eTwinning-generartionen firar tio år med eTwinning

etwinningbookcover-190 nyNu finns  eTwinningbook2015 där tio års erfarenheter, insikter och berättelser om hur eTwinning påverkar inte bara elevernas liv utan hela skolor och organisationer. I boken återges berättelser och insikter från elever i eTwinning-generationen.

Boken innehåller ett urval av alla berättelser som elever och lärare har lämnat in. Det är berättelser från 44 elever i 11 länder som har arbetat i projekt med 34 länder. Boken är indelad i fem kapitel på följande:

  1. Sätta värde på mångfalden i europeisk kultur
  2. Uppskatta en annorlunda lärupplevelse
  3. Utvecklas som människa
  4. Tillägna sig nya färdigheter
  5. Påverka den framtida inriktningen

“Trots mångfalden och bredden i eTwinning håller projektet fast vid samma mål och strävanden: förbättra utbildningen, känna sig delaktig i nätverket och som en del av samma förenade Europa. eTwinning syftar till att vidga vyerna och inspirera till ett annat slags utveckling. I detta avseende spelar eTwinning en central roll för att uppfylla riktlinjerna i den aktuella Parisdeklarationen om att stödja lärarna, motverka geografisk ojämlikhet, utveckla dialogen, stärka förmågan till kritiskt tänkande särskilt på internet, garantera inkluderande utbildning och ”främja den viktiga insats som utbildning gör för personlig utveckling, social integration och delaktighet.”

Mot bakgrund av detta jubileumsår för eTwinning och med hänsyn till prioriteringar inom utbildning för ett enat Europa är det tydligt att medverkan i gränsöverskridande projekt som eTwinning är effektiv och ökar. Virtuell rörlighet gör det möjligt att förverkliga europeiska värderingar och aktivt medborgarskap inte bara i utan även utanför klassrummet.” information hämtat från eTwinning.net

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *