Donatella Nucci om eTwinningportalen och skolledarens roll

Donatella har arbetat som National Support Service i Italien sedan eTwinnings början, och är nu sedan ett år en del av den Centrala supporten i Bryssel.  Varför ska skolledare intressera sig för eTwinning? frågar sig Donatella. Intervjuer med eTwinnande lärare visar att skolledaren är en viktig person för läraren som försöker genomföra eTwiningprojekt – utan skolledarens stöd är det så mycket svårare arr orka igenom de olika faser som projektet innebär. Om skolledaren stöttar och förstår problemen blir läraren inte längre ensam i detta arbete, vilket kan utgöra skillnaden mellan att orka fortsätta och att ge upp när problem dyker upp.

Donatella visade de funktioner man får tillgång till efter att man registrerat  sig på portalen respektive registrerat ett projekt: eTwiningskrivbordet/Desktop och eTwinningplatsen/TwinSpace. Man kan naturligtvis välja det språk man önskar på sidan, i en rullist längst upp till höger på sidan. En mycket bra idé om du undrar över funktionerna här är att gå till fliken HJÄLP och klicka på Anvisningar/Guidelines. Dessa finns förstås också på alla de 23 officiella språken.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *