Häng på Code Week 2016!

Europe Code Week är ett gräsrotsinitiativ för att öka kompetensen kring kodning och digital kompetens på ett roligt och engagerande sätt. European Code Week 2016 är 15-23 oktober. Klicka på länken för att komma till webbsidan där du kan registrera din klass, delta och få ta del av många resurser.

http://codeweek.eu/

Det finns även några resurser på svenska via denna länken http://codeweek.eu/resources/sweden/ .

codeweek

Share

eTwinningOnAir Summer Special is in the can!

Jamen, sommaravsnittet 2016 av eTwinningOnAir är härmed historia – och vilken ärofylld sådan 🙂 Riktigt kul, återigen, och speciellt roligt förstås för att Anna Billström från mina hemtrakter i Luleå hakade på och berättade om workshopen i Portugal ‘programming and robotics’ (!).

I vanlig ordning finns det också en poddvariant tillgänglig för alla som enbart vill lyssna; det går ju hur smidigt som helst att prenumerera på eTwinningOnAir så att man får varje avsnitt exempelvis till sin otroligt smarta mobillur helt automatiskt. Allt om detta hittar du här!

Share

eTwinning-generartionen firar tio år med eTwinning

etwinningbookcover-190 nyNu finns  eTwinningbook2015 där tio års erfarenheter, insikter och berättelser om hur eTwinning påverkar inte bara elevernas liv utan hela skolor och organisationer. I boken återges berättelser och insikter från elever i eTwinning-generationen.

Boken innehåller ett urval av alla berättelser som elever och lärare har lämnat in. Det är berättelser från 44 elever i 11 länder som har arbetat i projekt med 34 länder. Boken är indelad i fem kapitel på följande:

  1. Sätta värde på mångfalden i europeisk kultur
  2. Uppskatta en annorlunda lärupplevelse
  3. Utvecklas som människa
  4. Tillägna sig nya färdigheter
  5. Påverka den framtida inriktningen

“Trots mångfalden och bredden i eTwinning håller projektet fast vid samma mål och strävanden: förbättra utbildningen, känna sig delaktig i nätverket och som en del av samma förenade Europa. eTwinning syftar till att vidga vyerna och inspirera till ett annat slags utveckling. I detta avseende spelar eTwinning en central roll för att uppfylla riktlinjerna i den aktuella Parisdeklarationen om att stödja lärarna, motverka geografisk ojämlikhet, utveckla dialogen, stärka förmågan till kritiskt tänkande särskilt på internet, garantera inkluderande utbildning och ”främja den viktiga insats som utbildning gör för personlig utveckling, social integration och delaktighet.”

Mot bakgrund av detta jubileumsår för eTwinning och med hänsyn till prioriteringar inom utbildning för ett enat Europa är det tydligt att medverkan i gränsöverskridande projekt som eTwinning är effektiv och ökar. Virtuell rörlighet gör det möjligt att förverkliga europeiska värderingar och aktivt medborgarskap inte bara i utan även utanför klassrummet.” information hämtat från eTwinning.net

Share

Internationalisering för språklärare – en inspirationsdag 22 mars

Screenshot 2015-12-17 at 15.14.51

 

Det internationella perspektivet ska genomsyra all undervisning. För språklärare kommer ofta det internationella perspektivet naturligt. Den här dagen är till för dig som vill hämta inspiration och fördjupa dina kunskaper om omvärlden och internationellt arbete.

Målgrupp: Lärare i engelska och moderna språk på högstadiet och gymnasiet

Tid & plats: Tisdag 22 mars 2016 kl 8.30-15.45 på GR Utbildning, Anders Personsgatan 8 i Göteborg

Anmälan: Anmäl dig via webbplatsen www.denglobalaskolan.se

Mer detaljerat program finns via den här länken Inbjudan Göteborg 160322

etwinning-10ygr

Share

Erasmus+ projekt med eTwinning

DSoE

I februari i år var en representant från Malmö stad (Annie Bergh, som också är svensk eTwinningambassadör) i Irland för att skriva en ansökan till ett Erasmus+projekt, tillsammans med sju andra länder, om digital kompetens och som ställer frågan om när en skola kan räknas som digitaliserad och hur man kan gå tillväga för att den ska bli det.  Projektet är tudelat då vi dels har som mål att utgå från det koncept som redan är i full gång i Irland och som heter Digital Schools of Distinction som har satt upp fem kriterier för när de anser att en skola är digitaliserad och dels som går ut på att under tre år samla goda exempel direkt från klassrummen från lärare som arbetar med att utveckla den digitala kompetensen genom bland annat eTwinning. Det är 8 länder med i projektet; Irland, Sverige, Danmark, Finland, Italien, Frankrike, Spanien och Portugal. Varje land har minst två skolor med i projektet och för Malmös del är det 6 skolor som har visat intresse för att vara med och under tre år ska vi arbeta hårt med projektet som heter Digital Schools of Europe. Digital Schools of Distinction kan liknas vid den digitala motsvarigheten till Grön flagg där skolor under så lång tid de önskar arbetar för att digitalisera sin skola och under arbetets gång gör de en självskattning som de slutligen skickar in när de känner sig färdiga för behandling. Uppnår de då de fem kriterierna så får de sin utmärkelse (en plakett) efter att en inspektör varit ute på deras skola. Mer om detta projekt när det har kickat igång ordentligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share