eTwinnings färdiga projekt-kits – för oss som vill komma igång

Jag har alldeles nyligen fått ett par dagars intensiv uppdatering om hur eTwinning projekt-kits fungerar och tillsammans med andra nordiska kollegor och ambassadörer fått vara med att skapa egna kits.

Det finns helt fantastiskt bra verktyg för att underlätta arbetet med internationella projekt/samarbeten i skolan men med förutsättningen att man känner till att de existerar och hur man använder dem.

Som relativt ny eTwinnare och lärare för de yngre eleverna har jag precis som de flesta andra väldigt lite tid över och haft fullt upp ändå med att lära mig hitta på eTwinning-plattformen, finna alla funktioner på eTwinning Live och Twinspace samt lära mig nya digitala program att använda i projekten.

Jag har ännu inte använt ett kit själv och vet inte riktigt varför men nu har jag kommit dithän att jag troligtvis kommer att pröva att använda det inför kommande projekt, för enkelhetens skull.

Tidigare har jag testat att hoppa rakt in i annans färdiga projektidé med 40 olika skolor inblandade och jag har testat att starta några egna med 1 partner från egna nätverk men har också sökt partner och funnit med hjälp av partnerforum i Erasmus+ projekt. Med tiden så märker man att ju fler kontakter man får desto lättare är det att starta upp något med någon man redan lärt känna eller med dennes kollegor.

Det viktiga är att komma igång på något sätt och då är det bra om det är enkelt.

Hur man än finner sin partnerkollega så måste man ändå skriva en projektidé så att alla vet vad projektet handlar om med bl.a. mål och process. Genom att använda ett etwinning projekt-kit får man allt serverat steg för steg och behöver inte söka information själv. Man kan kopiera hela idén, använda det som verkar bra eller bara som inspiration och uppslag för kommande projekt.

Istället för att lägga tid på sådant som andra ändå redan skapat så kan vi använda tiden till att komma igång direkt och få med eleverna i många roliga projekt.

Jag ska testa och hoppas ni gör likadant.

Verkar helt enkelt superenkelt!

Anna Niklasson, eTwinningambassadör i Karlstad

Share

Är du samhällskunskaps-, matematik eller No-lärare?

Vi kan idag erbjuda fyra platser till eTwinningseminariet 23-25 november i Hillerød, Danmark och två platser till eTwinningseminariet 16-19 november i Sopot, Polen. Du är välkommen att söka om en plats. Sista anmälningsdag är 15 oktober.


Du som undervisar i matematik eller naturorienterande ämnen:

eTwinning Polen bjuder in till ett eTwinningseminarium den 16-19 november med temat Math and Science.

Kanske du vill starta ett projekt om programmering, om hållbart samhälle eller utbyta matematikproblem/lösningar? Du bestämmer, tillsammans med din projektpartner, vad projektet skall handla om.

Deltagare är lärare som undervisar i matematik eller NO-ämnen från årskurs 1-9 på grundskolan samt gymnasielärare. Deltagande länder under detta seminarium är lärare från Polen, Tjeckien, Slovenien, Danmark, Frankrike, Estland, Albanien, Tunisien och Serbien. Som arrangör står Polens eTwinning-stödcenter.

Avsikten är att du, under seminariet, startar projekt med någon av de internationella kollegorna. Därför kommer mycket av tiden att ägnas åt projektplanering.

Du som undervisar i samhällskunskap eller  är medielärare:

Den 23-25 november anordnas eTwinningseminarium i Danmark med temat News Literacy – in a time of fake news.

Lies, propaganda and false news have never had such great conditions for spreading as they have today. How do we understand and use media, how does it influence on us and our environment? Is news journalism the solution? Or rather a part of the problem? The purpose of the conference is to provide teachers with:

● academic input on how to deal with Fake News in schools

● to establish collaborative eTwinning-Projects

 

Deltagande länder under denna konferens är lärare från våra nordiska länder samt Belgien, Nederländerna och Luxemburg som undervisar på gymnasiet i samhällskunskap eller media/kommunikation. Som arrangörer står de nordiska ländernas och BeNeLuxländernas eTwinning-stödcenter.

Målet med seminariet är att du får möjlighet att träffa andra eTwinnare, dela erfarenheter och ta del av projektexempel samt starta enklare eTwinningprojekt. En stor del av tiden kommer därför att ägnas åt projektplanering.

Vad kostar det?

eTwinning bekostar din resa tur och retur till konferensorten, samt logi. Lokala transporter, eventuella vikariekostnader samt traktamente bekostas av din arbetsgivare.

Vi förväntar oss att du som deltagare under seminariet, startar ett småskaligt eTwinningprojekt med en internationell kollega samt engagerar dina kollegor gällande eTwinning.

Är du intresserad? Prata då med din skolledare och skicka in din intresseanmälan (med kort projektidé) via nedanstående länkar:

  • eTwinning konferens Math and Science (lärare som undervisar årkurs 1-9 eller gymnasiet) 16-19 november.
  • eTwinning konferens Fake news (samhällskunskaps- och medialärare på gymnasiet) 23-25 november

Sista anmälningsdag är söndagen 15 oktober.

Share

Vad eTwinning har betytt för mig – om vår nya ambassadörs eTwinningresa

Hösten 2013 kände jag i mitt arbete som förskollärare att jag var i behov av nytändning.  Då fick jag, i egenskap av min roll som kontaktlärare inom IKT, chansen att gå på föreläsningar en eftermiddag. Av de föreläsningar som fanns att välja bland, fastnade jag för de som handlade om eTwinning.

Så fort den första föreläsningen började så blev jag fast, så spännande detta arbetssätt verkade! Under den andra föreläsningen viskade jag till min dåvarande chef Inga och min dåvarande pedagogista Martina, som också var där, jag måste få gå med i detta! Morgonen därpå kom jag på mig själv med att sitta med ett enda stort leende på läpparna hela vägen till jobbet. När hade det hänt senast? Jag vet inte…

Registrering och skriva i Partnersökforumet

Sagt och gjort, samma morgon registrerade jag mig, med chefens godkännande, på eTwinning. Under de följande veckorna kikade jag runt på plattformen och började bekanta mig med den. Nu var Gunilla  på CMiT, Centrum för Media och IT här i Piteå, mitt stora stöd. Under mellandagarna julen 2013 skrev jag ihop mitt  första projektförslag – på engelska. Jösses vilken tid det tog! Kanske inte så konstigt då min skolengelska hade legat i träda sedan jag gick ut gymnasiet 1985. Min resa på eTwinning började nu på allvar!

Mitt första projekt blev dock inte alls vad jag hade tänkt mig… För egen del jobbade jag på utifrån målen med projektet, men från min partner hördes ingenting. Jag försökte, utan att lyckas, på olika sätt få tag i henne. Än idag vet jag inte vad som hände. Jag och barnen fortsatte att jobba med vår del av projektet, men tyckte att det var trist att vi inte fick något som helst svar.

Förstärkning från skolan samt ny projektpartner

Hösten 2014 registrerade sig även mina kollegor på eTwinning. Vi hade fått en samarbetspartner på Island och startade tillsammans ett nytt projekt, What can we find underneath our feet? Detta projekt blev fantastiskt på alla sätt och vis! Ett projekt som jag och mina kollegor trodde, för vår del, skulle handla om svampar i skogen – i alla fall under en tid, blev efter ett svar från Island ett terminslångt projekt om vulkaner. Med den respons vi fick från våra barn, och även från våra föräldrar, så började jag också känna igen mig själv. Nu tyckte jag att det var roligt att jobba igen!

Fyra år senare – projekterfarenhet och nu eTwinningambassadörsskap

Nu sitter jag här, med flera olika projekt bakom mig och där min engelska faktiskt flyter på riktigt bra, nästan fyra år efter mitt första möte med eTwinning och tänker på vilken fantastisk resa det har varit så här långt. eTwinning ger så mycket för både barn och vuxna. Tack vare eTwinning har jag fått tillbaka min arbetsglädje!

Tack vare stöd från min nuvarande chef Monica och min pedagogista Birgitta, inleder jag nu nästa etapp på den här resan, den som eTwinningambassadör!

Jobbar du som lärare, inom förskolan eller skolan, i Norrbotten och vill veta mer om eTwinning? Tveka inte att höra av dig till mig!

Karin Ceder, förskollärare vid Böle förskola, Piteå

Share

I vilken utsträckning främjar eTwinning interkulturell kompetens?

Masteruppsats av Georgia Wilhelmsson

Jag studerar på det Nordiska Mastersprogrammet för lärare i engelska som ges av Högskolan i Halden, Göteborgs Universitet och Växjös Universitet på distans. Vårterminen 2017 skrev jag klart min masteruppsats och valde att ta reda på i vilken utsträckning eTwinning främjar interkulturell kompetens.

Skolåret 2016/2017 deltog jag i ett eTwinningprojekt tillsammans med mina elever i engelska 6 (andra året på gymnasiet) som hette: “The Universe is made of Tiny Stories”. Detta projekt handlade till stor del om digitalt berättande där eleverna skapade kortfilmer som handlade om kända personer som hade inspirerat dem på ett eller annat sätt. I projektet deltog skolor från 13 länder och eleverna fick ofta chansen att interagera med varandra via Skype. De fick chansen att samtala på engelska om traditioner, livsstilar, värderingar, attityder samt kulturella likheter och skillnader. En av uppgifterna var att skapa två avatarer (påhittade figurer) som besökte varje skola under en veckas tid och eleverna fick möjligheten att skriva en dagbok om den fiktiva vistelsen. På så sätt fick de mer inblick i varandras vardagsliv och kunde se hur jämnåriga hade det i olika länder både under skoltid och på fritiden.

När jag skrev min masteruppsats utgick jag från detta eTwinningprojekt och skapade två enkäter, en för lärare och en för elever för att undersöka i vilken utsträckning eTwinning främjar interkulturell kompetens. Jag hade teoretikern Michael Byram som utgångspunkt för min undersökning. Han utvecklade en modell för interkulturell kommunikativ kompetens (1997) där han identifierade fem viktiga kunskaper som behöver utvecklas för att man ska bli en bra interkulturell talare:

  1. Kunskap
  2. Attityder
  3. Förmåga att tolka en kulturell händelse och förstå det i ett kulturellt sammanhang
  4. Förmåga att självständigt inhämta kunskap om andra kulturer
  5. Kritisk kulturell medvetenhet om samhället och dess värden

I min undersökning deltog 18 lärare och 99 elever som besvarade enkäterna i form av öppna svar. Resultaten visade att både lärare och elever såg flera fördelar med att arbeta i detta eTwinningprojekt. Bland annat nämndes samarbete, kommunikation, autencitet, kreativitet, interaktion, variation och kunskap om andra länder som viktiga faktorer som hade god inverkan på inlärningen av det engelska språket.

Elever och lärare uppskattade arbetet med de digitala verktygen och möjligheten att få förståelse för andra kulturer och levnadssätt genom projektaktiviteterna. Lärarna har delat med sig av varandras kunskaper och pedagogiska metoder och på så sätt lärt sig mycket av varandra. Eleverna har fått nya kulturella insikter och nya vänner. Det betonades att man lärde sig visa empati, respekt och ömsesidig förståelse för varandras kulturella arv genom att berätta om sin egen kultur under Skypesessionerna. Man föds inte med interkulturell kompetens utan det är en process som pågår hela livet och ju mer man utsätts för andra kulturer desto mer utvecklas man som person. Både lärare och elever ansåg att detta eTwinningprojekt definitivt främjade det interkulturella lärandet i stor utsträckning.

Sammanfattningsvis vill jag betona hur viktigt det är att integrera eTwinning i sin undervisning eftersom det ger enorma möjligheter till både internationalisering, digitalisering och utvecklandet av interkulturell kompetens. I Skolverkets rekommendationer och styrdokument står det klart och tydligt att dessa områden bör främjas. Vi som arbetar i skolans värld har en stor roll att fylla. Det är viktigt att träna våra elever att bli ansvariga världsmedborgare i vårt digitala multikulturella samhälle. Interkulturell förståelse främjar tolerans och respekt och är ett måste!

/Georgia Wilhelmsson,

eTwinningambassadör och Ämneslärare på Uddevalla gymnasieskola

Share

Vad är viktigt i historieböckerna?

Projektplanering pågår.

Under veckan har ett par svenska historielärare deltagit i ett kontaktseminarium i Lviv, Ukraina. Deltagare har varit lärare från bland annat Ukraina, Polen, Georgien, Frankrike, Turkiet, Danmark och Sverige. Alla med syftet att starta nya digitala projekt och utbyten.

 

Många intressanta projekt har påbörjats där lärare och elever från länder, som i vanliga fall inte jämför sin historia och sin historieundervisning, får en möjlighet till intressanta diskussioner. Det är projekt om hur kvinnor lyfts fram, eller göms undan, i ländernas historieläroböcker. Det finns även projekt med temat ”unpunished crimes”, första världskrigets inverkan på länderna samt jämförelse mellan historiesyner ch mycket annat.

Det finns möjlighet att, även om man inte deltagit i ett kontaktseminarium, hitta projektpartners med liknande projektidéer. Gå in på Partnersök på eTwinning Live!

Under eTwinning Live, Redigera profil, Mina intressen kan du öppna upp för fler samarbeten.

Glöm inte att klicka i ett intresse för samarbete med eTwinning Plus –länderna (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Tunisien och Ukraina) i din profil. Dörrar öppnas för nya internationella utbyten.

 

/eTwinningteamet genom Kristina Dahlberg

Share