Internationella eTwinningseminarier hösten 2019

Två treckfigurer håller skylt med texten Learn

Sugen på kostnadsfri inspiration i Europa? I kombination med att hitta en eTwinningprojektpartner? Sök då en plats på ett av höstens internationella eTwinningsseminarier!

Vad är ett eTwinningseminarium?


 Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier som kompetensutveckling för personal i skola och förskola, i syfte att möjliggöra både nätverkande och projektbildning. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. De varar som regel i 2-3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman. Den här typen av fortbildning är otroligt populär och det är nöjda och belåtna deltagare som återvänder med både nya kolleger och ny inspiration i bagaget – och så nya projektplaner att ta itu med tillsammans med eleverna förstås. Nu kan du söka en plats till följande seminarier. Sista sökdag är 3 september!


Höstterminens seminarieutbud


Tema: Democratic Participation
Tid: 7–9 november (start dag 1 ca kl. 16, avslutning dag 3 vid lunchtid)
Plats: Erfurt, Tyskland
Målgrupp: Lärare på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.  Sverige önskar särskilt ansökningar från EU-skolambassadörer
Deltagande länder: Tyskland, Sverige, Grekland, Storbritannien (obekräftat)
Seminariespråk: engelska ( De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Tema: eTwinning för spansklärare
Tid: 7–9 november (obs! preliminärt)
Plats: Madrid, Spanien
Målgrupp: lärare som undervisar i spanska i högstadiet eller på gymnasiet
Deltagande länder: ett tiotal länder i Europa, inklusive Spanien
Seminariespråk: spanska

Tema: Democratic Particpation – demokratiskt deltagande
Tid: 10-12 november (ta gärna i beaktande eventuella nödvändiga extranätter)
Plats. Keflavík, Island
Målgrupp: lärare (helst i gymnasiegemensamma ämnen) på yrkesförberedande gymnasier/gymnasieprogram
Deltagande länder: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige
Seminariespråk; engelska och skandinaviska (De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Tema: Makerspaces – new learning environments for exploration, creativity, innovation and collaboration
Plats: Luxemburg City
Tid: 29.11-1.12 (start dag 1 ca kl 14, avslutning dag tre ca kl 13)
Målgrupp: Lärare på yrkesförberedande gymnasier/gymnasieprogram, gärna på teknik- eller industritekniska programmen eller i ämnen med IT-fokus
Deltagande länder: Luxemburg, Belgien, Danmark, Island, Norge, Finland, Sverige
Seminariespråk: engelska ( De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Tema: Digital Competences & IT Didactics
Tid: 11–13 december (start dag 1 ca kl 14, avslutning dag tre ca kl 13)
Plats: Wien, Österrike
Målgrupp: lärare i alla ämnen från förskola, grundskola och gymnasieskola
Deltagande länder: ett 20-tal länder från hela Europa
Seminariespråk: engelska (De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Hur ansöka?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 3 september. Söker du till flera seminarier, så vill vi att du fyller i formuläret flera gånger. Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande identiska ansökningar (ansökan från flera personer med identisk text) eller ansökningar där läraren inte matchar seminariets målgrupp. Vi kan heller inte ge platsen till dig som deltagit (eller vars kollega deltagit) i ett liknande internationellt seminarium under fjolåret. Förtur ges till lärare som redan är registrerade i eTwinning. Observera också att vi som regel inte skickar två lärare från samma skola till ett seminarium.

Tecknad pilTill intresseanmälan (Webropol)

Villkor

eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) står för tåg- eller flygbiljett till närmaste flygplats/tågstation i mållandet, och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet). Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett självvalt eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna. Tanken är även att deltagarna kan sprida sina eTwinningkunskaper på den egna skolan/i kommunen. Vi vill också att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.

Alla sökande får återkoppling per e-post senast 9 september. Har du frågor så kontakta oss gärna på eTwinning@uhr.se

Kort om eTwinning

eTwinning är en EU-finansierad lärargemenskap med en digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium där lärare med klass kan samarbeta med andra lärare och elever runt om i Europa. Pedagogerna väljer själva hur de lägger upp arbetet för att nå läroplanens mål. Samtidigt blir lärarna medlemmar i ett europeiskt pedagognätverk med fler än 600 000 registrerade användare. I Sverige ligger supportcentret för eTwinning på Universitets- och högskolerådet.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Share

Girls in Sport – ett första eTwinningprojekt

Ett fotografi på Mia Smith, med syrenbuskar i bakgrunden.

Georgia Wilhelmsson, eTwinningambassadör och lärare på Uddevalla Gymnasieskola, intervjuar Mia Smith, förstelärare i engelska och tyskaVallhamra skola i Partille. Mia är också ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund, där hon bloggar (Mia Smith blogg), samt är engagerad i Språklärarnas Riksförbund.

Mia har genomfört sitt första eTwinningprojekt som heter Girls in Sport, tillsammans med en lärare och projektpartner i Frankrike. Eleverna delades in i grupper: fyra svenska elever och två franska elever per grupp. Varje grupp fick en sport att arbeta med. De skulle sedan skriva ihop en kort text om sin sport med en ordlista på tre språk: engelska, franska och svenska. De skulle sedan välja ut tre kvinnliga idrottare som utövar eller har utövat sporten: en från Sverige, en från Frankrike och en från ett engelsktalande land. Dessa skulle presenteras med text och bild.

• När började du med eTwinning?

”Jag körde mitt första projekt nu under våren 2019”.

Hur hittade du din projektpartner?

”Jag letade lite på eTwinning.net (bland projektförslagen under fliken Partnerforum, red. anm.) och råkade se ett projekt som passade mig bra. Jag kontaktade läraren som lagt upp projektet och vi inledde ett samarbete”.

• Vad var syftet med ditt projekt?

”Det primära syftet var att få våra elever att kommunicera på engelska, båda är engelsklärare. Men det fanns också ett syfte kopplat till värdegrunden, med fokus på normkritik. Vi hade läst boken Billy Elliot, klassen vi samarbetade skulle se filmen som boken baseras på och projektet hade kvinnliga idrottare i fokus”.

Hur länge pågick projektet?

”Vi inledde projektet i mars och avslutade det i maj. Texterna blev till slut publicerade under juni månad”.

Hur har samarbetet fungerat?

”Mycket bra, jag och min projektpartner var båda nybörjare och hade precis samma ambitionsnivå”.

Skärmdump på projektplattformen Twinspaces framsida

Vilka digitala verktyg använde ni?

”Vi arbetade utifrån plattformen, Twinspace, men använde också Google Forms, Kahoot och Padlet. Det häftigaste var när vi körde vår avslutande Kahoot, baserat på frågor som eleverna skrivit, i båda länderna samtidigt. Jag speglade min skärm via konferensverktyget Adobe Connect, som vi använde för våra planeringsmöten, så att även de franska eleverna kunde se frågorna”.

Vad är fördelarna med att inkludera eTwinning i undervisningen?

”Som språklärare vet man att autenticiteten är a och o. Att prata om att det finns människor i andra länder är inte samma sak som att faktiskt ha riktig kontakt med andra människor. Nu fick eleverna både lära känna elever från ett annat land och reflektera över sin egen situation. Att presentera sin egen hemort är lärorikt i sig”!

• Vad har detta projekt betytt för dig och dina elever?

”För mina elever har det betytt att de fått ett nytt perspektiv på sina egna språkkunskaper. Flera har uttryckt i utvärderingen att de vågar använda det engelska språket mer efter projektet, och den stora reflektionen från gruppen som helhet är att de franska eleverna inte var lika bra på engelska som de själva var. För mig själv har det betytt energi och nytt tänkande in i min egen undervisning. Läraryrket är ett kreativt yrke och att få tänka nytt betyder mycket”!

Kommer du att fortsätta med eTwinningprojekt i framtiden?

”Absolut! Jag hoppas få igång ett projekt med mina tyskaelever under hösten”.

Har du några tips till andra lärare angående eTwinning?

”Våga testa, det är inte svårt! Det är lätt att tro att det ska vara komplicerat för att det är nytt, men det är det inte”.

Intervjun med Mia Smith är gjord av Georgia Wilhelmsson på Uddevalla Gymnasieskola, georgia.wilhelmsson@uddevalla.se

Mer om Mia Smiths första eTwinningprojekt kan du läsa i hennes ämnesspanarblogg (Lärarnas riksförbunds webbplats)

Share

Röster från skolvardagen: Mjölnartorpets förskola i Karlstad plockar, diskuterar och skapar av skräp tillsammans med en förskola i Wales

konstverk av skräp
Ett konstverk av upphittat skräp

Den här gången har vi intervjuat Lisa Johansson i Mjölnartorpets förskola, för att höra om hur hon och barngrupperna samarbetat kring hållbar utveckling tillsammans med förskolan Sully i Vale of Glamorgan i södra Wales nära Bristolkanalen.

Berätta lite om er förskola

Mjölnartorpets förskola ligger lite i utkanten av Karlstad i ett villaområde precis intill en skog. Vi har fyra avdelningar där två är yngre barn i åldrarna 1–3 och två är äldre barn i åldrarna 3–5. Totalt har vi ca 70 barn inskrivna.

Vår vision lyder: Jämlikhet och delaktighet i fokus mot en kreativ hållbar utveckling. Vi tror på att kunskap erhålls i samspel med andra och att barn är unika, kreativa och kompetenta. Vi är certifierade med Grön flagg (Håll Sverige Rent) sedan 2013 och arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling.

 Vad handlar ert eTwinningprojekt om?

eTwinningprojektet som vi har med förskolan och skolan Sully i Vale of Glamorgan i Wales är en fortsättning på vårt förra projekt med samma förskola som vi startade under en internationell eTwinningkonferens i Oslo förra året. Det projektet involverade även en tredje förskola i Tromsø i Norge och handlade om att lära barn att vara rädda om sin närmiljö med fokus på småkryp. Vi letade kryp i vår närmiljö och sökte fakta och namn på dem och delade resultatet med  varandra via eTwinnings projektyta Twinspace.

Fiskkonstverk gjor av skräp
Konstverket Fisken i havet

Vårens projekt: What’s floating in the sea? What’s laying in the forrest? var till att börja med ett projekt mellan småbarnsavdelningarna på våra förskolor men efterhand så har hela Mjölnartorpet involverats i projektet och vi har även fått ta del både av vad förskolebarnen och skolbarnen i Sully jobbat med. Projektet handlar om att plocka skräp i närmiljön kring förskolorna och jämföra vad man hittar och hur man kan återbruka det och sortera det. Vi vill i och med det göra barnen medvetna om att det inte är bra för miljön och naturen och djuren och människorna som bor där.

Affish
“don´t put rubish at the seaside Put it in the bin”

Ett mål med samarbetet var att barnen skulle komma på en lösning på hur vi ska få människor att sluta skräpa ner och på Mjölnartorpet så kom det fram flera bra förslag som att skriva stora plakat med texten Stopp! Sluta skräpa ner! Eller skicka upp en stor ballong med ett X på som visar att det är fel att skräpa ner. Ett argument från barnen var att inte så många skulle se plakaten eller ballongen – men med filmer som informerade och tröjor med texten Stopp! Sluta skräpa ner! tillsammans med en hand som visar Stopp! så skulle många kunna se. Vi fick en sponsor på vår kommun och vi kunde trycka upp ett 100-tal tröjor som vi nu förhoppningsvis ska få sälja på en utställning vi har på biblioteket. Det vi får in för tröjorna ska gå till WWF och ett projekt där som barnen får välja ut.

Berätta mer om hur ni samarbetar med förskolan Sully?

Vi har sett att olika åldrar tar till sig och delger varandra olika saker. Yngre barnen har bytt foton på skräp vi hittat i våra respektive närmiljöer dvs. havet och stranden samt skogen och marken runt våra förskolor. Så de har pratat om det tillsammans och vad man får och inte får göra i naturen.

Alla barn på Mjölnartorpet har plockat skräp och skapat varsin gemensam skräpskulptur i form av ett djur. Sedan har vi fotat dem och delat dem med förskolan i Wales. Den förskolan har sedan fotat vad de hittat och vad de gjort av skräpet de plockat. Skolbarnen i Sully har haft loppis och sålt det de skapat. De har även gjort ett växthus av gamla petflaskor. De är mycket aktiva i att samla och återvinna plast och har ett school eco-council som jobbar med det specifikt.

Äldre barnen på Mjölnartorpet har gjort stop motionfilmer och greenscreenfilmer om hur man ska få människor att sluta kasta skräp och delat på Twinspace med Sully. De har även QR-kodat filmerna så att man kan scanna och se filmerna på Youtube. De har också tittat på en jordglob och på en världskarta var Sully ligger och jämfört vad de funnit för skräp och vad de skapat. De pratat om havet och vilka djur som lever där och som påverkas av nedskräpning.

Barnen märkte ingen större skillnad på vilket slags skärp de hittat i Karlstad och vad som hittats i Wales. –  annat än att det flutit iland en stor träpall på stranden i Vale of Glamorgan.

Vad ser du att mervärdet är med internationellt samarbete på förskolan?

Vi tror att det är viktigt att påvisa likheter i kampen mot att förbättra och rengöra miljön trots att vi bor långt ifrån varandra och pratar olika språk. Ett internationellt samarbete med eTwinnings verktyg gör utbytet enkelt och lättillgängligt och behöver inte betyda en massa merjobb. Däremot kan det skapa nyfikenhet och stimulera intresset för andra miljöer och kulturer som har samma mål med sitt arbete som i vårt projekt.

Hur har ni kopplat upp projektet mot läroplanen

Enligt läroplanen för förskolan ska utbildningen genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveck­ling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

tre barn plockar skräp i skogen

Vi anser att vårt projekt verkligen lever upp till vad läroplanen säger och vi kan bara rekommendera alla som funderar på att prova på eTwinning att söka ett projekt ni tycker passar er eller skapa ett eget. Om ni är osäkra på hur man ska gå till väga så finns tydliga instruktioner på eTwinningplattformen men passa även på att söka till en konferens när det erbjuds. Har ni tur och en bra projektidé så kommer ni med och kan träffa blivande projektpartners öga mot öga.

Vilka fler tips vill du ge förskolor som vill prova på eTwinning?

Jag upplever att jag som pedagog lärt mig och utvecklats genom de projekt vi deltagit i och det blir lättare och att söka nya projekt och även att skapa nya. En viktig sak är att man inte ska ställa för höga krav på samarbetet så det blir för stort och omöjligt att få grepp om till att börja med. Prova sig fram, vara tillåtande mot varandra och att det är ok att göra misstag och kanske inte hinna med deadlinen för projektet. Det är ni tillsammans som äger det och som kan omforma det om så behövs för att utveckla det och lära tillsammans. På så vis blir arbetet hållbart både för er och barnen och leder mot en gemensam hållbar framtid.

Intervjun med Lisa Johansson i Mjölnartorpets förskola, Karlstad är gjord av eTwinningteamet vid UHR

Share

Röster från skolvardagen: SG Södra Viken i Sunne om att eTwinning funkar utmärkt också på yrkesprogrammen

We are teachers in a truck driving school in Belgium, France and Sweden. It is our aim to bring students from these countries closer together by setting up a project about their future job as a truck driver. Så börjar projektbeskrivningen av About a trucker´s life som Anna Thorstensson i SG Södra Viken varit med och drivit. Vi ställde Anna några frågor om projektet som pågår hela vårterminen 2019.

Projektlogga: Without Trucks you would die

Varför började du med eTwinning?

Jag vill få en utmaning för både lärare och elever, göra eleverna nyfikna på omvärlden och att eleverna ska få använda engelska.

Vi är lärare som jobbar med fordons- och transportprogram i Belgien, Frankrike och Sverige. Det är vårt mål att ta studenter från dessa länder närmare varandra genom att skapa ett projekt om deras framtida jobb som lastbilschaufförer. Genom att använda flera inlärningsaktiviteter ska studenterna dela hur en framtida lastbilsförare skulle kunna vara och uppleva några skillnader också. De kommer att behöva genomföra vissa nationella bestämmelser om att köra lastbil och de uppmanas att jämföra resultaten mellan partnerna

Hur hittade du din eTwinningpartner?

Genom eTwinning Live blev jag kontaktad för att delta i projektet.

Berätta mer om projektet 

Syftet med projektet är flera, bland annat att eleverna får möjlighet att förbättra sina IT-kunskaper, att eleverna får lära sig engelska termer inom sin yrkesinriktning, och skriva CV på engelska genom att använda Europass. Ett viktigt syfte är också att eleverna får jämföra och diskutera vad som kännetecknar en bra yrkesförare med sina partnerskolor.

Projektet är för elever i åldern 16 till 19 år. Vi började projektet i september 2018 och det avslutas i maj 2019, och vi jobbar med det en lektion i veckan.

Samarbetet mellan partnerskolan, eleverna och lärarna fungerar väl. Eleverna kommunicerar via TwinSpace, men det har varit svårt att få till ett online-möte av schematekniska skäl.

Inom vilket ämne/vilken kurs driver du projektet? 

Projektet ingår i samhällskunskapsundervisningen, och ingår det centrala innehållet för Sh1a1: Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.

Vidare tar jag fasta på följande skrivning i läroplanen: Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling och att lösa problem. Alla elever ska få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning, i ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Gymnasieskolans uppdrag; Läroplan för gymnasieskolan

Vilka digitala projekt använder ni i projektet?  

I projektet har vi använt TwinSpace för kommunikation mellan eleverna, och vi lärare har kommunicerat via Messenger. Under våren ska vi skapa en webbtidning och då får både lärare och elever använda andra digitala verktyg.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

För eleverna ser jag att projektet väcker nyfikenhet för omvärlden och att de får använda engelska. För mig som lärare är eTwinning utvecklande och det ger mig ett nytänkande i undervisningen. Mervärdet för skolan är att vi får nya kontakter och nätverk som vi kan utveckla till utbyten och för framtida praktikplatser.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Mitt nästa projekt blir nog mindre, om kulturella skillnader eller klimatpåverkan.

Vilka tips till lärare vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete genom eTwinning?

Gör det, det ger så mycket tillbaka! Du lär känna kollegor i andra länder redan innan du drar igång projekt med eleverna. Planera tillsammans med partners och enas om gemensamt uppsatta mål och tidsramar inledningsvis. Det är lätt att få in eTwinningprojekt i vardagen.

Anna Thorstensson, SG. Södra Viken, Sunne

Share

Mellanstadieelever i Malmö samarbetar kring kulturarvet genom frågesporter och spel

ElevgruppPå Boukefs privatskola i Malmö arbetar en ambitiös eTwinninglärare som heter Natalie Gill. I sitt klassrum har hon en vägg som vittnar om hur både hon och hennes elever brinner för att arbeta med eTwinning. Natalie ser att arbetet med eTwinning fördjupar lärandet, ger eleverna ett livslångt lärande och autentiska mottagare till det de arbetar med.

Förra läsåret gick Natalie med i ett projekt som hette Culture Olympics. Projektet gick ut på att skapa tävlingar mellan länderna genom digitala samarbetsverktyg. Eleverna skapade filmer, som den ni kan se nedan i blogginlägget, och därefter ställde de varandra frågor om innehållet i filmerna. Det handlade om deras skola, stad, land, landets historia, språk och kända/viktiga personer. Eleverna lär sig också enkla fraser på varandras språk.

Projektet engagerade eleverna väldigt mycket och även de elever som har haft det tufft med sina kunskaper inom det engelska språket. Projektet väckte elevernas tävlingsinstinkter och samtidigt utvecklades en nära gemenskap. Flera av elevgrupperna arbetade tillsammans både i skolan och utanför skolan för att få sina filmer klara inför publicering.

Mål med projektet:

  1. Att förbättra elevernas språkkunskaper i engelska på många plan; att lyssna, förstå, tala, läsa, skriva och öka ordförrådet
  2. Att skapa nyfikenhet för varandras länder – en lust att lära mer
  3. Att bygga relationer mellan eleverna.
  4. Att öka elevernas självförtroende
  5. ‘Att lära sig korta fraser på varandras språk

Elevfilm_culture_olympics

En del av vår profession är just att kunna se vad våra elever bäst behöver”, säger Natalie. För eleverna har mötet med partnerskolorna genom eTwinning varit en möjlighet till utbyte av kulturer, erfarenheter, seder och traditioner. Eleverna utvecklade ett stort intresse för språk,  IKT,  Europa och samhörighet. Tillsammans blev eleverna en del av eTwinning-familjen. Ett möte och en möjlighet de aldrig kommer glömma.

Vidare berättar Natalie att det är viktigt att ha god kommunikation med partnerskolorna för att det ska bli ett seriöst och genomförbart projekt.

Natalie lämnade projektet Culture Olympics, när kommunikationen inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, men trots det var projektet så inspirerande att Natalie påbörjade ett snarlikt projekt, under hösten, med en skola i Italien. Det nya projektet heter Let´s play the game my country my heritage. Projektupplägget liknar Culture Olympics upplägg, och eleverna ska skapa olika spel och frågesport åt partnerskolorna. Under två tillfällen ska skolorna tävla online mot varandra ,och det kan antingen vara i spelet My city eller My country.

Till hösten 2018 tog Natalie emot en ny årskurs fyra. Under de kommande tre åren de har tillsammans, kommer hon att låta eleverna “få lära sig allt om eTwinnings fantastiska värld”, säger Natalie, när jag pratar med henne.

Det ska bli spännande att få fortsätta att följa Natalie och hennes klass i deras eTwinnande, men mer om det längre fram. ”

Annie Bergh, stolt eTwinningambassadör, Malmö
Share