God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka alla eTwinnare runt om i landet för ert arbete och engagemang under året.

Vi ses igen i januari!

Hälsningar

Mia Sandvik, Karin Kaikkonen och Kristina Dahlberg

Svenska eTwinningteamet/National Support service

Share

NAO robotar som Lucia i ett eTwinningprojekt

 

Förra veckan var det luciadagen i Sverige. Över hela landet tågade det luciatåg från tidig morgon till sen kväll av alla de slag. Det fanns alla möjliga slags luciatåg; innovativa, klassiska och allt däremellan. I Malmö fick vi uppleva ett för mig helt nytt luciatåg bestående av elever från klass 5C på Videdalsskolan i Malmö och NAO-robotar som de själva har programmerat.

Hela arbetet började med att pedagoger från Pedagogisk Inspiration åkte till Odense tillsammans med IT-pedagoger från några Malmöskolor för att besöka teknologiska Institutet där och en skola (Vissenbjergs skole) där de arbetar med NAO-robotar. Besöket finansierades av Malmö stad och utmynnade i att ett eTwinningprojekt sattes upp kring NAO och genom det har och fortsätter eleverna att dela kod mellan varandra för att tillsammans lära sig mer om hur de kan arbeta med NAO.

Genom detta arbete har eleverna arbetat med många ämnen och framför allt många av de 21st CLS som är så viktiga för de som växer upp idag. Samarbetet mellan skolorna är inte slut för att Lucia är över för den här gången utan nu fortsätter pedagoger och elever att utbyta kod och arbeta vidare för att förfina det fantastiska arbete de redan har gjort.

Eleverna har haft stöd från vuxna med att lära sig programmet Choregraphe men det stora jobbet har de uppmuntrats att göra själva av sin IT-pedagog Johan Magnusson och sin lärare Magnus Grankvist. Eleverna rörde sig bekvämt kring robotarna och hanterade dem på ett vant och försiktigt sätt. Det var uppenbart att de inte bara byggt upp en säkerhet i sitt arbete kring programmeringen av robotarna utan de har också byggt en relation till dem, flera av eleverna jämförde robotarna med småsyskon, ibland kan de vara väldigt irriterande men de tycker också väldigt mycket om dem. De tillskrev robotarna olika egenskaper och de kunde se på var robots rörelsemönster vem det var. De berättade att Eli drog sig lite hasande åt höger samtidigt som han/hon/hen tittar framåt, Kim var den som gick mest rakt medan Charlie var en stor favorit, som oftast gjorde som han/hon/hen blev tillsagd. Den fjärde roboten heter Ayo och är också väldigt omtyckt då den tillsammans med Charlie varit längst på skolan. Det var intressant att se hur eleverna knyter an till robotarna men också att se hur de samarbetar, inte bara framför datorn när de programmerar utan också, kring allt det praktiska arbete som finns runt organisationen av ett “hybridluciatåg”.

Två luciatåg genomfördes i Malmö; ett på Pedagogisk Inspiration Malmö inför anställda och besökare och det andra på Stadshuset uppe på våning 7 i sessionsalen inför bland andra våra politiker. Detta uppmärksammades av media: SVT Nyheter, Sydsvenskan och Skånskan. Under dessa två luciatåg ställdes eleverna ständigt inför nya utmaningar från enkla som att tomteluvan eller stjärngossestruten föll av till att programmet stängdes ner, fick laddas om, de kastades ut från nätet, justeringar i programmet. Aldrig hördes en irriterad ton utan alla var hela tiden lösningsfokuserade, flexibla och strukturerade – det var en fröjd att se hur eleverna på så sätt fick dessa fyra NAO-robotar; Eli, Charlie, Kim och Ayo att med långsamma kliv skrida rakt in i våra hjärtan dit de har kommit för att stanna.

Vad ska de hitta på nästa gång? Här finns inga gränser, bara oanade möjligheter dit elevernas fantasi kommer att ta oss och med eTwinning som plattform kommer detta arbete att kunna fortsätta!

Hälsningar

Annie Bergh

eTwinningambassadör Malmö

Share

Antilopenskolan i Klippan är ”On The Road” – på väg mot den digitala framtiden!

Antilopenskolan ligger i det lilla skånska samhället Klippan, mellan Helsingborg och Hässleholm. Här finns drygt 150 barn från förskoleklass till årskurs nio. På skolan talas inte mindre än 18 olika språk och här finns även elever med särskilda behov. En härlig blandning! Jag är här för att träffa specialläraren Ljerka Cacija och höra mer om hur hon jobbar med eTwinning i projektet ”On The Road”.

– Det övergripande syftet med vårt projekt är att utveckla personalens digitala kompetens, vilket i sin tur ska hjälpa eleverna att nå sina kunskapsmål. Själva temat för projektet är ”Hållbar Utveckling”, ett brett tema som täcker in flera olika ämnen inom läroplanen, som biologi, svenska, engelska, samhällsvetenskap och kemi. Vi arbetar efter kunskapsmålen som finns i Lgr 11. Vi började 1:a september 2016 och håller på i två år framåt.

Snart halvtid alltså. Vad tycker Ljerka att projektarbetet har inneburit för elevernas del hittills?

– Vår projektpartner är en skola i Zagreb och eleverna pratar med varandra, på engelska, via Skype. Från början hade vi ett manus som de utgick ifrån, men efter några gånger märkte jag att barnen tog egna initiativ och började ställa spontana frågor. Utöver språkkunskaper och initiativförmåga har det också vidgat deras kulturella referenser. Bara en sån sak som att få veta att eleverna på skolan i storstaden Zagreb inte går ut på rast! Det tyckte de var väldigt märkligt.

Kombinationen liten skola på skånska landsbygden och en stor skola i en storstad som Zagreb säkerställer projektets både lokala och globala perspektiv, och hur det kan påverka en hållbar utveckling av samhället. Att vi har olika förutsättningar och olika ingångsvärden men ändå strävar mot samma mål.

Digitala verktyg

På Antilopenskolan har alla elever på mellanstadiet en klassuppsättning av datorer (Surface 2) och iPads. För både hårdvara, mjukvara och inläsningstjänst har skolan ett avtal med en privat leverantör. I klass 4 och 5 har man också börjat med programmering i gratisprogrammet Scratch. Dessutom finns interaktiva skrivtavlor i alla klassrum (utom ett). Hela skolan utstrålar att här satsar man på framtiden – och den är digital!

Jag frågar Ljerka hur hon fick reda på att eTwinning finns, och hur hon kom igång med plattformen:

– Jag surfade runt på nätet för att hitta hjälp i att öka min egen digitala kompetens.  Sen tog jag reda på mer och deltog i workshop genom eTwinning Sverige. Först förstod jag inte hur stor plattformen är, men den är verkligen heltäckande. Vi gör allt i projektet via vårt TwinSpace, från chattar till dokumentation och uppföljning. Otroligt smidigt!

Många tycker det är svårt att hitta en partner i ett annat land för sitt eTwinning-projekt, men det var aldrig nåt problem för Ljerka. Hon fick kontakt med kollegan på skolan i Zagreb på sin semester i Kroatien!

Läs mer om Antilopenskolans eTwinningprojekt i Kroatien

 

 

Av Jenny Lagerlund, kommunikatör för eTwinning Sverige

Share

eTwinning öppnar dörrar till Europa

Med tanke på nuvarande situation i Europa, har idag alla lärare och pedagoger i Sverige ett viktigt uppdrag i att hjälpa sina elever förstå att kulturell mångfald är en tillgång och en möjlighet. Enligt Lgr 11   Ett internationellt perspektiv är viktigt för oss att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

För mig, högstadielärare i engelska, har det varit extra betydande att hitta inspiration och få nya verktyg för att motivera mina elever och väcka deras lust att lära sig engelska. Det var oerhört viktigt att samtidigt öka deras medvetenhet om att goda språkkunskaper leder till bättre möjligheter att senare i livet kunna studera eller arbeta i ett annat europeiskt land.

För exakt två år sedan, hösten 2015, fick jag inbjudan från min lärarkollega i Polen, till ett samarbete genom eTwinning. Det skulle vara ett kort projekt, under två veckorsperioden, mellan elever från årskurs 7 och 8. Då visste jag inte så mycket om eTwinning men jag var nyfiken på att testa något nytt. Det var dessutom första gången som mina elever skulle samarbeta online med elever från annat land. Vårt första gemensamma eTwinning projekt om förnybara energikällor ledde till fortsatt mejlutbyte och diskussion om nya projektidéer. I januari 2016 hade jag och mina kollegor fått besök från Universitets- och Högskolerådet (UHR) och all personal deltog i kostnadsfri workshop om eTwinning. Det blev ett otroligt lyft och inspirationskick för vår verksamhet då fler lärare fick konkreta tips på hur man söker partnerskolor för nya projekt samt hur projektytan TwinSpace fungerar.

Bara några veckor senare startade jag ett kort projekt med samma partner från den polska skolan. Våra elever uppmärksammade tillsammans den Internationella Barncancerdagen och pratade kring begrepp hälsa, vänskap och kärlek. Projektet ”Stronger together” tilldelades utmärkelsen Quality Label i maj 2016 och blev en förebild och inspiration för mina kollegor att fortsätta hitta nya kreativa förslag på projekt med andra skolor i Europa.

För elever i min skola var det ett stort steg i att våga gå ur sin trygga zon och, genom att kommunicera med jämnåriga från andra länder i ett främmande språk, berätta om sina känslor och tankar. De har rätt snabbt upptäckt att de fördomar vi har om varandra stämmer inte alls i verkligheten. Många elever har hittat nya kompisar i andra skolor som de delar med samma intressen och drömmar. Vissa håller fortfarande kontakt med varandra genom sociala medier.

Idag, hösten 2017, ser vårt arbete med internationalisering mycket annorlunda ut. Allt fler lärare på skolan har skapat eTwinning konto och letar efter nya partner för nya projekt.

Vi har tre Erasmus+ projekt igång, ett för vår skolpersonal och två för elever i åk 7 och åk 8. I alla de projekt använder vi eTwinning som en digital arbetsyta.

För några veckor sedan hade vi besök från lärare från Spanien som ville jobbskugga våra kollegor och titta på olika metoder vi använder i daglig undervisning. I mars kommer lärare från Frankrike på liknande uppdrag. Det bästa med allt är att vi hittades varandra just på eTwinning och diskuterade först vilka idéer vi hade och bjöd varandra till ett samarbete över Europas gränser. Nu kan vi förverkliga våra planer och tack vare EU-bidrag åka till varandras skolor och lära våra ungdomar viktiga värdegrund såsom respekt, tolerans samt skapa multikulturell inlärningsmiljö.

Med tanke på vilka möjligheter eTwinning och Erasmus+ program erbjuder så känns Europa inte längre så främmande och avlägsen för våra elever. Med hjälp av digitala verktyg är det nuförtiden mycket lättare att arbeta med skolor från andra länder och det enda som krävs är kombination av lärarnas engagemang och elevernas nyfikenhet.

Magdalena Gubernat

Leg. Lärare i Engelska

Birkaskolan

Ekerö

Share