Erasmus+ – det är vad EU:s nya program för utbildningssamarbetet i Europa kommer att heta.

Det blev klart efter förhandlingar mellan Europeiska rådet och Europaparlamentet i förra veckan. Det nya programmet startar 2014 och kommer att ge möjlighet till internationella utbyten, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt program för det europeiska utbildningssamarbetet i november 2011 – då under namnet Erasmus för alla. Nu är det alltså klart att det nya programmet kommer att heta Erasmus+.
Erasmus+ ersätter dagens ramprogram Programmet för livslångt lärande, och delprogrammen Comenius, Erasmus, Grundtvig och Leonardo da Vinci, och startar den 1 januari 2014. Programmet kommer att sträcka sig fram till 2020 och ge möjlighet till internationella utbyten för individer (mobilitet), strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.
Erasmus+ riktar sig till organisationer inom hela utbildningsområdet, från förskola, grundskola och gymnasieskola, till universitet och högskola, yrkesutbildning, företag och vuxnas lärande. Även ungdomsfrågor och sport kommer att ingå i det nya programmet.
Vill du veta mer kan du gå in på www.utbyten.se och läsa mer.
www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Erasmus-blir-namnet-pa-EUs-nya-utbildningsprogram/

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *