Koll på världen med Gapminder!

Gapminder.org är en stiftelse som verkar för en faktabaserad kunskap om världen; det kan låta självklart men faktum är att mycket av det som vi tror att vi vet om världen bygger på fördomar eller gamla fakta. Gapminder försöker alltså, med hjälp av animerad statistik och pedagogiska grepp, att uppdatera vår världsbild. Gapminder bygger alltså på en mängd statistik som visualiseras på ett mycket överskådligt sätt. Statistiken blir alltså greppbar och kan leda till vidare diskussioner. Gapminder är helt gratis och kräver ingen inloggning!

Gapminders koncept ”Dollar street” är en annan typ av pedagogisk visualisering. Med hjälp av tjänsten kan man genom bilder hälsa på hos människor i olika länder och med olika inkomster. Det går att jämföra till exempel kök, badrum och leksaker mellan olika länder och olika inkomstnivåer inom länderna. ”Dollar street” ger en lite mer nyanserad bild på fattigdom, välstånd och olika förutsättningar för människor på jorden.

Gapminder kan med fördel användas i skolan och varför inte i ett eTwinning-projekt med elever från olika europeiska länder?! En intressant ingång skulle kunna vara att arbeta utifrån elevernas fördomar om att bo och leva i olika länder. De skulle kunna göra en egen ”Dollar street” med foton från hemmet och närområdet och reflektera kring likheter och olikheter i vardagen.

Ett annat användningsområde för Gapminder i en eTwinning-kontext är att låta eleverna sätta ihop egna quiz där de utgår från Gapminders statistik och publicera sina quiz på en gemensam yta, t.ex. Twinspace eller Padlet, och utmana varandra. Quiz kan enkelt skapas i gratistjänsten Kahoot.

Ett lite mer ambitiöst projekt är att utgå från eTwinnings projekt-kit ”Kulturbilder”, som i korthet handlar om att studera och presentera samarbetspartnernas länder för varandra. Med hjälp av Gapminders data och innehåll skulle arbetet kunna fördjupas och visualiseras i högra grad.

Karl Malbert, eTwinningambassadör, Kalmar

Share

Digital adventskalender med hälsningar

Jag drev ett projekt för lågstadiet med en klass i Tyskland. När det närmade sig advent bestämde vi oss för att skapa en digital adventskalender. Vi hade tränat mycket på att presentera oss på engelska samt att berätta något om oss själva så detta valde vi att bygga vår adventskalender på.

Den tyska klassen spelade in 12 korta filmklipp och vi i Sverige gjorde motsvarande där ett par elever åt gången presenterade sitt namn och någon hobby. Jag tog emot alla filmklipp och lade sedan in dem som olistade på Youtube.

För att det skulle bli en kalender använde vi oss av sidan Thinglink. Jag hittade en julig bakgrundsbild med 24 “luckor” från Google och använde den som bild i Thinglink. Varje “lucka” länkades till en Youtubefilm. När kalendern var färdig mailade jag Thinglink-länken till den tyska klassen och vi kunde öppna luckorna med filmklippen i båda klasserna.

En enkel idé och ett lätthanterligt verktyg som gjorde att det blev väldigt elevnära och lustfyllt, det var ju så spännande att varje dag inte veta vem som skulle dyka upp i luckan!

Lycka till!

Teresia Jildenhed, lärare Karlstad

Share

eTwinning – den digitala vägen ut i världen!

Den digitala utvecklingen går i ett snabbt tempo, och användandet av medier och internet kryper allt lägre ned i åldrarna. Att kunna kommunicera med andra och att kunna leva sitt liv på internet, har gjort sociala medier populära. Dagens elever lever helt enkelt i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan sedan den 1 juli 2017.

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

En viktig uppgift för skolan är även att ge överblick och sammanhang, och anlägga vissa övergripande perspektiv. Enligt läroplanens första kapitel är det internationella perspektivet viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet, samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kulturnationsgränser. eTwinning är verktyget som underlättar det internationella samarbetet samtidigt som det omsätter idéer i handling på ett kreativt sätt. Så har du inte testat eTwinning är det verkligen dags!

Magdalena Kågström
eTwinningambassadör, Skellefteå

Share

“Tänj” på ditt Twinspace – tips på digitala verktyg för eTwinningssamarbeten

Internationella samarbeten – vare sig de är ”heldigitala” som de flesta eTwinningprojekt – eller om de har finansiering från t.ex. Nordplus eller Erasmus+ där man också har chansen att samarbeta på plats och ställe under träffar – har behov av en repertoar nyttiga digitala verktyg. Här följer några tips för dig som är i startgroparna eller som vill få idéer till verktyg i ett pågående projekt.

Vad kan eTwinnings egen arbetsyta Twinspace?

Den som registrerat sitt projekt på eTwinning, får ju tillgång till arbetsytan Twinspace. På Twinspace kan man enkelt bjuda in projekteleverna. Ytan erbjuder chatt, diskussionsforum, videokonferens, möjlighet att ladda upp filer av olika slag och möjlighet att skapa sidor med webbinnehåll. Därtill finns en publik projektdagbok och en lärartavla som endast projektlärarna ser och har tillgång till. Instruktioner till Twinspace

Tänj på ditt Twinspace!

I ett eTwinningprojekt idag används ofta flera olika digitala verktyg – verktyg som inte Twinspace som plattform erbjuder.  Men. En fördel med Twinspace är att man på den kan bädda in andra digitala verktyg. Det är t.ex. vanligt att man som eTwinninglärare bäddar in en Padlet i sitt projekts Twinspace, en Youtube-video eller en digital tidning skapad i verktyget Issuu. Och verktyg som inte tillåter inbäddning kan man helt enkelt länka till från Twinspace. Man kan säga att inbäddning (och länkning) utvidgar eller “tänjer ut” ditt Twinspace, så ytan ”kan” mer än den vid första intryck ser ut att göra.

Varför samla material och projektaktiviteter på Twinspace – använda Twinspace som ett slags projektnav?

Twinspace är en säker plattform dit ingen utomstående har tillträde och dit man således lugnt kan bjuda in också eleverna. Vill man öppna delar av Twinspace för föräldrar eller andra besökare går det ändå bra. Det är också möjligt att stänga av vissa delar för eleverna; en sida där lärarna planerar kommande projektaktiviteter kanske kan vara en sådan del.

Vill man söka en kvalitetsmärkning för sitt eTwinningprojekt – eller delta i tävlingen om Europeiska eTwinningpriserna, krävs också att projektmaterial finns på Twinspace.

Men att använda Twinspace som projektnav handlar framförallt om funktionalitet: Genom att använda Twinspace som projektnav har man som lärare samlat allt projektmaterial på en och samma webbadress och kommer lätt åt allting med några klick – vare sig  innehållet ligger direkt på Twinspace, eller på ett utomstående verktyg som man länkat eller bäddat in på Twinspace. Detta kan vara särskilt behändigt om man har elever i lite yngre ålder, så man slipper  dela ut många olika webbadresser åt eleverna.

Tips på digitala verktyg för eTwinning

Erasmus+-finansierade projektet Creative Lion. Just nu finns en utmärkt artikel om ett projekt med Erasmus+-finansiering där försteläraren Erik Axelsson ger  konkreta exempel på IKT-verktyg de använt  i projektet– som alla kan bäddas in eller länkas till från Twinspace. Det är gymnasieskolan Fria Läroverken i Karlstad som har Erasmus+-projektet Creative Lion –även registrerat på eTwinning – där skolor i Italien, Slovakien, Tjeckien och Turkiet medverkar.  Artikeln om Creative Lion (Utbyten.se)

Verktygssamlingen Samarbeta smartareOckså Linnéuniversitetets guide till digitala verktyg är en utmärkt resurs för eTwinningprojekt. Sajten riktar sig till studenter men lämpar sig också för pedagoger som funderar på digitala arbetssätt. Verktygen är grupperade enligt teman såsom ‘Skriva tillsammans’, ‘Gemensam arbetsyta’, ‘Planera’, ‘Spela in’ och ‘Mindmapping’ etc. Samarbeta smartare (Linnéuniversitetet)

Digitala verkygslådan. Vår eTwinningambassadör i Malmö, Annie Bergh som är IT-pedagog på Malmö stad, upprätthåller en sajt med en stor mängd verktygstips och annat nyttigt material.
Digitala verktygslådan (Annie Bergh)

Malberts Melodier – Gratis musik för film och fotostorys etc. Missa heller inte Malberts Melodier, vars upphovsman är vår eTwinningambasssadör i Kalmar, Karl Malbert på Mediapoolen. Sajten innehåller en samling av nästan 400 musikstycken av olika stilar och karaktär, som fritt kan användas i skolan och i icke-kommersiell verksamhet. Malberts Melodier (Karl Malbert)

Observera att vid val och användning av digitala verktyg ska skolans policy förstås följas.

eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet
Share

Responsverktyg i eTwinningprojekt?

Som lärare kan man ha mycket användning av digitala responsverktyg i undervisningen. Sådana system låter eleverna svara på olika typer av frågor med hjälp av exempelvis en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Resultaten visas i realtid på duk eller bildskärm. Det finns många olika responsverktyg att välja mellan och alla har såklart fördelar och nackdelar. Den enligt mig mest kompletta tjänsten är Mentimeter.com som med vissa begränsningar är gratis.

Med Mentimeter ges eleverna möjlighet att interagera snabbt och anonymt så att läraren kan ställa både känsliga frågor och skapa uppgifter av diagnostisk karaktär utan att eleverna känner sig utpekade. En annan poäng med responsundervisning är att lektionen kan utformas utifrån elevernas svar, så att undervisningen utgår från elevernas förförståelse och tankar.

Det finns också andra pedagogiska nyttor med responsundervisning. Fysik- och matematikläraren Daniel Barker använder responsverktyg som en del i metoden Flippat klassrum. Han låter eleverna svara på kluriga frågor med flera svarsalternativ som utgår från videogenomgångar som eleverna sett i förväg.  Utan att avslöja vilket svar som är riktigt får eleverna diskutera i grupper kring lösningen och sedan göra en ny omröstning. På det viset får eleverna träna på att diskutera och argumentera för sina teorier. För varje ny omröstning ser läraren hur rösterna fördelats och kan utifrån den informationen styra förloppet med eventuella ledtrådar eller utesluta svarsalternativ.

En intressant tillämpning för eTwinning skulle kunna vara ett värdegrundsprojekt i vilket Mentimeter används för att skapa och publicera presentationer där elever från olika länder får besvara och gradera olika typer av frågor kring generella värderingar, ideologi och religion. Resultaten skulle sedan kunna ligga till grund för intressanta diskussioner.

Ett annat område skulle kunna vara att eleverna skapar quiz för varandra kring ett arbetsområde. Det gjordes bland annat i Georgia Wilhelmssons eTwinning-projekt “A House Without a Book is a Body Without a Soul” som nyligen vann Svenska eTwinningpriset.

Hur kommer man igång med Mentimeter? Här kan du se en film där jag går igenom de grundläggande funktionerna!

/Karl
(Karl Malbert är eTwinning-ambassadör och arbetar på Mediapoolen)

Share