Ny-gamla ansikten inom eTwinning Sverige

Anders Brännstedt och Jytte Rixman är ny-gamla ansikten inom eTwinning. Anders arbetar inom NSS med stöd och service. Jytte har tidigare varit eTwinningambassadör.
De är båda vikarie för Ann-marie Degerström som är tjänstledig. Vill du ha hjälp med frågor som rör eTwinning kan du kontakta Anders eller Jytte

Jytte jobbar halvtid på UHR med eTwinning, inspiration, support och handläggning av projekt,samt ingår i den svenska nationella supportgruppen, NSS, Sverige.
Jytte bor utanför Lidköping och jobbar där halvtid som Internationell/kultursamordnare.

Anders arbetar med eTwinning support, inspiration och handlägnning av projekt, samt ingår i den svenska nationella supportgruppen, NSS, Sverige.
Lärare i samhällskunskap och psykologi på gymnasiet.
Bor i Göteborg och är halvtid på UHR i Stockholm

Anders: Anders.Brannstedt@uhr.se 010-4700307
Jytte: jytte.rixman@uhr.se 010-4700306

Share

Internationella programkontoret blir en del av Universitets- och högskolerådet

Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt utbyte och samarbete.

Internationella programkontoret blir en del av Universitets- och högskolerådet

Verksamheterna i Internationella programkontoret, Högskoleverket, och Verket för högskoleservice flyttas den 1 januari 2013 över till två nya myndigheter: Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet.

Anledningen till förändringen är att regeringen vill renodla den verksamhet som idag bedrivs inom myndigheterna. Genom att separera den granskande verksamheten från den främjande och serviceinriktade kommer ansvarsfördelningen mellan de nya myndigheterna att bli tydligare — både för den enskilde medborgaren och för andra institutioner.

Programmet eTwinning kommer ligga under fliken ”Internationalisering stärks i Sverige”, vilket innefattar olika former av stöd för utveckling av

internationaliseringen av utbildningsområdet. Inom dessa program fördelas inga platser eller bidrag. Aktiviteter sker oftast på hemmaplan men studiebesök kan förekomma.

Vill du veta mer kan du gå in och läsa på

http://www.programkontoret.se/sv/Om-oss/

Share