International Non-Violence and Peace Day

På Kryddgårdsskolan i Malmö finns en lärare, Shaista, som sökte upp mig för att få hjälp med att starta upp ett eTwinningprojekt kring fred. Hon hade en fantastisk idé och planering men kände sig osäker på hur hon skulle komma igång.

Vi satte oss tillsammans och jag visade henne hur hon kunde göra och har sedan funnits till hands för frågor och stöd medan hon med stor entusiasm arbetat vidare med sitt projekt. Det döptes till International Non-Violence and Peace Day. De blev så många som 21 länder och 42 skolor som engagerade sig i projektet där de har arbetat med frågor kring fred, hur vi är mot varandra och hur vi påverkar varandra.

På projektytan Twinspace har de delat med sig av bilder, texter och filmer. Projektet avslutades den 30 januari då alla deltagande skolor spelade in hur de uppmärksammade dagen till ära.

När projektet var avslutat ansökte Shaista en ansökan om en kvalitetsutmärkelse inom eTwinning (Quality Label) vilket hon fick godkänd för ett väl genomfört projekt!

Stort grattis till eleverna på Kryddgårdsskolan, Shaista och hennes kollegor på Kryddgårdsskolan!

Se gärna den film som de gjorde under School Day of Non-Violence and Peace 2017 – en mänsklig kedja för fred i världen för alla människor.

Hälsningar

Annie Bergh

eTwinningambassadör i Malmö

Share

Stärkt digital kompetens i skolan

Regeringen har idag beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokumenten vad gäller skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens. Förändringarna gäller både grund- och gymnasieskolan.

Programmering införs i flera olika ämnen i grundskolan.

Elevernas källkritiska förmåga skall stärkas

Problemlösning och omsättning av idéer i handling skall ske med hjälp av digital teknik

Elever skall arbeta med digitala texter, medier och verktyg samt använda och förstå digitala system och tjänster

Dessutom skall eleverna utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på både individ som samhälle.

Läs mer på http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/

eTwinning, som digitala samarbetsform, lämpar sig utmärkt i detta arbete!

Share

Språklärarnas Riksförbund anordnar språklärardagar i Göteborg 31/3-1/4-2017.

Arrangemanget heter Språkbad i Väst och jag vill varmt rekommendera alla språklärare i hela Sverige att delta i dessa språkdagar. Det kommer att finnas många intressanta föreläsningar och workshops. Föreläsarna kommer från svenska skolor, högskolor samt från andra länder i Europa och har stark kompetens. Jag kommer själv att föreläsa om eTwinning, dess viktiga betydelse i dagens digitaliserade samt multikulturella samhälle och jag hoppas inspirera lärare att använda eTwinning i sin undervisning.

Anmälan via språklärarna.se

Jag hoppas att vi ses i Göteborg!

Georgia Wilhelmsson

eTwinningambassadör

 

Share

Studiebesök i samband med BETT-mässan

Följ med eTwinning på studiebesök till Stevenage ESC, Hertfordshire

Stevenage, i Hertfordshire, är en så kallad P.R.U. (Elevhänvisningsenhet ) dit elever kommer som är i behov av särskilt stöd. Eleverna, 11-14 år gamla, har inte lyckats i den vanliga, brittiska skolan. På Stevenage arbetar man i mindre grupper i syfte att överbrygga emotionella hinder, hitta struktur och strategier för att nå goda utbildningsresultat. Målet är att återinföra eleverna i vanlig skolform.

Studiebesöket sker i samarbete med Datorn i undervisning. Se länk nedan.

Stevenage ESC, Hertfordshire   http://www.stevenage-esc.herts.sch.uk/

Datorn i Undervisningens information gällande BETT-mässan.

http://www2.diu.se/framlar/2016/11/30/res-med-diu-till-bett-25-27-januari-och-oslo-23-24-januari-2017/

Share

Behöver du stöd och råd med din Erasmus+ ansökan?

Har du påbörjat en projektansökan inom Erasmus+ mobilitet skola eller Erasmus+ strategiska partnerskap skola är du välkommen till våra skrivarstugor där du får stöd inför ansökningsomgången 2017.

Skrivarstugorna är planerade till 13 och 20 januari 2017.

Anmälan sker via utbyten.se. Först till kvarn gäller.

Läs mer på http://utbyten.se/sv/Om-oss/Kalendarium/

Hälsningar Universitets- och högskolerådet (UHR).

Share