eTwinningkonferens om framtidens förmågor och arbete över gränser.

Frans Hansson, lärare på högstadiet på  Öckerö har varit på eTwinning konferens i Danmark, en lärarkonferens om framtidens förmågor och arbete över gränser. Så här skriver Frans om sina erfarenheter:

“Onsdagen den 1 mars fick jag möjligheten att delta i en e-Twinning konferens i Köpenhamn. Vi var ca 25 lärare från de nordiska länderna. Det var en mängd intressanta och givande föreläsningar vi fick ta del av. Något jag fastnade för var IC thinking. En föreläsning av Dr. Eolene Boyd-MacMillan, University of Cambridge, UK. Vi fick kunskaper hur man behöver jobba med människor för att få större acceptans på nätet och i verkligheten. Skapa förståelse för andra och komma bort från isolering. Detta utmynnade i ett spännande e-Twinning projekt där jag och en norsk lärare ska få våra elever att sammarbeta genom e-Twinning. Vi ska titta på “Fake News” hur kan vi veta vad som är sant och hur ska vi förhålla oss till detta! Spännande!”

Frans J

Share

Förmågor för framtiden genom eTwinning

För att bemöta framtidens krav på våra skolelever, behöver eleverna ges möjlighet till att öva förmågor kopplade till yrken, som kommer att vara aktuella när dagens elever avslutar sin skolgång.

Både Lgr 11 och EU:s nyckelområden omfattar kompetenser som digital kompetens, främmande språk, kulturell medvetenhet samt lära att lära. För mig som lärare och numera specialpedagog erbjuder eTwinning på olika sätt möjlighet till att öva dessa förmågor och ge eleverna verktyg för att bemöta den allt mer komplexa verkligheten. Genom att använda eTwinning och projektytan Twinspace i undervisningen får eleverna ett verktyg, som i sin tur ger förutsättning för att öva förmågorna. Förutom samarbetsmöjligheter, internationalisering, ges eleverna en mottagare för sitt lärande och i samband med detta får eleverna använda digitala verktyg, utveckla och redovisa sina kunskaper, dela med sig av sina erfarenheter och i processen lära sig att lära, av både andra och sig själva.

Många lärare kommer inte igång med projekt trots att de har registrerat ett konto. De har ofta en oro över att deras digitala kompetens är otillräcklig.

 

 

 

Jag har haft flertalet projekt och har genom att vara delaktig i projekt fått möjlighet att lära mig av andra pedagoger, insett likheterna i läroplanerna inom EU och deltagit i workshops genom eTwinning i digitala verktyg. Förutom elevernas kunskapsutveckling så har min kompetens ökat och jag har kunnat variera min undervisning för mina elever.

Mina elever har upplevt större motivation, upplevt kulturella skillnader och likheter, reflekterat över egna kunskaper, fått använda främmande språk och utvecklat sin digitala kompetens och utvecklat förmågor som omfattas av både Lgr 11 och EU:s nyckelkompetenser. Är du intresserad? Kontakta UHR för stöd.
Natasa Kolarevic, eTwinningambassadör, specialpedagog på Karlbergs skola, Stockholm

Share