Ett stort grattis till årets vinnare av det svenska eTwinningpriset 2014!

Prismotivering och kontaktuppgifter för det svenska COMET-priset (eTwinning som en del av ett Comeniusprojekt) 2014

Skola: Bifrostpedagogiska enheten, Pinnharvsgången 1-2, 347 41 Mölndal

Lärare: Helène Klasson-Rehn helene.klasson.rehn@skola.molndal.se

Rektor: Anders Lindroth anders.lindroth@molndal.se

Motivering:

Projektet Virtual Museums of Monsters har en klar och tydlig idé; att uppmuntra läsning, öka användandet av IKT och att aktivt jobba med den europeiska identiteten. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan skolan och biblioteket. Projektet har även ett fungerande samarbete med skolor i Europa.  Projektet använder aktivt olika digitala verktyg, samt har en publik websida där projektresultaten publiceras.

 

Prismotivering och kontaktuppgifter för det svenska eTwinningpriset 2014

Skola: Aspuddens skola, Blommensbergsvägen 166, 126 51 Hägersten

Lärare: Kristina Tranetoft tranetoft@hotmail.com

Rektor: Maria Radway maria.radway@stockholm.se

Motivering:

Projektet Young in Europe Today har ett utforskande perspektiv som bygger på elevernas aktiva forskning, med hjälp av digitala verktyg, om det egna landet som resulterar i både skriftliga och muntliga presentationer. Projektet är väl integrerat i engelskundervisningen och förankrat i läroplanen.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *