterade sitt namn och någon hobby. Jag tog emot alla filmklipp och lade sedan in dem som olistade på Youtube.

För att det skulle bli en kalender använde vi oss av sidan Thinglink. Jag hittade en julig bakgrundsbild med 24 “luckor” från Google och använde den som bild i Thinglink. Varje “lucka” länkades till en Youtubefilm. När kalendern var färdig mailade jag Thinglink-länken till den tyska klassen och vi kunde öppna luckorna med filmklippen i båda klasserna.

En enkel idé och ett lätthanterligt verktyg som gjorde att det blev väldigt elevnära och lustfyllt, det var ju så spännande att varje dag inte veta vem som skulle dyka upp i luckan!

Lycka till!

Teresia Jildenhed, lärare Karlstad

Share

Är du samhällskunskaps-, matematik eller No-lärare?

Vi kan idag erbjuda fyra platser till eTwinningseminariet 23-25 november i Hillerød, Danmark och två platser till eTwinningseminariet 16-19 november i Sopot, Polen. Du är välkommen att söka om en plats. Sista anmälningsdag är 15 oktober.


Du som undervisar i matematik eller naturorienterande ämnen:

eTwinning Polen bjuder in till ett eTwinningseminarium den 16-19 november med temat Math and Science.

Kanske du vill starta ett projekt om programmering, om hållbart samhälle eller utbyta matematikproblem/lösningar? Du bestämmer, tillsammans med din projektpartner, vad projektet skall handla om.

Deltagare är lärare som undervisar i matematik eller NO-ämnen från årskurs 1-9 på grundskolan samt gymnasielärare. Deltagande länder under detta seminarium är lärare från Polen, Tjeckien, Slovenien, Danmark, Frankrike, Estland, Albanien, Tunisien och Serbien. Som arrangör står Polens eTwinning-stödcenter.

Avsikten är att du, under seminariet, startar projekt med någon av de internationella kollegorna. Därför kommer mycket av tiden att ägnas åt projektplanering.

Du som undervisar i samhällskunskap eller  är medielärare:

Den 23-25 november anordnas eTwinningseminarium i Danmark med temat News Literacy – in a time of fake news.

Lies, propaganda and false news have never had such great conditions for spreading as they have today. How do we understand and use media, how does it influence on us and our environment? Is news journalism the solution? Or rather a part of the problem? The purpose of the conference is to provide teachers with:

● academic input on how to deal with Fake News in schools

● to establish collaborative eTwinning-Projects

 

Deltagande länder under denna konferens är lärare från våra nordiska länder samt Belgien, Nederländerna och Luxemburg som undervisar på gymnasiet i samhällskunskap eller media/kommunikation. Som arrangörer står de nordiska ländernas och BeNeLuxländernas eTwinning-stödcenter.

Målet med seminariet är att du får möjlighet att träffa andra eTwinnare, dela erfarenheter och ta del av projektexempel samt starta enklare eTwinningprojekt. En stor del av tiden kommer därför att ägnas åt projektplanering.

Vad kostar det?

eTwinning bekostar din resa tur och retur till konferensorten, samt logi. Lokala transporter, eventuella vikariekostnader samt traktamente bekostas av din arbetsgivare.

Vi förväntar oss att du som deltagare under seminariet, startar ett småskaligt eTwinningprojekt med en internationell kollega samt engagerar dina kollegor gällande eTwinning.

Är du intresserad? Prata då med din skolledare och skicka in din intresseanmälan (med kort projektidé) via nedanstående länkar:

  • eTwinning konferens Math and Science (lärare som undervisar årkurs 1-9 eller gymnasiet) 16-19 november.
  • eTwinning konferens Fake news (samhällskunskaps- och medialärare på gymnasiet) 23-25 november

Sista anmälningsdag är söndagen 15 oktober.

Share