NAO robotar som Lucia i ett eTwinningprojekt

 

Förra veckan var det luciadagen i Sverige. Över hela landet tågade det luciatåg från tidig morgon till sen kväll av alla de slag. Det fanns alla möjliga slags luciatåg; innovativa, klassiska och allt däremellan. I Malmö fick vi uppleva ett för mig helt nytt luciatåg bestående av elever från klass 5C på Videdalsskolan i Malmö och NAO-robotar som de själva har programmerat.

Hela arbetet började med att pedagoger från Pedagogisk Inspiration åkte till Odense tillsammans med IT-pedagoger från några Malmöskolor för att besöka teknologiska Institutet där och en skola (Vissenbjergs skole) där de arbetar med NAO-robotar. Besöket finansierades av Malmö stad och utmynnade i att ett eTwinningprojekt sattes upp kring NAO och genom det har och fortsätter eleverna att dela kod mellan varandra för att tillsammans lära sig mer om hur de kan arbeta med NAO.

Genom detta arbete har eleverna arbetat med många ämnen och framför allt många av de 21st CLS som är så viktiga för de som växer upp idag. Samarbetet mellan skolorna är inte slut för att Lucia är över för den här gången utan nu fortsätter pedagoger och elever att utbyta kod och arbeta vidare för att förfina det fantastiska arbete de redan har gjort.

Eleverna har haft stöd från vuxna med att lära sig programmet Choregraphe men det stora jobbet har de uppmuntrats att göra själva av sin IT-pedagog Johan Magnusson och sin lärare Magnus Grankvist. Eleverna rörde sig bekvämt kring robotarna och hanterade dem på ett vant och försiktigt sätt. Det var uppenbart att de inte bara byggt upp en säkerhet i sitt arbete kring programmeringen av robotarna utan de har också byggt en relation till dem, flera av eleverna jämförde robotarna med småsyskon, ibland kan de vara väldigt irriterande men de tycker också väldigt mycket om dem. De tillskrev robotarna olika egenskaper och de kunde se på var robots rörelsemönster vem det var. De berättade att Eli drog sig lite hasande åt höger samtidigt som han/hon/hen tittar framåt, Kim var den som gick mest rakt medan Charlie var en stor favorit, som oftast gjorde som han/hon/hen blev tillsagd. Den fjärde roboten heter Ayo och är också väldigt omtyckt då den tillsammans med Charlie varit längst på skolan. Det var intressant att se hur eleverna knyter an till robotarna men också att se hur de samarbetar, inte bara framför datorn när de programmerar utan också, kring allt det praktiska arbete som finns runt organisationen av ett “hybridluciatåg”.

Två luciatåg genomfördes i Malmö; ett på Pedagogisk Inspiration Malmö inför anställda och besökare och det andra på Stadshuset uppe på våning 7 i sessionsalen inför bland andra våra politiker. Detta uppmärksammades av media: SVT Nyheter, Sydsvenskan och Skånskan. Under dessa två luciatåg ställdes eleverna ständigt inför nya utmaningar från enkla som att tomteluvan eller stjärngossestruten föll av till att programmet stängdes ner, fick laddas om, de kastades ut från nätet, justeringar i programmet. Aldrig hördes en irriterad ton utan alla var hela tiden lösningsfokuserade, flexibla och strukturerade – det var en fröjd att se hur eleverna på så sätt fick dessa fyra NAO-robotar; Eli, Charlie, Kim och Ayo att med långsamma kliv skrida rakt in i våra hjärtan dit de har kommit för att stanna.

Vad ska de hitta på nästa gång? Här finns inga gränser, bara oanade möjligheter dit elevernas fantasi kommer att ta oss och med eTwinning som plattform kommer detta arbete att kunna fortsätta!

Hälsningar

Annie Bergh

eTwinningambassadör Malmö

Share

Koll på världen med Gapminder!

Gapminder.org är en stiftelse som verkar för en faktabaserad kunskap om världen; det kan låta självklart men faktum är att mycket av det som vi tror att vi vet om världen bygger på fördomar eller gamla fakta. Gapminder försöker alltså, med hjälp av animerad statistik och pedagogiska grepp, att uppdatera vår världsbild. Gapminder bygger alltså på en mängd statistik som visualiseras på ett mycket överskådligt sätt. Statistiken blir alltså greppbar och kan leda till vidare diskussioner. Gapminder är helt gratis och kräver ingen inloggning!

Gapminders koncept ”Dollar street” är en annan typ av pedagogisk visualisering. Med hjälp av tjänsten kan man genom bilder hälsa på hos människor i olika länder och med olika inkomster. Det går att jämföra till exempel kök, badrum och leksaker mellan olika länder och olika inkomstnivåer inom länderna. ”Dollar street” ger en lite mer nyanserad bild på fattigdom, välstånd och olika förutsättningar för människor på jorden.

Gapminder kan med fördel användas i skolan och varför inte i ett eTwinning-projekt med elever från olika europeiska länder?! En intressant ingång skulle kunna vara att arbeta utifrån elevernas fördomar om att bo och leva i olika länder. De skulle kunna göra en egen ”Dollar street” med foton från hemmet och närområdet och reflektera kring likheter och olikheter i vardagen.

Ett annat användningsområde för Gapminder i en eTwinning-kontext är att låta eleverna sätta ihop egna quiz där de utgår från Gapminders statistik och publicera sina quiz på en gemensam yta, t.ex. Twinspace eller Padlet, och utmana varandra. Quiz kan enkelt skapas i gratistjänsten Kahoot.

Ett lite mer ambitiöst projekt är att utgå från eTwinnings projekt-kit ”Kulturbilder”, som i korthet handlar om att studera och presentera samarbetspartnernas länder för varandra. Med hjälp av Gapminders data och innehåll skulle arbetet kunna fördjupas och visualiseras i högra grad.

Karl Malbert, eTwinningambassadör, Kalmar

Share

Digital adventskalender med hälsningar

Jag drev ett projekt för lågstadiet med en klass i Tyskland. När det närmade sig advent bestämde vi oss för att skapa en digital adventskalender. Vi hade tränat mycket på att presentera oss på engelska samt att berätta något om oss själva så detta valde vi att bygga vår adventskalender på.

Den tyska klassen spelade in 12 korta filmklipp och vi i Sverige gjorde motsvarande där ett par elever åt gången presenterade sitt namn och någon hobby. Jag tog emot alla filmklipp och lade sedan in dem som olistade på Youtube.

För att det skulle bli en kalender använde vi oss av sidan Thinglink. Jag hittade en julig bakgrundsbild med 24 “luckor” från Google och använde den som bild i Thinglink. Varje “lucka” länkades till en Youtubefilm. När kalendern var färdig mailade jag Thinglink-länken till den tyska klassen och vi kunde öppna luckorna med filmklippen i båda klasserna.

En enkel idé och ett lätthanterligt verktyg som gjorde att det blev väldigt elevnära och lustfyllt, det var ju så spännande att varje dag inte veta vem som skulle dyka upp i luckan!

Lycka till!

Teresia Jildenhed, lärare Karlstad

Share

eTwinning – den digitala vägen ut i världen!

Den digitala utvecklingen går i ett snabbt tempo, och användandet av medier och internet kryper allt lägre ned i åldrarna. Att kunna kommunicera med andra och att kunna leva sitt liv på internet, har gjort sociala medier populära. Dagens elever lever helt enkelt i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan sedan den 1 juli 2017.

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

En viktig uppgift för skolan är även att ge överblick och sammanhang, och anlägga vissa övergripande perspektiv. Enligt läroplanens första kapitel är det internationella perspektivet viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet, samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kulturnationsgränser. eTwinning är verktyget som underlättar det internationella samarbetet samtidigt som det omsätter idéer i handling på ett kreativt sätt. Så har du inte testat eTwinning är det verkligen dags!

Magdalena Kågström
eTwinningambassadör, Skellefteå

Share

“Tänj” på ditt Twinspace – tips på digitala verktyg för eTwinningssamarbeten

Internationella samarbeten – vare sig de är ”heldigitala” som de flesta eTwinningprojekt – eller om de har finansiering från t.ex. Nordplus eller Erasmus+ där man också har chansen att samarbeta på plats och ställe under träffar – har behov av en repertoar nyttiga digitala verktyg. Här följer några tips för dig som är i startgroparna eller som vill få idéer till verktyg i ett pågående projekt.

Vad kan eTwinnings egen arbetsyta Twinspace?

Den som registrerat sitt projekt på eTwinning, får ju tillgång till arbetsytan Twinspace. På Twinspace kan man enkelt bjuda in projekteleverna. Ytan erbjuder chatt, diskussionsforum, videokonferens, möjlighet att ladda upp filer av olika slag och möjlighet att skapa sidor med webbinnehåll. Därtill finns en publik projektdagbok och en lärartavla som endast projektlärarna ser och har tillgång till. Instruktioner till Twinspace

Tänj på ditt Twinspace!

I ett eTwinningprojekt idag används ofta flera olika digitala verktyg – verktyg som inte Twinspace som plattform erbjuder.  Men. En fördel med Twinspace är att man på den kan bädda in andra digitala verktyg. Det är t.ex. vanligt att man som eTwinninglärare bäddar in en Padlet i sitt projekts Twinspace, en Youtube-video eller en digital tidning skapad i verktyget Issuu. Och verktyg som inte tillåter inbäddning kan man helt enkelt länka till från Twinspace. Man kan säga att inbäddning (och länkning) utvidgar eller “tänjer ut” ditt Twinspace, så ytan ”kan” mer än den vid första intryck ser ut att göra.

Varför samla material och projektaktiviteter på Twinspace – använda Twinspace som ett slags projektnav?

Twinspace är en säker plattform dit ingen utomstående har tillträde och dit man således lugnt kan bjuda in också eleverna. Vill man öppna delar av Twinspace för föräldrar eller andra besökare går det ändå bra. Det är också möjligt att stänga av vissa delar för eleverna; en sida där lärarna planerar kommande projektaktiviteter kanske kan vara en sådan del.

Vill man söka en kvalitetsmärkning för sitt eTwinningprojekt – eller delta i tävlingen om Europeiska eTwinningpriserna, krävs också att projektmaterial finns på Twinspace.

Men att använda Twinspace som projektnav handlar framförallt om funktionalitet: Genom att använda Twinspace som projektnav har man som lärare samlat allt projektmaterial på en och samma webbadress och kommer lätt åt allting med några klick – vare sig  innehållet ligger direkt på Twinspace, eller på ett utomstående verktyg som man länkat eller bäddat in på Twinspace. Detta kan vara särskilt behändigt om man har elever i lite yngre ålder, så man slipper  dela ut många olika webbadresser åt eleverna.

Tips på digitala verktyg för eTwinning

Erasmus+-finansierade projektet Creative Lion. Just nu finns en utmärkt artikel om ett projekt med Erasmus+-finansiering där försteläraren Erik Axelsson ger  konkreta exempel på IKT-verktyg de använt  i projektet– som alla kan bäddas in eller länkas till från Twinspace. Det är gymnasieskolan Fria Läroverken i Karlstad som har Erasmus+-projektet Creative Lion –även registrerat på eTwinning – där skolor i Italien, Slovakien, Tjeckien och Turkiet medverkar.  Artikeln om Creative Lion (Utbyten.se)

Verktygssamlingen Samarbeta smartareOckså Linnéuniversitetets guide till digitala verktyg är en utmärkt resurs för eTwinningprojekt. Sajten riktar sig till studenter men lämpar sig också för pedagoger som funderar på digitala arbetssätt. Verktygen är grupperade enligt teman såsom ‘Skriva tillsammans’, ‘Gemensam arbetsyta’, ‘Planera’, ‘Spela in’ och ‘Mindmapping’ etc. Samarbeta smartare (Linnéuniversitetet)

Digitala verkygslådan. Vår eTwinningambassadör i Malmö, Annie Bergh som är IT-pedagog på Malmö stad, upprätthåller en sajt med en stor mängd verktygstips och annat nyttigt material.
Digitala verktygslådan (Annie Bergh)

Malberts Melodier – Gratis musik för film och fotostorys etc. Missa heller inte Malberts Melodier, vars upphovsman är vår eTwinningambasssadör i Kalmar, Karl Malbert på Mediapoolen. Sajten innehåller en samling av nästan 400 musikstycken av olika stilar och karaktär, som fritt kan användas i skolan och i icke-kommersiell verksamhet. Malberts Melodier (Karl Malbert)

Observera att vid val och användning av digitala verktyg ska skolans policy förstås följas.

eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet
Share