Tävlingen Move2Learn, Learn2Move – nu får gymnasieelever i eTwinningprojekt möjlighet att resa

Move2Learn, Learn2Move lanseras inom ramen för jubileumsåret Erasmus 30 år. Initiativet är initierat av EU-kommissionen, och ger europeiska eTwinningprojekt möjlighet att delta i en tävling och vinna resor till andra länder inom Erasmus+programmet – exempelvis för att hälsa på sin eTwinningpartner.

Målet med initiativet är att ungdomar ska få uppleva vad det innebär att bo i Europa och den positiva inverkan Europeiska unionen har på livet för europeiska medborgare och deras nära grannar. Förutom att upptäcka andra kulturer blir deltagarna även mer medvetna om sitt koldioxidavtryck eftersom de ska ta hänsyn till ett högsta tröskelvärde för CO2-utsläpp under sin resa, och kommer att få välja transportmedel därefter.

Move2Learn, Learn2Move är öppet för europeiska eTwinningprojekt som:

  • omfattar elever som är sexton (16) år eller äldre från och med den 31 december 2017,
  • registrerades mellan den 1 januari 2016 och den 30 maj 2017 och
  • har ansökt om ett nationellt kvalitetsmärke (National Quality Label) mellan den 1 september 2016 och den 30 juni 2017.

Ansökan öppen mellan 20 mars 2017 och 30 juni 2017, via ett särskilt online ansökningsformulär som ska fyllas i tillsammans med ansökningsformuläret om National Quality Label. Initiativet innehåller även en inklusionsdimension, som du kan läsa mer om nedan.

Tävlingsnyheten på eTwinning.net

Genvägar
Tävlingsreglerna
Om inklusionsdimensionen

Share

Från Erasmus till Erasmus+ – 30 år av internationellt samarbete. Några glimtar från jubileumsårets invigningsceremoni i Paris.

Under hela 2017 kommer man på olika håll i Europa att uppmärksamma och fira 30-årsjubiléet av internationellt samarbete inom Erasmus och sedan 2014 Erasmus+ (dit även eTwinning hör). Måndagen den 9 januari var det uppstart med invigning av detta årslånga firande på Odéonteatern i Paris. Jag fick äran att tillsammans med UHR:s undervisningsråd Angela Andersson, representera Sverige på invigningen.

Erasmus+ är  EUs program för utbildning, ungdom och idrott i Europa med syfte att skapa möjlighet att t.ex. studera, praktisera, samarbeta eller jobba som volontär utomlands. Sedan starten av programmet Erasmus 1987 har 5 miljoner personer deltagit i olika aktiviteter. Med de utökade möjligheter Erasmus+ programmet innebär, kommer den siffran att fortsätta stiga.

Mina erfarenheter

Min egen erfarenhet av programmet går 20 år tillbaka i tiden, då jag under läsåret 1996–1997, som en av Sverige första s.k. Lingua-assistenter arbetade på ett franskt tekniskt gymnasium. Jag undervisade i teknisk engelska på fordonsutbildningen i Roanne men genom att skolan hade ett Leonardoprojekt (för yrkesutbildningar) med gymnasieskolor från Sverige, Tyskland och Skottland fick jag även vara behjälplig med mycket annat vad gäller projektarbete, dokumentation och rapportskrivning samt att undervisa i turistsvenska för de elever som skulle göra praktik i Sverige. Genom samarbetet fick jag en inblick i de utmaningar men framförallt de fördelar det innebär att samarbeta internationellt. Något som jag har fått stor användning av i mitt jobb som pedagog och internationell samordnare för Fridaskolorna.

Erasmus+ synligt i franska medier

Firandet har märkts av mycket i fransk media med nyhetsinslag i de stora TV-kanalerna. Från min plats i kön till säkerhetskontrollen på Odéonteatern såg jag dessutom då man gjorde en TV-intervju med en fransk gymnasieelev från Hotell- och Restaurang-programmet som berättade om sina goda erfarenheter från ett två månaders utbyte i Sverige. Intervjun såg jag igen på nyheterna sent samma kväll. Då eleven nämnde allt det positiva han upplevt i ”La Suède” var det på vippen att jag därefter gått fram och presenterat mig som Sveriges representant men det var nog på sätt och vis tur att jag inte gjorde det då jag i så fall också hamnat i nationell TV.

Den stora franska dagstidningen Le Monde hade tryckt en specialbilaga om Erasmus+ och det var dessutom Le Monde Campus chefredaktör som var invigningsceremonins konferencier. Han öppnade firandet med att säga att program som Erasmus+ spelar en avgörande roll för att skapa sammanhållning och framtidstro i ett förändringarnas Europa som sargats hårt under det senaste århundradet. Odéonteaterns direktör instämde i detta och betonade vikten av att vara öppen för intryck från andra länder och språk. Detta, tillsammans med epitet som integrations- och jämlikhetsfrämjande tillskrevs Erasmus+ under eventets gång.

eTwinning – ett Erasmus+-program

Detta är något som jag verkligen kan hålla med om! Oavsett ålder ger Erasmus+ möjlighet att delta i europeiskt samarbete. Jag tänker då speciellt på den fantastiska kontakt- och samarbetsplattform som eTwinning utgör. Man behöver ju inte resa fysiskt för att kunna ha utbyte med andra länder! På eTwinnings Twinspace-yta kan du – oavsett åldersgrupp du undervisar i – samarbeta på olika temata, utbyta bilder och filmer samt ha videokonferenser med pedagoger och elever. Det är bara du själv som sätter gränser för vad som är möjligt, med hur många och hur länge du vill samarbeta inom ett eTwinningprojekt. Dessutom är eTwinning ju ett väldigt bra komplement till andra projektsamarbeten som Strategiska Skolpartnerskap (KA2).
Inbjudna representanter för Frankrikes regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen var eniga om vikten av internationellt samarbete inom all utbildning också i framtiden. De var överens om vikten av att dela de goda historierna och att arbeta tillsammans för att öka budgeten ytterligare för Erasmus+. Man var överens om vikten av att säkerställa framtida internationellt samarbete och ge fler möjlighet att vidga sina vyer och upptäcka andra länder, kulturer och språk för att därigenom minska segregationen och öka sammanhållningen i Europa

Under ceremonin delades priserna för två tävlingar, Erasmus+ och jag och Att var 20 år, spela roll och engagera sig. Samtliga pristagare vann en tre dagars resa till en Europeisk huvudstad för två personer samt en ryggsäck innehållande en bärbar wifi för att kunna koppla upp sig – både mobilitetsinriktade och digitala gåvor alltså.

Mingel och intryck

Någon som gjorde ett starkt intryck på mig var Fanny Laubin från Brest, en av pristagarna som jag samtalade med under det efterföljande cocktailpartyt. Genom Erasmus+ hade hon varit på utbyte inom hotell och restaurant i Norge och hade då även lärt sig att prata norska! Hon uttryckte hur mycket vistelsen i Norge hade betytt för henne såväl personligen och som student och hur hon nu planerar för att kunna spendera ett år som utbytesstudent på ett svenskt universitet i Malmö eller Lund.

Någon som också gjorde ett stort intryck med sitt tal var Italiens EU-kommissionär Sandro Gozi som pratade om Erasmus+ möjligheter till mobiliteter som ett uttryck för frihet, och europeiskt medborgarskap, hopp om framtiden och ett effektivt motmedel mot murar och hat.
Han menade att potentialen i Erasmus+ också ligger i att man upplever den europeiska dimensionen i första person och att det genom att upplevelsen också delas med såväl familj som vänner multipliceras med tio. Sandro Gozi tyckte därigenom att även budgeten inför nästa steg 2021 borde multipliceras med tio…en önskan som applåderades ivrigt i salongen.

För att sammanfatta firandet med några ord var det såväl innehållsrikt, intressant, festligt som mycket franskt där dock betydelsen av och viljan för ett ökat internationellt samarbete och utbyte mellan Europas länder framgick tydligt.

Jag känner mig otroligt stolt att ha blivit utvald och få äran att representera Sverige. Det känns naturligtvis också som en kvalitetsbekräftelse för mitt arbete med Fridaskolornas och Fridagymnasiets internationella projekt och aktiviteter. Upplevelser, vänner, kunskaper och erfarenheter från min egen Erasmusmobilitet för tjugo år sedan är något jag alltid bär med mig. Den är en bidragande orsak till att jag i dag arbetar aktivt för att bereda så många kollegor och elever som möjligt tillfällen till professionell och personlig utveckling genom kompetensutvecklande kurser, jobbskuggningar och skolpartnerskap samt samarbeten och utbyten såväl digitalt som In Real Life. Detta är något jag brinner för och alltid talar passionerat om.

Passion var också något som nämndes i delar av president Hollandes tal som Utbildningsministern läste upp som avslutning. Här nedan några utdrag i min fria översättning till svenska:

För att bygga Europa behövs också passion. Det är det som sedan 30 år tillbaka programmen Erasmus och Erasmus+ anstränger sig för att åstadkomma genom att ”ympa in” en passion för Europa i de yngsta medborgarna.

Det är också det vi gör på ett europeiskt plan då vi pratar om en utbildning till medborgare inte bara i en demokrati eller ett land utan också som medborgare i Europa.

Karin Helmerson Lärare och Internationell samordnare, Fridaskolorna kahe0421@fridaskolan.se

Share