eTwinning och IPK i Hela vida världen!

Eller åtminstone i Uppsala! Fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet anordanar konferensen” Hela vida världen i vår vardag” under fredagen och lördangen och naturligtvis är Internationella programkontoret på plats. Vi är ca 6 personer som sprider informatione om alla våra program och dessutom får tillfälle att kompetensutveckla osss inom internationalisering ur många olika aspekter.

 Mycket spännande var det att lyssna på Joakim Palme, professor i statskunskap och VD vid  Institutet för framtidsstuier, igår, när han berättade om den demografiska utvecklingen i världen. Hur kommer befolkningsutvecklingen att se ut om 20 år?  Finns det något vi kan göra för att påverka i positiv riktning? 

Elisabeth Nihlfors från Vetenskapsrådet talade om hur kunskap vidgar världen på ett väldigt intressant sätt: Varför är det nödvändigt och utvecklande att mötas över kulturgränserna. Hus ska vi agera för att hålla barnets lust att lära levande?

 Troligen blir lördagens föreläsningar minst lika intressanta även om nårgra talare fått ersättas på grund av askmolnet från Island som gjort att deras flyg ställts in.

När nu dagen drar mot sitt slut, klockan är nu 14 på lördagen,  har vi lyssnat till 5 superintressanta presentationer:

 Jan Winter gav ett journalistiskt  perspektiv på nyheter: “Vart tog nyheten vägen?” . Hur fungerar det med nyheter nu jämfört med förr? Vart är vi på väg? Anders Wijkman talede om det växande problemet med miljön, ekonomisk utveckling och  vad som måste till för att jordens resurser ska räcka till i framtiden.

Hans Ucko från Kyrkornas världsråd betonade vikten av interreligiös dialog för att länderna runt om i världen ska komma överens i framtiden.  Vi kan inte gå runt och tro en massa om varandras religioner – vi måste kommunicera med varandra!

Hur kan man göra “biståndskarriär”? Carin norberg berättade om biståndet nu och i ett historiskt perspektiv, och Carin Båge gav sig själv och sitt projekt med stöd till, och dokumentation av,  “barnmorskeutbildning” i Ghana, som ett exempel.

Efter maten är det dags för vår egen generaldirektör Ulf Melin att presentera vad Internationella programkontoret har att erbjuda när det gäller internationellt arbete. Och det är mängder!  eTwinning förstås, men vi har ju så mycket mer, t.ex. jobbskuggning inom Comenius fortbildning!

Efter fruktstunden var det så dags för det avslutade seminariet då Erik Melander, docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet,  talade över “En värld av konflikt – en väld av fred; om trender lösningar och prevention. År 2009 fanns 36 konflikter enligt den den mest använda definitionen. Naturligtvis finns även andra typer av konflikter som inte passar in i definitionen. Alla involverar förstås fruktansvärt lidande.  Men efter det kalla krigets slut, har det inte bara blivit färre konflikter, utan i de konflikter som finns, är det färre som dödas. Man kan sockså se en tydlig koppling till det antal fredsskapande åtgärder som FN vidtar, ju fler sådana dest färre krig. FN spelar roll! Man kan också se att ett ökande antal brott mot mäsnkligheten beivras sedan kalla krigets slut 1990. Och vad kan det betyda att antalet kvinnliga presidenter, premiärministrar och utrikesministrar har mer än fördubblats under denna tid? Man kan tydligt se att de länder som har större jämställdhet har lägre grad av konflikter! 

Verkligt superintressanta dagar! Får du chansen att lyssna till någon av dessa föreläsare – ta den!

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *