‘eTwinning Quality Label’ – chans till synlighet och erkännande för ditt projekt

röd ballong med eTwinings Quality Label-logga

Du som registrerat ditt projekt på eTwinning, vare sig det är ett regelrätt eTwinningprojekt eller ett projekt med finansiering – du vet väl att du kan söka kvalitetsmärket Quality Label (QL) för ditt projekt?

Det är varken krångligt eller tidskrävande –  och på sikt kan en kvalitetsmärkning ge dig och din skola många fördelar. En av dem är att projekt som får QL automatiskt deltar i Svenska eTwinningtävlingen. Nu har vi dessutom infört två priskategorier, en kategori för regelrätta eTwinningrojekt och en annan kategori för bidragsfinansierade projekt, såsom exempelvis Erasmus+!

eTwinning – du bestämmer

En bild med uppmandande text. Om ditt projekt uppfyller följande sökkriterier, så ansök  då om QL: 1.Projektet har ett gemensamt mål och en gemensam plan
2.Projektet är avslutat eller i slutskedet
3.Du och dina elever har bidragit till alla projektaktiviteter
4.Ni har arrangerat kollaborativa aktiviteter
5.Ni har synliga projektresultat.

Ni som registrerat ett projekt på eTwinningplatt-formen vet att eTwinning varken handlar om projekt-ansökningar, monitorering eller rapporteringsplikt. Tanken med eTwinning är istället att förskollärare och lärare tillsammans med sina projektpartner bestämmer om sitt projekt, från början till slut – för att det ska var så enkelt som möjligt att baka in projektet i den egna undervisningen. Det  här är kärnan eTwinning!

Men detta för också med sig att många lyckade projekt drivs utan att de fina arbetssätten kommer till kännedom för andra. Det är synd, dels eftersom den goda praxisen då aldrig får spridning, dels – och kanske först och främst – eftersom lärarna och de medverkande eleverna då inte får chans till erkännande och synlighet för sitt samarbete.

Varför Quality Label – erkännande, synlighet – och fler möjligheter

Därför infördes eTwinnings Quality Label. Det är ett sätt för eTwinninglärare att genom att beskriva sitt projekt, som sedan evalueras med  gemensamt framtagna europeiska kriterier, få en kvalitetsmärkning för sitt projekt, och således både synlighet och erkännande.

Det finns flera orsaker till att söka QL. Här är några av dem:

  • Läraren, skolan och projektet får synlighet både i eTwinnings kanaler och i de kanaler vi har för hela internationella avdelningen på UHR, Utbyten.se.
  • Om ditt projekt får  kvalitetsmärket, så syns detta som en dekal (badge) i din profil på eTwinningplattformen. Det kan bidra till att du uppfattas som en extra pålitlig och duktig projektpartner som andra gärna samarbetar med.
  • En lärare som fått QL för sitt projekt är automatiskt med i den svenska eTwinningtävlingen för ännu mer synlighet och erkännande.  För er som söker och får QL i år har vi dessutom satt in en extra priskategori. Bland de projekt som får QL år 2019 kommer vi att under våren 2020 belöna projekt i två kategorier; dels eTwinningprojekt, dels bidragsfinansierade projekt registrerade på eTwinningplattformen, såsom exempelvis Nordplus och Erasmus+ Mer om Svenska Twinningpriset
  • Om din partnerlärare också fått QL i sitt land, har du chans att få ett European Quality Label (EQL) av ditt supportcenter (i Sverige UHR). Det här är en biljett till Europeiska eTwinningpriserna, vars ansökningsrunda är varje höst. Det är alltså endast projekt med EQL som kan vara med i tävlingen. Att ha drivit ett projekt med en European Quality Label kan i sig vara viktigt för din projektpartner. Beroende i vilket eller vilka länder partnern arbetar, kan det vara betydelsefullt för dem även karriärmässigt. Mer om EQL
  • Om flera lärare på din skola är aktiva inom eTwinning och ni siktar på att ansöka om den kvalitetsmärkning som kan sökas för hela skolor; eTwinning School, då behöver ni minst ett projekt med Quallity Label. Mer om eTwinning School
  • Du som sökt en Quality Label har nu utförligt dokumenterat ditt projekt, vilket kan vara nyttigt både som del av er egen projektutvärdering och reflektion, och också inför planeringen av nya eTwinningprojekt.

Hur söka Quality Label?

Sök kvalitetsmärket först när ditt projekt är slutfört eller när det är i slutskedet. Du kan söka QL när som helst under året, men ansökningarna evalueras tre gånger om året, några veckor efter följande deadlines

En bild med uppräknade QL-perspektiv: Pedagogisk innovation, Integration i kursplanen Kommunikation och utbyte, Samarbete, Använding av teknik samt Resultat, inverkan och dokumentation
  • 17 juni
  • 7 oktober (obs! kan ändras; beror på den sameuropeiska planeringen)
  • 31 december

Du hittar ansökningsformuläret bakom Quality Label-knappen i din projektpanel på eTwinning Live. Där ska du beskriva ditt projekt utifrån fem olika perspektiv (se bilden). Om alla projektaktiviteter, alster eller resultat inte finns samlade på projektytan Twinspace är det viktigt att du länkar till de resurser som finns på annat håll. Det går också att ladda upp filer i formuläret. Innan du kör igång, bekanta dig gärna med kvalitetsmärket på följande sidor:

Mer om Quality Label (eTwinning.se)
Om Quality Label på eTwinningplattformen

Vi ser fram emot att läsa om ditt eTwinningprojekt!

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid UHR i maj 2019, och uppdaterat 12 augusti 2019.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *