eTwinning – den digitala vägen ut i världen!

Den digitala utvecklingen går i ett snabbt tempo, och användandet av medier och internet kryper allt lägre ned i åldrarna. Att kunna kommunicera med andra och att kunna leva sitt liv på internet, har gjort sociala medier populära. Dagens elever lever helt enkelt i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan sedan den 1 juli 2017.

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

En viktig uppgift för skolan är även att ge överblick och sammanhang, och anlägga vissa övergripande perspektiv. Enligt läroplanens första kapitel är det internationella perspektivet viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet, samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kulturnationsgränser. eTwinning är verktyget som underlättar det internationella samarbetet samtidigt som det omsätter idéer i handling på ett kreativt sätt. Så har du inte testat eTwinning är det verkligen dags!

Magdalena Kågström
eTwinningambassadör, Skellefteå

Share

Digital bokklubb

Intervju med Lisa Aulin, från Viktor Rydbergs skola, deltagare i eTwinningprojektet ”A.B.C Active Book Club”.

Lisa hade ett projekt i form av en digital bokklubb tillsammans med sju andra länder. Eleverna skulle välja en gemensam bok att läsa och diskutera samt arbeta med kreativ skrivning. De länder som ingick i projektet var Sverige, Armenien, Belgien, Bulgarien, Grekland, Turkiet och Serbien. Alla länder samarbetade dock inte lika ingående med varandra utan man hade en eller två länder med djupare samarbete.

Berätta kort om ditt eTwinningprojekt

Lisa: Jag arbetade ensam, som engelsklärare från Sverige, med detta projekt. Det passade bra att låta eleverna i årskurs 8 få läsa en engelsk roman med koppling till andra världskriget. Eleverna var läsvana, många gick i spetsklass för engelska, och var därför starka i engelskämnet. De behövde något engagerande att grotta ned sig i. Dessutom ville jag ge dem en autentisk mottagare samt ämnesintegrerat med historia och ge dem en ökad historisk förståelse på köpet.

Hur hittade du din projektpartner?

Jag la ut en annons på eTwinning Live under Partnerforum. I profilen frågade jag efter någon ny inriktning om läsning. Jag ville att eleverna inte bara skulle läsa för sig själva.

En lärare från Grekland, Stavroula Siatira, kontaktade Lisa. Trots att eleverna gick i årskurs 8 och övriga elever var två år äldre, var de svenska eleverna i jämförelse med elever i några av de andra länderna förhållandevis duktiga på språket. De svenska eleverna fick fokusera på kommunikation och engelska som arbetsspråk samt strategier i projektarbete snarare än engelska grammatik.

Varför (och hur) valdes just Alan Turings bok ”the Enigma”, en bok om hur en Cambridgematematiker knäcker den tyska koden under andra världskriget?

Alla partnerskolor skickade in egna förslag till Stavroula, som var projektägare.

Presentationer av romanerna sammanställdes på vår projektsida (Twinspace) och alla elever fick sedan rösta . Även om detta var det demokratiska sättet att välja roman visade sig The Enigma tyvärr vara för språkligt avancerad för mina elever, som var två år yngre än de andra i projektet. Flera av mina elever tyckte att boken var för tjock och svårläst.

Här såg Lisa en stor skillnad mellan kursplanen i Sverige och t ex Grekland. De svenska kunskapskraven är lägre.

Vi löste det så att mina elever fick läsa utdrag från The Enigma samt se filmen eftersom innehållet fascinerade dem mycket. Mina elever fick därefter välja bland andra titlar, som komplement, med koppling till andra världskriget som till exempel The book thief, Anne Frank’s Diary, Once eller Boy in the Striped Pyjamas som passade deras ålder bättre.

Projektägaren i Grekland, lottade vilken skola man skulle ha ett djupare samarbete med. Sverige och Grekland blev samarbetspartners. De grekiska eleverna konstruerade bland annat Trivial Pursuit-spel som skickades till Sverige. Det kunde vara frågor om karaktärer i böckerna, frågor om Andra världskriget mm. Det var väldigt populärt att få detta spel, även om det var analogt, och eleverna spelade spelet under lektionstid.

Projektarbetsytan Twinspace fungerade som samlingsplats för t ex läsloggor, instuderingsfrågor, presentationer mm.

Det hände att jag och mina elever inte lyckades med det tekniska som Stavrola lagt upp på Twinspace. Då fick vi hjälp av de grekiska kollegorna. Det är fantastiskt att få kollegialt stöd över landgränserna. Framför allt var det dock roligt för eleverna att få en verklig mottagare till sina presentationer.

Utdrag ur projektets Twinspace

 

Fick du några oväntade resultat i samband med detta läsprojekt?

Det blev mer diskussion gällande värdegrundsfrågor än vad jag hade räknat med. Det fanns några svenska elever som hade en ganska negativ förutfattad mening om Grekland och den ekonomiska krisen, som var som värst under projektet. Det blev riktigt intressanta diskussioner kring hur mycket man själv kan på verka sin vardagliga situation. Det blev så mycket djupare samtal än om de bara läst om den ekonomiska och politiska situationen i någon lärobok. Dessutom blev det betydligt fler nutidsfrågor än vad jag varit beredd på för ett projekt som handlade om Andra världskriget.

Lisa upplevde att hon dessutom upptäckt nya IKT-verktyg under projektet.

I detta fick jag väldigt mycket hjälp av den grekiska läraren. Dessutom blev eleverna väldigt engagerade då det märkte att de kunde hjälpa oss lärare med verktyg. Mitt tips till andra lärare är att våga släppa på sitt eget kontrollbehov så blir det mycket roligare för eleverna och du själv utvecklas vad gäller IKT-verktyg.

Vilka lärdomar tar du med dig till nästa projekt:

Det är viktigt att förklara syftet med projektet tydligt för eleverna för att öka deras motivation. Bestäm dig innan om projektets syfte är enbart för träning eller för betygsunderlag och kommunicera det till eleverna.

Jag borde dessutom ha börjat med ett mindre projekt. Jag arbetade samtidigt med ytterligare ett eTwinningprojekt tillsammans med en skola i Scotland. Det projektet handlade om Sagor och myter där eleverna skulle jämföra och förklara förklaringsmyter, typiska för sitt land. Mina elever tyckte att det var lite för barnsligt. Dessutom var det lite mycket att administrera två projekt samtidigt.

Nästa projekt skall nog vara med enbart en eller två andra skolor. Jag upptäckte att eleverna på den skotska skolan var mycket intresserade av det svenska deckarundret. Kanske kan man jämföra svensk och skotsk nutidslitteratur i ett projekt?

Dessutom tror jag att det är bra att ha flera saker pågående parallellt där eTwinningprojektet är en aktivitet. Det gör att man inte blir så beroende av att den andra skolan levererar. Deadlines är svårt. Är det många länder inblandade är det alltid någon som har lov eller idrottsdag.

Share

Projekt som lyfter lärandet

I mitt arbete som grundskollärare har jag deltagit i några olika etwinningprojekt. Bara ordet projekt kan skrämma till en början men det man egentligen gör är att tillsammans med andra kollegor och elever jobba med ett gemensamt tema eller arbete under en begränsad tid. Enkla idéer som inte tar så lång tid per vecka är det som har haft störst effekt.  
Min roligaste erfarenhet var tillsammans med en fransk lärare och elever i Paris översätta texten till en fransk barnvisa till engelska och sedan till svenska. De franska barnen spelade in den engelska versionen och vi lärde oss den franska versionen. Sen gjorde vi en musikvideo med egna teckningar av den svenska varianten av sången. 

Projektet var alltså bara en sång som vi sjöng tillsammans via Skype och sedan jobbade vi vidare med sången var för sig och det gemensamma resultatet blev oväntat bra. Eleverna var hur inspirerade som helst och jobbade hårt med att översätta och sätta ihop sina bilder i en video.

En enkel idé, som visserligen inte är ny men som ger ett snabbt resultat, är att skriva berättelser ihop. Till exempel att ett land skriver början, nästa land fortsätter och ett tredje land skriver slutet. Sen kan man låta eleverna teckna och rita till och montera ihop allt i en onlinebok. Den mest skoltrötte elev i åk fem eller den som nästan aldrig haft ork att skriva på engelska fick plötsligt upp lusten att arbeta när vi jobbade med ett sådant projekt. Arbetet tog cirka fyra veckor och vi la två lektioner per vecka åt jobbet. Eftersom vi skrev på svenska och sedan översatte till engelska kunde vi jobba med arbetet som en del av både svensk- och engelskalektionerna under en period.

Så go online via etwinning.net och sök en eller två kollegor som vill testa en enkel idé. Lycka till!!

 

Share

eTwinningOnAir: YouTube + podcast 2013-2016

Dags att titta tillbaka och sammanfatta tre år av eTwinning på YouTube och i podcast-världen: eTwinningOnAir, den virtuella lekplatsen för eTwinning-ambassadörerna under åren 2013-2016! Alla avsnitt finns arkiverade på min YouTube-kanal genom eTwinningOnAir Playlist och en kort sammanfattning på varje episod finns tillgänglig på min blogg genom denna direktlänk.

Det hela började lite grand som ett test av konceptet ‘live YouTube streaming med tillhörande audio-podcast‘ och sedan fortsatte jag, tillsammans med ett gäng europeiska ambassadörskollegor, av bara farten.

Under dessa tre år handlade våra sammankomster mest om ganska så(!) avslappnade diskussioner kring eTwinning och frågor som berör skolsamarbeten; utöver detta också ett antal intervjuer och bland dem tycker jag själv att samtalet med Anne Gilleran – pedagogisk ledare för eTwinning sedan tidernas begynnelse – var en riktig höjdare. Superintressant!

Själva upplägget visade sig fungera alldeles utmärkt; att använda den streamade YouTube-videon som arbetsmaterial för en ‘traditionell’ podcast fungerar bra och arbetsflödet är ganska smidigt. Självfallet är det också så att det är väldigt enkelt att ta del av audioinnehåll – kanske i samband med andra aktiviteter – jämfört med video; live streamad video kanske är allra roligast just för dem som själva är med i sändningen! Podcast-formatet är grunden och live video lite av grädde på moset för paneldeltagarna.

Stort tack till alla eTwinning-kollegor som var med i våra webbsändningar – det var verkligen suveränt roligt och givande! Kanske, kanske kan vi få igång våra sammankomster återigen framöver?

Share

Från Erasmus till Erasmus+ – 30 år av internationellt samarbete. Några glimtar från jubileumsårets invigningsceremoni i Paris.

Under hela 2017 kommer man på olika håll i Europa att uppmärksamma och fira 30-årsjubiléet av internationellt samarbete inom Erasmus och sedan 2014 Erasmus+ (dit även eTwinning hör). Måndagen den 9 januari var det uppstart med invigning av detta årslånga firande på Odéonteatern i Paris. Jag fick äran att tillsammans med UHR:s undervisningsråd Angela Andersson, representera Sverige på invigningen.

Erasmus+ är  EUs program för utbildning, ungdom och idrott i Europa med syfte att skapa möjlighet att t.ex. studera, praktisera, samarbeta eller jobba som volontär utomlands. Sedan starten av programmet Erasmus 1987 har 5 miljoner personer deltagit i olika aktiviteter. Med de utökade möjligheter Erasmus+ programmet innebär, kommer den siffran att fortsätta stiga.

Mina erfarenheter

Min egen erfarenhet av programmet går 20 år tillbaka i tiden, då jag under läsåret 1996–1997, som en av Sverige första s.k. Lingua-assistenter arbetade på ett franskt tekniskt gymnasium. Jag undervisade i teknisk engelska på fordonsutbildningen i Roanne men genom att skolan hade ett Leonardoprojekt (för yrkesutbildningar) med gymnasieskolor från Sverige, Tyskland och Skottland fick jag även vara behjälplig med mycket annat vad gäller projektarbete, dokumentation och rapportskrivning samt att undervisa i turistsvenska för de elever som skulle göra praktik i Sverige. Genom samarbetet fick jag en inblick i de utmaningar men framförallt de fördelar det innebär att samarbeta internationellt. Något som jag har fått stor användning av i mitt jobb som pedagog och internationell samordnare för Fridaskolorna.

Erasmus+ synligt i franska medier

Firandet har märkts av mycket i fransk media med nyhetsinslag i de stora TV-kanalerna. Från min plats i kön till säkerhetskontrollen på Odéonteatern såg jag dessutom då man gjorde en TV-intervju med en fransk gymnasieelev från Hotell- och Restaurang-programmet som berättade om sina goda erfarenheter från ett två månaders utbyte i Sverige. Intervjun såg jag igen på nyheterna sent samma kväll. Då eleven nämnde allt det positiva han upplevt i ”La Suède” var det på vippen att jag därefter gått fram och presenterat mig som Sveriges representant men det var nog på sätt och vis tur att jag inte gjorde det då jag i så fall också hamnat i nationell TV.

Den stora franska dagstidningen Le Monde hade tryckt en specialbilaga om Erasmus+ och det var dessutom Le Monde Campus chefredaktör som var invigningsceremonins konferencier. Han öppnade firandet med att säga att program som Erasmus+ spelar en avgörande roll för att skapa sammanhållning och framtidstro i ett förändringarnas Europa som sargats hårt under det senaste århundradet. Odéonteaterns direktör instämde i detta och betonade vikten av att vara öppen för intryck från andra länder och språk. Detta, tillsammans med epitet som integrations- och jämlikhetsfrämjande tillskrevs Erasmus+ under eventets gång.

eTwinning – ett Erasmus+-program

Detta är något som jag verkligen kan hålla med om! Oavsett ålder ger Erasmus+ möjlighet att delta i europeiskt samarbete. Jag tänker då speciellt på den fantastiska kontakt- och samarbetsplattform som eTwinning utgör. Man behöver ju inte resa fysiskt för att kunna ha utbyte med andra länder! På eTwinnings Twinspace-yta kan du – oavsett åldersgrupp du undervisar i – samarbeta på olika temata, utbyta bilder och filmer samt ha videokonferenser med pedagoger och elever. Det är bara du själv som sätter gränser för vad som är möjligt, med hur många och hur länge du vill samarbeta inom ett eTwinningprojekt. Dessutom är eTwinning ju ett väldigt bra komplement till andra projektsamarbeten som Strategiska Skolpartnerskap (KA2).
Inbjudna representanter för Frankrikes regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen var eniga om vikten av internationellt samarbete inom all utbildning också i framtiden. De var överens om vikten av att dela de goda historierna och att arbeta tillsammans för att öka budgeten ytterligare för Erasmus+. Man var överens om vikten av att säkerställa framtida internationellt samarbete och ge fler möjlighet att vidga sina vyer och upptäcka andra länder, kulturer och språk för att därigenom minska segregationen och öka sammanhållningen i Europa

Under ceremonin delades priserna för två tävlingar, Erasmus+ och jag och Att var 20 år, spela roll och engagera sig. Samtliga pristagare vann en tre dagars resa till en Europeisk huvudstad för två personer samt en ryggsäck innehållande en bärbar wifi för att kunna koppla upp sig – både mobilitetsinriktade och digitala gåvor alltså.

Mingel och intryck

Någon som gjorde ett starkt intryck på mig var Fanny Laubin från Brest, en av pristagarna som jag samtalade med under det efterföljande cocktailpartyt. Genom Erasmus+ hade hon varit på utbyte inom hotell och restaurant i Norge och hade då även lärt sig att prata norska! Hon uttryckte hur mycket vistelsen i Norge hade betytt för henne såväl personligen och som student och hur hon nu planerar för att kunna spendera ett år som utbytesstudent på ett svenskt universitet i Malmö eller Lund.

Någon som också gjorde ett stort intryck med sitt tal var Italiens EU-kommissionär Sandro Gozi som pratade om Erasmus+ möjligheter till mobiliteter som ett uttryck för frihet, och europeiskt medborgarskap, hopp om framtiden och ett effektivt motmedel mot murar och hat.
Han menade att potentialen i Erasmus+ också ligger i att man upplever den europeiska dimensionen i första person och att det genom att upplevelsen också delas med såväl familj som vänner multipliceras med tio. Sandro Gozi tyckte därigenom att även budgeten inför nästa steg 2021 borde multipliceras med tio…en önskan som applåderades ivrigt i salongen.

För att sammanfatta firandet med några ord var det såväl innehållsrikt, intressant, festligt som mycket franskt där dock betydelsen av och viljan för ett ökat internationellt samarbete och utbyte mellan Europas länder framgick tydligt.

Jag känner mig otroligt stolt att ha blivit utvald och få äran att representera Sverige. Det känns naturligtvis också som en kvalitetsbekräftelse för mitt arbete med Fridaskolornas och Fridagymnasiets internationella projekt och aktiviteter. Upplevelser, vänner, kunskaper och erfarenheter från min egen Erasmusmobilitet för tjugo år sedan är något jag alltid bär med mig. Den är en bidragande orsak till att jag i dag arbetar aktivt för att bereda så många kollegor och elever som möjligt tillfällen till professionell och personlig utveckling genom kompetensutvecklande kurser, jobbskuggningar och skolpartnerskap samt samarbeten och utbyten såväl digitalt som In Real Life. Detta är något jag brinner för och alltid talar passionerat om.

Passion var också något som nämndes i delar av president Hollandes tal som Utbildningsministern läste upp som avslutning. Här nedan några utdrag i min fria översättning till svenska:

För att bygga Europa behövs också passion. Det är det som sedan 30 år tillbaka programmen Erasmus och Erasmus+ anstränger sig för att åstadkomma genom att ”ympa in” en passion för Europa i de yngsta medborgarna.

Det är också det vi gör på ett europeiskt plan då vi pratar om en utbildning till medborgare inte bara i en demokrati eller ett land utan också som medborgare i Europa.

Karin Helmerson Lärare och Internationell samordnare, Fridaskolorna kahe0421@fridaskolan.se

Share