eTwinning Groups

För lärare och skolledare finns alltid mycket som är intressant och ont om tid att träffas. När det gäller eTwinning befinner man sig också i olika länder och det kan vara alldeles omöjligt att träffas. Därför finns eTwinning Groups, en del av eTwinningportalen där man kan träffas i olika fora kring skilda ämnen och teman: Matte, språk, det kreativa klassrummet osv. Precis som i TwinSpace finns många medlemmar, som ibland olika befogenheter. Inom varje intressegrupp kan också finnas subgrupper som inriktar sig på något speciellt inom intresseområdet. Naturligtvis ska det också finnas en grupp för skolledare. Nästa del i programmet idag blir att alla samlas i smågrupper och diskuterar vilka ämnen/teman som kan vara intressanta att behandla i en grupp för skolledare. En person från varje rum rapporterar tillbaka efter kaffet. Blir mycket spännande att sfå höra  vilka frågor skolledare från hela Europa kan enas om!

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *