eTwinning bygger broar

Händelser i världen och i Europa väcker tankar men kräver också insatser från skolvärlden. Som verksamma pedagoger har ni möjlighet att påverka nästkommande generationer genom att bygga broar mellan elever i olika länder. Genom att delta i projekt som finns tillgängliga via eTwinning har pedagoger möjlighet att skapa förutsättningar till ökad förståelse, samsyn, empati och vi-känsla bland världens barn och ungdomar.
Genom eTwinning får eleverna tillgång till en plattform där de kan lära sig av andra, förstå tankar och idéer från jämnåriga i Europa men även elever utanför Europas gränser. Projekten ger möjligheter till kommunikation, utbyte av kunskap och erfarenheter, jämförelser i vanor och livsstil samt kontakter som ger vänner för livet.
Genom att vara eTwinning ambassadör för min skola, har jag fått möjlighet att påverka pedagogerna. Workshops och därefter täta uppföljningar har äntligen börjat ge resultat. Flertalet pedagoger har påbörjat projekt och eleverna gläds åt att få lära känna jämnåriga ute i Europa. De ser fram emot att få dela med sig av sina erfarenheter och få veta mer om andra barns förutsättning och liv. Förutom att projekten omfattar flera delar av Lgr 11, ger pedagogerna sina elever i undervisningen möjlighet och tillgång till att bli världsmedborgare.
Ju mer eleverna lär känna varandra desto starkare vi-känsla samt betydelsen av att få värna och ta hand om den värld, som våra barn förväntas leva och känna sig trygga i.
Vad pedagogerna i skolan gör är viktigt och eleven är alltid facit.

Skrivet av eTwinningambassadören Natasa Kolaveric
12231309_137576623269115_459839458_n (1)

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *