Fyra svenska skolor får utmärkelsen ‘eTwinning School’

Loggan för etwinning school

Från att i flera år ha belönat kvalitetsmässigt goda projekt med Quality Label, så har eTwinning från år 2017 utökat repertoaren till att ge även hela skolor synlighet – skolor som aktivt använder eTwinning i sin verksamhet. I början av året har skolor för andra gången kunnat söka utmärkelsen eTwinningskola, eTwinning School. Och nu har vi resultaten!

Allt som allt har 1004 skolor i hela Europa utnämnts. Och vi har den stora glädjen att meddela att Sverige i år har fyra skolor som fått eTwinning School-utmärkelsen 2019.

stickfigurer: team
  • Böle förskola, Piteå
  • Karlbergs skola, Stockholm
  • Hagalidsskolan, Staffanstorp
  • Gränbyskolan, Uppsala

Grattis!

Se listan med alla nya eTwinning schools i Europa på eTwinning.net

Nyfiken på att bli eTwinningskola ni också? Läs mer om eTwinnings utmärkelser: Utmärkelser & priser

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Share

Andra omgången eTwinning School är på gång

eTwinning School-loggaI våras kröntes de första eTwinningsskolorna i eTwinning, dvs. de ca 1000 första skolorna som fått den nya typen kvalitetsmärkning kallad eTwinning School. I Sverige fick fem skolor utmärkelsen. Nu är det dags att börja processen för nästa vårs sökrunda, så för de av er som vet att ni är aktiva i eTwinning, är det dags att spetsa öronen. För så här går det nämligen till:

Fas 1: Automatisk check fredagen 9 november

eTwinnings databas gallrar automatiskt ut skolor som har

  • varit registrerade i eTwinning i mer än två år
  • två aktiva eTwinninglärare på skolan
  • minst ett (europeiskt – inte nationellt) eTwinningprojekt under de senaste två åren, och projektet har dessutom en Quality Label

Alla registrerade lärare får sedan ett e-postmeddelande om att deras skola kan söka om utmärkelsen eTwinning School, med information om var på eTwinning Live sökformuläret hittas.

Obs! Kom din skola inte med?

Anser du att din skola uppfyller kriterierna men ni har inte fått något e-postmeddelande om detta? Ta då genast kontakt med stödcentret vid UHR (eTwinning(at)uhr.se) så ser vi över saken. Deadline för detta är 14 december!

Ansökningsfasen

Ansökningsrundan är öppen till 15 februari 2019. Det är ett rätt enkelt formulär som ska fyllas i och som inte kräver att ni producerar mycket text.

Som lärare/skolledare kommer ni själva kunna fylla i ansökan som handlar om bl.a. internetsäkerhet, era eTwinningaktiviteter, fortbildning kring eTwinning – och om hur eTwinning syns i skolans verksamhetsplan. Ni kan spara utkast av ansökan innan ni skickar iväg den slutgiltiga.

Ni ombeds ladda upp bevis för det som krävs och den slutgiltiga inlämningen ska bestyrkas av skolans rektor/chef.

Sista sökdag för eTwinning School är 15 februari 2019.

Validering och publicering

Mellan 15 februari och 29 mars validerar stödcentren ansökningarna.

Efter 1 april 2019: Information om de nya eTwinningskolorna publiceras i hela Europa.

Vi hoppas förstås på många nya eTwinningskolor från Sverige!

Mer information på etwinning.net
Mer informaton på etwinning.se

Om ni har frågor kring processen så hör av er till eTwinningteamet vid UHR på eTwinning@uhr.se

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet på Universitets- och högskolerådet
Share

Är din skola en ”eTwinningskola”? – nu får aktiva skolor bättre synlighet i eTwinning.

Sedan tio år tillbaka har eTwinninglärare kunnat söka om kvalitetsmärkning för sina projekt genom eTwinnings Quality Label. Nu vill eTwinning ge mer synlighet också åt hela skolor som aktivt använder eTwinning i sin verksamhet. Från december 2017 kommer lärare och rektorer i eTwinning därför att kunna söka märkningen eTwinningskola, eTwinning School.

Varför?

Bakgrunden är en enkät med eTwinninglärare från år 2014. I den kom det fram att lärarna som resultat av att delta i eTwinningprojekt överlag märkte stor skillnad i sitt arbete och självförtroende. Men när det gäller att få bredare genomslag i hela skolan framgick det tydligt av lärarnas svar att skolans ledningsstruktur hade stor betydelse för i vilken utsträckning de kunde utbyta eTwinning-metoder med kollegor eller använda dem även i sitt dagliga arbete. Därför vill eTwinning nu fokusera på att belöna inte bara goda projekt, utan också de skolor som redan utför ett fantastiskt arbete med många lärare och en positiv atmosfär som stödjer utvecklingen av eTwinning i skolan.

Hur?

Som eTwinning School kommer skolan att ingå i ett eget nätverk och få synlighet på olika sätt. Så här går det till:

Steg 1 Automatisk check. eTwinnings databas kontrollerar vilka skolor som fyller följande baskriterier:
• Skolan har varit registrerad i minst två år
• Skolan har minst två aktiva registrerade eTwinninglärare
• Det finns ett europeiskt eTwinningprojekt vid skolan. Projektet har fått nationellt kvalitetsmärke (Quality Label) (inom de senaste två åren från ansökningsdatum)

Dessa skolor (lärarna i skolan) får ett mejl om att ni kan söka titeln eTwinning School.

Steg 2. Ansökan. Som lärare/skolledare får ni en länk och kommer själva kunna fylla i resten av ansökan som handlar om bl.a. internetsäkerhet, eTwinningaktiviteter och –synlighet.

Skolor kommer ombes att lämna bevis för de olika kriterier som krävs och den slutgiltiga inlämningen ska bestyrkas av skolans rektor/chef.

När?

Tidplanen är att de första eTwinningskolorna ska kunna utnämnas i april  2018! Så du som vet att din skola är aktiv inom eTwinning. Håll koll på e-posten.

Inget mejl fastän ni är aktiva?

Och om du som vet att din skola är aktiv inom eTwinning och fyller grundkriterierna inte får ett mejl inom december, så hör av dig till eTwinningteamet på UHR (eTwinning(at)uhr.se) före 19 januari, så dubbelkollar vi situationen.

Mer detaljerad information hittar du i artikeln eTwinning School Label – erkännande till eTwinning-skolor (eTwinning.net 13.12.2017)

 

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet. Obs. Inlägget är uppdaterat 15 december.

Share