eTwinningpriset år 2020 går till Trelleborg och Malmö

Vinnarna i eTwinningpriset 2020 är Lillstjärnans förskola i Oxie Malmö och Liljeborgsskolan i Trelleborg – båda med välstrukturerade samarbeten där stort fokus lagts på att barn och elever på digital väg interagerat med varandra.  Stort grattis till båda vinnarna.

Adriana Sturesson

Liljeborgsskolan i Trelleborg med spansklärare Adriana Sturesson vann kategorin eTwinningprojekt, dvs. samarbeten på digital väg. Projektet hette 15 x 100: Comunicándonos en español  med partnerskolor från Tyskland, Frankrike och Italien. Samarbetet hade som syfte att öka elevernas tilltro till sin förmåga att prata spanska och öka den interkulturella förståelsen. Alla delar i projektet har genomförts som ett samarbete mellan eleverna och elevgrupper i de olika länderna.

 I jurymotiveringen framgår bland annat att  ”de olika aktiviteterna har möjliggjort ett elevnära och autentiskt arbetssätt med en tydlig koppling både till läro- och kursplan och till den europeiska referensramen för språk.” Och vidare att ”Genom att samarbetet ökat motivationen för ämnet och bidragit till att alla elever klarade kursen, är projektet ett utmärkt exempel på att internationellt samarbete – utan att man reser annat än virtuellt – kan ge undervisningen i moderna språk enorm vinning genom ökad måluppfyllelse.” 

Foto på Gunilla Aronzon

Vinnare i  kategorin Erasmus+ använder eTwinning är Lillstjärnans förskola i Oxie i Malmö med projektet Vibrations of music: Music as a key for development, inclusion, interculturality and norm critical approaches med förskollärare Gunilla Aronzon och kolleger. Syftet med projektet , som har finansiering från Erasmus+ Strategiska partnerskap skola, var att stärka pedagogerna i att använda musik i förskoleverksamheten som nyckel för inkludering, interkulturalitet och normkritik. Pedagogerna har haft möten på plats med varandra men också barnen har getts möjlighet till interaktion, bland annat genom månatliga videomöten och gemensamma uppgifter

I juryns motivering framgår t.ex. att ” barnen trots sin ringa ålder har, förutom inom sin egen grupp, regelbundet fått interagera med barnen i de andra länderna – med tydliga pedagogiska syften.” och vidare att ” Vibrations of music är ett gott exempel på hur förskolor och skolor genom att kombinera utvecklingsarbete och fysiska möten med digitala aktiviteter genom eTwinning kan krama ur det mesta möjliga av sitt Erasmus+projekt.”

Priset består av ett presentkort för att köpa in teknik till kommande eTwinningprojekt. Lillstjärnans förskola och Liljeborgssskolan får dessutom två platser var på den stora europeiska eTwinningkonferensen som hålls senare i år.

Prisutdelningen sänds live på vår Facebooksida tisdagen 19 maj kl. 15, Välkommen med.
Facebooksidan för eTwinningSverige (öppnas i ny flik)

Share

eTwinnings första tolv kvalitetsbelönade projekt från år 2019 presenteras

Streckgubbe som gör arabesk

Här presenterar vi kort de tolv fina projekt som i somras fick eTwinnings nationella kvalitetsmärke, Quality Label. Har också du haft ett lyckat eTwinning-projekt, så sök märket. Det är enkelt. Du hittar knappen i projektpanelen på eTwinning Live.

Au cœur de l’art, Jeanette Clayton, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Stockholm
En gymnasieklass som läste franska-3, i Viktor Rydberg Gymnasium i Stockholm, samarbetade med en klass i flamländsktalande Belgien, som läser franska som tredjespråk. Projektets innehåll fokuserade på visuell konst från respektive land, men även ett berättelseinslag ingick. Eleverna använde franska som kommunikationsspråk mellan länderna, främst muntligt, men även som chatt och genom förberedda beskrivande texter. Samtidigt upptäckte de flera kulturella företeelser i sitt eget land som blev intressanta att presentera och jämföra med partnerlandet.

Explosion of feelings, Ann-Sofi Forssell, Hedda Wisingskolan, Härnösand
Projektet ”Explosion of feelings” handlade om känslor. Lärare i Kroatien, Portugal, Slovakien, Spanien och Sverige, med elever på mellan-och högstadiet, arbetade tillsammans med med syftet att göra elever medvetna om och kunna identifiera sina egna och andras känslor – att förstå hur man sprider positiv energi, men också hur man hanterar och bemöter negativa känslor. Målet var att stärka sociala färdigheter, som kan användas i det dagliga livet, och då speciellt empati. Inledningsvis introducerade eleverna sitt land, stad, skola och kultur. Eleverna skapade e-böcker, där varje bok presenterade en ”story” där känslor var i fokus med förslag på hur man kan lösa problem.

15 X 100: Comunicándonos en español, Adriana Sturesson, Liljeborgsskolan, Trelleborg
I projektet “Att kommunicera på spanska” deltog elever på högstadiet, årskurs åtta, som ville dela med sig av sina erfarenheter av att läsa ett gemensamt språk, spanska, med elever från Italien, Tyskland och Frankrike. Aktiviteterna inkluderade presentationer, videoinspelningar, videokonferenser, texter, julkort, beskrivningar och spel. Eleverna arbetade både individuellt och i grupper inom klassen, men även med grupper bestående av elever från olika länder.

Girls in sport, Mia Smith, Vallhamra skola, Partille
Tillsammans med en projektpartner i Frankrike genomförde eleverna i Mias klass i Vallhamra skola ett projekt om kvinnliga idrottare. Eleverna delades in i grupper, fyra svenska elever och två franska elever per grupp. Varje grupp fick en sport att arbeta med. Eleverna skrev en kort text om ”sin” sport, med en ordlista på tre språk, engelska, franska och svenska. Därefter valde eleverna tre kvinnliga idrottare som utövar eller har utövat sporten; en från Sverige, en från Frankrike och en från ett engelsktalande land. De tre kvinnliga idrottarna presenterades med text och bild.


KEY OF LIFE, BIOLOGY, Urmimala Banerjee, Internationella Engelska skolan, Kista
Syftet med projektet var dels att göra biologilektionerna intressantare genom att använda digitala arbetssätt, dels att träna övergripande kompetenser; såsom digital kompetens, samarbetsförmåga och problemlösning. Eleverna från Turkiet, Polen och skolan i Kista, skapade modeller och genomförde laborationer; diskuterade och samarbetade både inom sin klass och över landsgränserna genom chatt och videokonferens och genom ett flertal andra digitala verktyg.

CroBArT Erasmus+KA219, Maria Jakobsen, Rävlandaskolan, Rävlanda
”Cruzando fronteras con el arte y la tecnología”, ett projekt på spanska som syftade till att utveckla den digitala kompetensen hos lärare och elever. Både lärare och elever har arbetat med temana värderingar och miljö genom konst, musik och teater. Eleverna – från Nederländerna, Portugal, Spanien, Rumänien och Rävlanda skola – samarbetade bland annat genom att skiva en bok tillsammans, skapa graffiti om tolerans och skapa affischer. De dokumenterade också sitt arbete och sin arbetsprocess genom bilder och videoklipp.

Eco Tweet: Little Ecologist, Karin Ceder, Böle förskola, Piteå
I detta stora projekt med 40 medlemmar, som också är en del av ett tvåårigt Erasmus+-projekt, uppmärksammades förskolebarnen på de miljöproblem som finns, men projektet ville även dem hopp för framtiden. I projektet jobbade skolorna med ett tema per månad, bland annat skolmiljön, återvinning, miljö och konst. Barnen undersökte varje tema och presenterade resultaten digitalt för varandra. Syftet med projektet var att öka barnens medvetenhet, lägga en grund för ett bra och sunt tänk kring miljö och värna om det som finns omkring oss, såväl människor, djur, natur och saker.

Teenager in Europe, cultural similarities and differences, Rigmor Lyckå, Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Projektets syfte var att skapa större förståelse för både de likheter och olikheter som kan förekomma mellan och inom kulturer och länder, överbrygga klyftor och skapa en djupare och bredare europeisk gemenskap. Eleverna arbetade ämnena engelska, psykologi och sociologi med fokus på socialisering och olika sociologiska och psykologiska frågor, i både nationella och internationella grupper. Eleverna undersökte och jämförde attityder och värderingar som presenterades bland annat genom filmer. En viktig del av projektaktiviteterna var även de många diskussioner eleverna förde både i onlineforum och under videokonferenser.

Here we go! The creation of a mechanically controlled car, Gabriela Petre Broman, Hagalidskolan, Staffanstorp
Syftet med projektet var bland annat att skapa större förståelse för fysikämnet, att stimulera eleverna till att kommunicera på engelska och att främja deras samarbetsförmåga och digitala kompetens. Eleverna från Staffanstorp och Belgien utformade och kom tillsammans överens om skisser på mekaniskt kontrollerade bilar, som de senare byggde utifrån olika hastigheter och avstånd. Genom att designa och bygga en bil fick eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån lämplighet och funktion, identifiera problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik och utarbeta förslag till lösningar. Det viktigaste, själva processen, försiggick i de online diskussionsforum där eleverna diskuterade ihop sig till planer och lösningar.

Erasmus+ “SEE & ACT” 2016 – 19, Helene Ericsson, Carlshöjdsskolan, Umeå
“SEE & ACT – Aktiva medborgare tillsammans” syftade till att uppmuntra gymnasieelever, att få syn på och uppleva demokrati i det sociala och i politiken på olika nivåer. Med projektet ville skolorna också främja demokratiskt medborgarskap samt frihet, tolerans och icke-diskriminering. Eleverna från Umeå, Italien, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna undersökte och jämförde konceptet demokrati, på olika nivåer och genom ett flertal olika arbetssätt, med resultat som presenterades och delgavs alla. Bland temana fanns t.ex. Demokrati i våra egna liv, Demokrati på statlig nivå, Demokrati i europeiska institutioner, Brexits påverkan och Jämställdhet mellan könen.

Unite our cities and enjoy cultural diversity, Lidija miletic, Vimmerby gymnasium, Vimmerby
Huvudsyftet med projektet var att gymnasieeleverna från Vimmerby och en skola i Spanien, på olika sätt skulle delge sina kunskaper om sina respektive städers kulturella och konstnärliga arv. Eleverna använde sig bland annat av video, Twinspace texteditor, bilder och enkätverktyg för att presentera arvet. De hade möjlighet att ställa varandra frågor i diskussionsforumet på Twinspace. Målspråket var spanska.

Pipi Duga Čarapa otkriva Hrvatsku , Martina Mihalic, Modersmålsenheten, Helsingborg
”Pippi Långstrump upptäcker Kroatien” var ett projekt med koppling till kursplanen i modersmål (kroatiska), för elever på låg- och mellanstadiet. Syftet med projektet var att väcka elevernas intresse för läsning, utveckla deras språkliga kompetens, öka deras motivation och ge dem möjlighet att träffa nya kompisar i den virtuella världen – för att öka deras förståelse för att vi alla tillhör samma europeiska samhälle oavsett var befinner vi oss. Projektet drev Martina i Helsingborg tillsammans med ett flertal partners i Kroatien; både med bibliotekarier och med lärare i kroatiska. En Pippi-docka och en dagbok skickades till Kroatien dockan fick resa mellan skolorna. Eleverna i var skola presenterade sin skola och sitt område, och de andra skolornas elever kunde på Twinspace följa Pippis resa i Kroatien.

Texten är publicerad av eTwinningteamet vid UHR

Share

12 projekt får eTwinnings nationella kvalitetsmärke!

Animerad gubbe på knä gör segertecken

I sommar fick tolv fina eTwinningprojekt det nationella kvalitetsmärket Quality Label. Det är en varierande skara projekt både ur ämnessynvinkel men också vad gäller ålder på eleverna. Flera av projekten har finansiering från Erasmus+ Partnerskap. Imponerande var också att för flera av lärarna bakom projekten var detta deras allra första eTwinningprojekt.

Vi grattar följande lärare och projekt:

Au cœur de l’art
Jeanette Clayton, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Stockholm

Explosion of feelings
Ann-Sofi Forssell, Hedda Wisingskolan, Härnösand

15 X 100: Comunicándonos en español
Adriana Sturesson, Liljeborgsskolan, Trelleborg

KEY OF LIFE, BIOLOGY
Urmimala Banerjee, Internationella Engelska skolan, Kista

CroBArT Erasmus+KA219
Maria Jakobsen, Rävlandaskolan, Härryda

Eco Tweet: Little Ecologist
Karin Ceder, Böle förskola, Piteå

Teenager in Europe, cultural similarities and differences
Rigmor Lyckå, Sannarpsgymnasiet, Halmstad

Here we go! The creation of a mechanically controlled car
Gabriela Petre Broman, Hagalidskolan, Staffanstorp

Erasmus+ “SEE & ACT” 2016 – 19
Helene Ericsson, Carlshöjdsskolan, Umeå

Unite our cities and enjoy cultural diversity
Lidija Miletic, Vimmerby gymnasium, Vimmerby

Pipi Duga Čarapa otkriva Hrvatsku
Martina Mihalic, Modersmålsenheten, Helsingborg

Girls in sport
Mia Smith, Vallhamra skola, Partille

Vi publicerar mer information om projekten i september.

Mer om kvalitetsmärket (etwinning.se)

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid UHR

Share

Fem projekt får eTwinnings Quality Label i oktober 2018

logotyp: National Quality LabeleTwinning Sverige har delat ut fem nya nya kvalitetsmärken till utmärkta projekt. Grattis både till lärare och elever.

Women´s Right´s
Johanna Gullberg, Balderskolan, Staffanstorp

Grundtankarna med projektet Women´s Right´s var att göra eleverna uppmärksammade på hur kvinnor och män framställs i våra historieböcker, hur kvinnornas kamp för att få rösträtt sett ut olika länder, och hur den generella kvinnohistorien porträtteras i respektive land.  Projektet är ett gott exempel på  kopplingen elevnära arbetssätt, kursplan och tema. De länder som jobbade med projektet var, förutom Sverige, Danmark, Frankrike och Turkiet.

Getting There On Your Own
Karin Ericson, Skönsmo skola, Sundsvall

Projektet syftar till att stärka grundläggande färdigheter, utveckla innovativa undervisningsmetoder, problembaserat lärande och kritiskt tänkande. Projektet är ett Erasmus+-projekt (KA2), och ett exempel på mervärdet att kombinera KA2 med eTwinning och digitala aktiviteter, som har pågått under två år, tillsammans med England, Italien, Spanien och Finland.

On the road
Ljerka Cacija, Antilopenskolan, Klippan

Projektets mål var att modernisera undervisningen i de tidiga skolåren, att förbättra lärarnas IKT-kompetens i kombination med pedagogiska metoder och anpassa undervisningen till elevernas behov. Projekt har kombinerat  Erasmus+ KA2 med eTwinning och digitala aktiviteter på ett lyckat sätt, där eleverna i Sverige samarbetat digitalt med partnerskolans elever i Kroatien.

Hej, Sverige! Hallo Deutschland!
Emelie Hahn, Gränbyskolan, Uppsala

Genom det här projektet har studenter från de tyska och svenska skolorna lärt känna varandra genom digitalt samarbete, och eleverna har förbättrat sin förmåga att kommunicera med moderna medier. Hej Sverige! Hallo Deutschland är ett gott exempel på hur digitalt samarbete kan användas för att förbereda ett besök IRL och öka besökets mervärde.

Talents sans frontières
Mihaela Gross, Åva gymnasium, Täby

Varje elev har sina egna talanger. Varför inte visa dina talanger för andra? Varför inte lära av andra elevernas talanger? Genom projektet har eleverna blivit medvetna om sina egna talanger, har förbättrat sin språkförmåga och fått förtroende för att tala ett främmande språk i ett verkligt kommunikativt sammanhang. Eleverna har kommunicerat och interagera med varandra genom olika digitala verktyg. Partnerskolan kommer från Flandern i Belgien.

Sök en Quality Label du med!

Om du har ett lyckat eTwinningprojekt som är i slutskedet eller avslutat, så skicka in en ansökan. Nästa deadline blir 31 december 2018. Alla projekt som sökt QL i år är automatiskt med i Svenska eTwinningtävlingen som nästa gång avgörs våren 2019.  Läs mer om kvalitetsmärket och Svenska eTwinningpriset på sidan Utmärkelser och priser

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet
Share

10 projekt och lärare får eTwinnings Quality Label i juli 2018

logotyp: National Quality LabelSå har vi fått tio nya kvalitetsmärken. Grattis både till lärare och elever. Nedan följer en kort beskrivning av projekten, som ni kommer att få höra mera om i höst.

Kvalitetsmärken juli 2018

Say Hello and smile –finding our identity through storytelling
Jasmine Klang Ebeling i Österåker gymnasium i Åkersberga

Fyra skolor i fyra länder har samarbetat kring berättelser av olika slag. Klassen från Österåkers gymnasium var en språkintroduktionsklass som jobbade med engelska, men även med svenska som andraspråk och med sina modersmål. Eleverna skrev berättelser från sina hemländer, de studerade kända berättelser från andra delar av Europa och till sist skrev eleverna gemensamt (i internationella team) egna berättelser. Dessutom delade eleverna sina favoritböcker/favoritförfattare. I projektet har man förutom projektytan Twinspace använt officeverktyg, Padlet, videomöten och verktyget Storyweaver.

Movie of the month – Belgium & Sweden
Marie Nilsson i Sundsbroskolan, Malmö

I det här projektet samarbetade mellanstadieelever från Sverige och Belgien i engelskämnet. Varje månad skapade eleverna en video var (i grupper om 3-4) på ett elevnära tema och fick förutom kunskaper i – och mod att prata engelska – även övning i att samarbeta och vara kreativa.

Be the Change Take the Challenge
Georgia Wilhelmsson i Uddevalla gymnasieskola

Projektet hade 13 partners i Europa och även flera partnerskolor från andra delar av världen. I projektet samarbetade eleverna i team kring Agenda 2030. De valde själva vilket tema de ville lära sig mer om och föreslå lösningar på. I projektet har eleverna fått använda ett flertal olika digitala verktyg. De har kommunicerat också genom videomöten och en Twitterchat

Coding with eTwinning
Emelie Eriksson i Norrhammarskolan, Skellefteå

I projektet, som utfördes med en skola i Belgien, har programmering i Scratch kombinerats med storytelling. De svenska eleverna (som var yngre än de belgiska) kodade i smågrupper en berättelse i Scratch som de belgiska eleverna sedan remixade. Förutom Scratch har Piskelapp använts, för att koda självporträtt som partnerna sedan avläst och återskapat, och Padlet för att presentera sig.

Fairy tales in many different ways
Karin Ceder i Böle förskola, Piteå

Det här förskoleprojektet har haft många projektparters. I Böle förskola har de pratat och ”analyserat” sagor, läst och tittat på sagor – och sist men inte minst skrivit egna berättelser. En del sagor har Karins förskolegrupp hittat på början till. Därefter har en partnerskolas barn skrivit fortsättningen, och en annan barngrupp slutet. Barnen i de olika länderna har även jämfört sagor och insett att vi ofta läser samma sagor, oavsett i vilket land vi bor.

The Ugly Lego Duckling
Karin Ceder i Böle förskola, Piteå

I projektet har partnerförskolorna jobbat kring värdegrundsfrågor och demokrati genom sagan om den fula ankungen. Hur ska vi vara mot varandra? Är det viktigt att vara ”fin”? Vem bestämmer vad som är fint? Samtidigt har barnen lärt sig några enkla ord på engelska och lärt sig om sina partnerländer. Man har också byggt ankungar i lego, på Twinspace delat filmer, sånger och teckningar och ställt frågor om dem till varandra – och även fått spela enkla spel kring sagan.

Denke global!
Barbara Marten och Nina Karlström i Växjö Katedralskola

Denke global har drivits både på engelska och tyska och har fokuserat på interkulturell kompetens som en förmåga och attityd som bäst kan läras i just internationellt samarbete. Eleverna har på olika sätt forskat i och skapat presentationer och artiklar på en rad olika teman såsom Rätten till utbildning, Ekologisk hållbarhet, Kulturell diversitet, Traditioner och Arbetsmarknad – och sedan diskuterat andras alster forumet i Twinspace. Projektet har finansiering från Erasmus+ (Strategiska partnerskap).

Where there´s a will, there´s a way
Gabriela Petre Broman i Hagalidskolan, Staffanstorp

Det primära syftet med projektet, som haft många partnerskolor runtom i Europa, har varit att uppmuntra eleverna att minska energiförbrukningen och ge  upp ohållbara vanor. Kopplingen till svenska läro- och kursplanen har varit skolans uppdrag, engelska, fysik och digital kompetens. Eleverna gick i nian. Eleverna har fått jobba kring temat på olika sätt, bland annat att undersöka energiproduktionen hemma, undersöka förnybar energi och brainstorma kring vad man själv kan göra för att minska förbrukningen. I projektet har ett flertal digitala verktyg använts och man har också haft ett videomöte mellan partnerskolorna.

Arts Count!
Martina Andreasson i Trönningeskolan, Halmstad

I Arts Count! kopplades matte, konst och kommunikation (kreativitet) ihop genom de olika uppgifter som eleverna fick i uppdrag att utföra. Eleverna har arbetat både i nationella och internationella team och bland annat skrivit teater och återskapat en dikt som video – och använt matematiska element i samtliga slutprodukter. Projektet har finansiering genom Erasmus+ (Strategiska partnerskap).

Christmas Connections through Art 2017
Natasa Kolarevic i Karlbergs skola, Stockholm

I det här ”julprojektet” deltog ett stort antal lärare och elever från hela Europa. Lågstadieeleverna undersökte konstverk och konstnärer i sitt hemland och skapade sedan julkort inspirerade av konstnärerna, som de skickade varandra på olika sätt, både digitalt och med post. Eleverna i Karlbergs skola skapade även en julkalender (i Thinglink) åt de andra partnerskolornas barn, med en julhälsning i varje lucka. Alla eleverna har också träffat varandra under ett videomöte.

Sök en Quality Label du med!

Om du har ett lyckat eTwinningprojekt som är i slutskedet eller avslutat, så skicka in en ansökan. Vi evaluerar nästa runda i oktober 2018. Läs mer om kvalitetsmärket på sidan Utmärkelser och priser

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Share