Vad är eTwinning?

Jag har under hösten gått en eTwinning-ambassadörsutbildning. En kursuppgift var att göra en film under 90 sekunder som svarar på frågan “Vad är eTwinning?” Jag valde att tolka frågan som “Vad kan eTwinning vara?” och filmen är tänkt att fungera som inspirationsmaterial. Ni får gärna använda den om ni gillar den!

Karl Malbert, eTwinningambassadör

Share

eTwinning öppnar dörrar till Europa

Med tanke på nuvarande situation i Europa, har idag alla lärare och pedagoger i Sverige ett viktigt uppdrag i att hjälpa sina elever förstå att kulturell mångfald är en tillgång och en möjlighet. Enligt Lgr 11   Ett internationellt perspektiv är viktigt för oss att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

För mig, högstadielärare i engelska, har det varit extra betydande att hitta inspiration och få nya verktyg för att motivera mina elever och väcka deras lust att lära sig engelska. Det var oerhört viktigt att samtidigt öka deras medvetenhet om att goda språkkunskaper leder till bättre möjligheter att senare i livet kunna studera eller arbeta i ett annat europeiskt land.

För exakt två år sedan, hösten 2015, fick jag inbjudan från min lärarkollega i Polen, till ett samarbete genom eTwinning. Det skulle vara ett kort projekt, under två veckorsperioden, mellan elever från årskurs 7 och 8. Då visste jag inte så mycket om eTwinning men jag var nyfiken på att testa något nytt. Det var dessutom första gången som mina elever skulle samarbeta online med elever från annat land. Vårt första gemensamma eTwinning projekt om förnybara energikällor ledde till fortsatt mejlutbyte och diskussion om nya projektidéer. I januari 2016 hade jag och mina kollegor fått besök från Universitets- och Högskolerådet (UHR) och all personal deltog i kostnadsfri workshop om eTwinning. Det blev ett otroligt lyft och inspirationskick för vår verksamhet då fler lärare fick konkreta tips på hur man söker partnerskolor för nya projekt samt hur projektytan TwinSpace fungerar.

Bara några veckor senare startade jag ett kort projekt med samma partner från den polska skolan. Våra elever uppmärksammade tillsammans den Internationella Barncancerdagen och pratade kring begrepp hälsa, vänskap och kärlek. Projektet ”Stronger together” tilldelades utmärkelsen Quality Label i maj 2016 och blev en förebild och inspiration för mina kollegor att fortsätta hitta nya kreativa förslag på projekt med andra skolor i Europa.

För elever i min skola var det ett stort steg i att våga gå ur sin trygga zon och, genom att kommunicera med jämnåriga från andra länder i ett främmande språk, berätta om sina känslor och tankar. De har rätt snabbt upptäckt att de fördomar vi har om varandra stämmer inte alls i verkligheten. Många elever har hittat nya kompisar i andra skolor som de delar med samma intressen och drömmar. Vissa håller fortfarande kontakt med varandra genom sociala medier.

Idag, hösten 2017, ser vårt arbete med internationalisering mycket annorlunda ut. Allt fler lärare på skolan har skapat eTwinning konto och letar efter nya partner för nya projekt.

Vi har tre Erasmus+ projekt igång, ett för vår skolpersonal och två för elever i åk 7 och åk 8. I alla de projekt använder vi eTwinning som en digital arbetsyta.

För några veckor sedan hade vi besök från lärare från Spanien som ville jobbskugga våra kollegor och titta på olika metoder vi använder i daglig undervisning. I mars kommer lärare från Frankrike på liknande uppdrag. Det bästa med allt är att vi hittades varandra just på eTwinning och diskuterade först vilka idéer vi hade och bjöd varandra till ett samarbete över Europas gränser. Nu kan vi förverkliga våra planer och tack vare EU-bidrag åka till varandras skolor och lära våra ungdomar viktiga värdegrund såsom respekt, tolerans samt skapa multikulturell inlärningsmiljö.

Med tanke på vilka möjligheter eTwinning och Erasmus+ program erbjuder så känns Europa inte längre så främmande och avlägsen för våra elever. Med hjälp av digitala verktyg är det nuförtiden mycket lättare att arbeta med skolor från andra länder och det enda som krävs är kombination av lärarnas engagemang och elevernas nyfikenhet.

Magdalena Gubernat

Leg. Lärare i Engelska

Birkaskolan

Ekerö

Share

Digital adventskalender med hälsningar

Jag drev ett projekt för lågstadiet med en klass i Tyskland. När det närmade sig advent bestämde vi oss för att skapa en digital adventskalender. Vi hade tränat mycket på att presentera oss på engelska samt att berätta något om oss själva så detta valde vi att bygga vår adventskalender på.

Den tyska klassen spelade in 12 korta filmklipp och vi i Sverige gjorde motsvarande där ett par elever åt gången presenterade sitt namn och någon hobby. Jag tog emot alla filmklipp och lade sedan in dem som olistade på Youtube.

För att det skulle bli en kalender använde vi oss av sidan Thinglink. Jag hittade en julig bakgrundsbild med 24 “luckor” från Google och använde den som bild i Thinglink. Varje “lucka” länkades till en Youtubefilm. När kalendern var färdig mailade jag Thinglink-länken till den tyska klassen och vi kunde öppna luckorna med filmklippen i båda klasserna.

En enkel idé och ett lätthanterligt verktyg som gjorde att det blev väldigt elevnära och lustfyllt, det var ju så spännande att varje dag inte veta vem som skulle dyka upp i luckan!

Lycka till!

Teresia Jildenhed, lärare Karlstad

Share

Digital bokklubb

Intervju med Lisa Aulin, från Viktor Rydbergs skola, deltagare i eTwinningprojektet ”A.B.C Active Book Club”.

Lisa hade ett projekt i form av en digital bokklubb tillsammans med sju andra länder. Eleverna skulle välja en gemensam bok att läsa och diskutera samt arbeta med kreativ skrivning. De länder som ingick i projektet var Sverige, Armenien, Belgien, Bulgarien, Grekland, Turkiet och Serbien. Alla länder samarbetade dock inte lika ingående med varandra utan man hade en eller två länder med djupare samarbete.

Berätta kort om ditt eTwinningprojekt

Lisa: Jag arbetade ensam, som engelsklärare från Sverige, med detta projekt. Det passade bra att låta eleverna i årskurs 8 få läsa en engelsk roman med koppling till andra världskriget. Eleverna var läsvana, många gick i spetsklass för engelska, och var därför starka i engelskämnet. De behövde något engagerande att grotta ned sig i. Dessutom ville jag ge dem en autentisk mottagare samt ämnesintegrerat med historia och ge dem en ökad historisk förståelse på köpet.

Hur hittade du din projektpartner?

Jag la ut en annons på eTwinning Live under Partnerforum. I profilen frågade jag efter någon ny inriktning om läsning. Jag ville att eleverna inte bara skulle läsa för sig själva.

En lärare från Grekland, Stavroula Siatira, kontaktade Lisa. Trots att eleverna gick i årskurs 8 och övriga elever var två år äldre, var de svenska eleverna i jämförelse med elever i några av de andra länderna förhållandevis duktiga på språket. De svenska eleverna fick fokusera på kommunikation och engelska som arbetsspråk samt strategier i projektarbete snarare än engelska grammatik.

Varför (och hur) valdes just Alan Turings bok ”the Enigma”, en bok om hur en Cambridgematematiker knäcker den tyska koden under andra världskriget?

Alla partnerskolor skickade in egna förslag till Stavroula, som var projektägare.

Presentationer av romanerna sammanställdes på vår projektsida (Twinspace) och alla elever fick sedan rösta . Även om detta var det demokratiska sättet att välja roman visade sig The Enigma tyvärr vara för språkligt avancerad för mina elever, som var två år yngre än de andra i projektet. Flera av mina elever tyckte att boken var för tjock och svårläst.

Här såg Lisa en stor skillnad mellan kursplanen i Sverige och t ex Grekland. De svenska kunskapskraven är lägre.

Vi löste det så att mina elever fick läsa utdrag från The Enigma samt se filmen eftersom innehållet fascinerade dem mycket. Mina elever fick därefter välja bland andra titlar, som komplement, med koppling till andra världskriget som till exempel The book thief, Anne Frank’s Diary, Once eller Boy in the Striped Pyjamas som passade deras ålder bättre.

Projektägaren i Grekland, lottade vilken skola man skulle ha ett djupare samarbete med. Sverige och Grekland blev samarbetspartners. De grekiska eleverna konstruerade bland annat Trivial Pursuit-spel som skickades till Sverige. Det kunde vara frågor om karaktärer i böckerna, frågor om Andra världskriget mm. Det var väldigt populärt att få detta spel, även om det var analogt, och eleverna spelade spelet under lektionstid.

Projektarbetsytan Twinspace fungerade som samlingsplats för t ex läsloggor, instuderingsfrågor, presentationer mm.

Det hände att jag och mina elever inte lyckades med det tekniska som Stavrola lagt upp på Twinspace. Då fick vi hjälp av de grekiska kollegorna. Det är fantastiskt att få kollegialt stöd över landgränserna. Framför allt var det dock roligt för eleverna att få en verklig mottagare till sina presentationer.

Utdrag ur projektets Twinspace

 

Fick du några oväntade resultat i samband med detta läsprojekt?

Det blev mer diskussion gällande värdegrundsfrågor än vad jag hade räknat med. Det fanns några svenska elever som hade en ganska negativ förutfattad mening om Grekland och den ekonomiska krisen, som var som värst under projektet. Det blev riktigt intressanta diskussioner kring hur mycket man själv kan på verka sin vardagliga situation. Det blev så mycket djupare samtal än om de bara läst om den ekonomiska och politiska situationen i någon lärobok. Dessutom blev det betydligt fler nutidsfrågor än vad jag varit beredd på för ett projekt som handlade om Andra världskriget.

Lisa upplevde att hon dessutom upptäckt nya IKT-verktyg under projektet.

I detta fick jag väldigt mycket hjälp av den grekiska läraren. Dessutom blev eleverna väldigt engagerade då det märkte att de kunde hjälpa oss lärare med verktyg. Mitt tips till andra lärare är att våga släppa på sitt eget kontrollbehov så blir det mycket roligare för eleverna och du själv utvecklas vad gäller IKT-verktyg.

Vilka lärdomar tar du med dig till nästa projekt:

Det är viktigt att förklara syftet med projektet tydligt för eleverna för att öka deras motivation. Bestäm dig innan om projektets syfte är enbart för träning eller för betygsunderlag och kommunicera det till eleverna.

Jag borde dessutom ha börjat med ett mindre projekt. Jag arbetade samtidigt med ytterligare ett eTwinningprojekt tillsammans med en skola i Scotland. Det projektet handlade om Sagor och myter där eleverna skulle jämföra och förklara förklaringsmyter, typiska för sitt land. Mina elever tyckte att det var lite för barnsligt. Dessutom var det lite mycket att administrera två projekt samtidigt.

Nästa projekt skall nog vara med enbart en eller två andra skolor. Jag upptäckte att eleverna på den skotska skolan var mycket intresserade av det svenska deckarundret. Kanske kan man jämföra svensk och skotsk nutidslitteratur i ett projekt?

Dessutom tror jag att det är bra att ha flera saker pågående parallellt där eTwinningprojektet är en aktivitet. Det gör att man inte blir så beroende av att den andra skolan levererar. Deadlines är svårt. Är det många länder inblandade är det alltid någon som har lov eller idrottsdag.

Share

Projekt som lyfter lärandet

I mitt arbete som grundskollärare har jag deltagit i några olika etwinningprojekt. Bara ordet projekt kan skrämma till en början men det man egentligen gör är att tillsammans med andra kollegor och elever jobba med ett gemensamt tema eller arbete under en begränsad tid. Enkla idéer som inte tar så lång tid per vecka är det som har haft störst effekt.  
Min roligaste erfarenhet var tillsammans med en fransk lärare och elever i Paris översätta texten till en fransk barnvisa till engelska och sedan till svenska. De franska barnen spelade in den engelska versionen och vi lärde oss den franska versionen. Sen gjorde vi en musikvideo med egna teckningar av den svenska varianten av sången. 

Projektet var alltså bara en sång som vi sjöng tillsammans via Skype och sedan jobbade vi vidare med sången var för sig och det gemensamma resultatet blev oväntat bra. Eleverna var hur inspirerade som helst och jobbade hårt med att översätta och sätta ihop sina bilder i en video.

En enkel idé, som visserligen inte är ny men som ger ett snabbt resultat, är att skriva berättelser ihop. Till exempel att ett land skriver början, nästa land fortsätter och ett tredje land skriver slutet. Sen kan man låta eleverna teckna och rita till och montera ihop allt i en onlinebok. Den mest skoltrötte elev i åk fem eller den som nästan aldrig haft ork att skriva på engelska fick plötsligt upp lusten att arbeta när vi jobbade med ett sådant projekt. Arbetet tog cirka fyra veckor och vi la två lektioner per vecka åt jobbet. Eftersom vi skrev på svenska och sedan översatte till engelska kunde vi jobba med arbetet som en del av både svensk- och engelskalektionerna under en period.

Så go online via etwinning.net och sök en eller två kollegor som vill testa en enkel idé. Lycka till!!

 

Share