Kan du bidra till förbättring?

Vi diskuterar hur eTwinningportalen och ditt eTwinning-skrivbord kan förbättras. Har du någon idé? Finns det något som du saknar? Har du en idé om hur något kan ändras till det bättre? Din idé är välkommen. Skriv en kommentar!

Share

Europas eTwinningkoordinatörer samlade i Bryssel

100126 NSS i BrysselCa 50 NSS-personer från nästan alla eTwinningländer tar del av eTwinningstatistik. Många siffror är glädjande Bl.a. ökar “Social networking “stort: En fördubbling upp till femfaldigande av användningen av de sociala delarna i eTwinning.

Vad gäller antalet användare av eTwinning per land och antalet användare på skola, ligger Sverige bra till, bland de bättre bland de mindre länderna.
Ålder på deltagande elever 12-19 56% ,förr 41% nu; mixed (alltså där det finns elever som kan hänföras till fler åldersgrupper) har ökat från 29% till 47%  0-11 år har minskat.från 15%  till 12 %.

Enelska är förstås det språk som används mest, men franska och tyska ökar lite.

Kopplingen till Comenius blir allt tydligare och mer självklar.  Ska det kanske bli så att en registrering på eTwinning krävs för att få Comeniusbidrag? Ingen vet än, detta måste i så fall beslutas högre upp i kommissionen.

Share

På väg till Bryssel

I dag bär det iväg till Bryssel för Anders och undertecknad. I två dagar ska vi planera delar av årets eTwinningverksamhet tillsammans med alla vår kolleger från hela Europa och CSS, vår centrala ledning. Bl.a. ska vi tala om de erbjudanden om “Learning events” som då och då dyker upp på ditt eTwinningskrivbord när du loggar in. De är riktigt bra “onlinekurser” kring alla möjliga ämnen som anknyter till eTwinning. Ta en titt nästa gång du får syn på ett erbjudande!

Share

eTwinningplanering i Oslo – Svalbard och Sevilla

Anders Brännstedt är i Oslo idag för att planera inför eTwinningkonferensen i Sevilla om två veckor. Sverige kommer tillsammans med bl.a. de andra nordiska länderna ansvara för videokontakter och partnersök  online.

I Oslo planeras också den workshop på Svalbard som kommer att äga rum i slutet av augusti. Fem svenska lärare kommer att få träffa nordiska kolleger och få hjälp att komma igång med  eTwinningprojekt. Vill du bli en av de fem så håll koll på bloggen!

Share