eTwinnings årliga europeiska konferens

Den europeiska eTwinningkonferensen, 27-29 oktober, i Aten var fullmatad med Workshops och inspirerande föreläsningar.

Sveriges 15 deltagare fick möjlighet att delta i bland annat fortbildning gällande “Project planning”, “Gamification in teaching”, “Coding for all” och många andra ämnen. En av våra egna deltagare, Teresia Jildenhed, föreläste också om hur man kan använda eTwinning i undervisning för barn i behov av särskilt stöd. Totalt var det cirka 600 deltagare under konferensen och det fanns goda möjligheter att hitta nya projektpartners.

Av Sveriges totala 15 deltagare bestod 6 stycken av lärare och rektorer från skolor som tilldelats årets svenska eTwinningpris.

Den svenska eTwinningtävlingen

I Sverige har vi valt att premiera två kategorier. Dels en kategori för de som använt eTwinning i ett Erasmus+projekt, dels en kategori som enbart arbetat med eTwinning.

Vinnarna får en prissumma att använda till projektet, till exempel för att resa och hälsa på sin samarbetsskola eller för att köpa teknisk utrustning att använda i projektet. Vi kan också ge ett hedersomnämnande till ett väl meriterat projekt.

Vill du veta mer om eTwinningpriset? Maila karin.kaikkonen@uhr.se

aten-deltagare

aten-gamifikation

aten-akropolis

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *