eTwinnings första tolv kvalitetsbelönade projekt från år 2019 presenteras

Streckgubbe som gör arabesk

Här presenterar vi kort de tolv fina projekt som i somras fick eTwinnings nationella kvalitetsmärke, Quality Label. Har också du haft ett lyckat eTwinning-projekt, så sök märket. Det är enkelt. Du hittar knappen i projektpanelen på eTwinning Live.

Au cœur de l’art, Jeanette Clayton, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Stockholm
En gymnasieklass som läste franska-3, i Viktor Rydberg Gymnasium i Stockholm, samarbetade med en klass i flamländsktalande Belgien, som läser franska som tredjespråk. Projektets innehåll fokuserade på visuell konst från respektive land, men även ett berättelseinslag ingick. Eleverna använde franska som kommunikationsspråk mellan länderna, främst muntligt, men även som chatt och genom förberedda beskrivande texter. Samtidigt upptäckte de flera kulturella företeelser i sitt eget land som blev intressanta att presentera och jämföra med partnerlandet.

Explosion of feelings, Ann-Sofi Forssell, Hedda Wisingskolan, Härnösand
Projektet ”Explosion of feelings” handlade om känslor. Lärare i Kroatien, Portugal, Slovakien, Spanien och Sverige, med elever på mellan-och högstadiet, arbetade tillsammans med med syftet att göra elever medvetna om och kunna identifiera sina egna och andras känslor – att förstå hur man sprider positiv energi, men också hur man hanterar och bemöter negativa känslor. Målet var att stärka sociala färdigheter, som kan användas i det dagliga livet, och då speciellt empati. Inledningsvis introducerade eleverna sitt land, stad, skola och kultur. Eleverna skapade e-böcker, där varje bok presenterade en ”story” där känslor var i fokus med förslag på hur man kan lösa problem.

15 X 100: Comunicándonos en español, Adriana Sturesson, Liljeborgsskolan, Trelleborg
I projektet “Att kommunicera på spanska” deltog elever på högstadiet, årskurs åtta, som ville dela med sig av sina erfarenheter av att läsa ett gemensamt språk, spanska, med elever från Italien, Tyskland och Frankrike. Aktiviteterna inkluderade presentationer, videoinspelningar, videokonferenser, texter, julkort, beskrivningar och spel. Eleverna arbetade både individuellt och i grupper inom klassen, men även med grupper bestående av elever från olika länder.

Girls in sport, Mia Smith, Vallhamra skola, Partille
Tillsammans med en projektpartner i Frankrike genomförde eleverna i Mias klass i Vallhamra skola ett projekt om kvinnliga idrottare. Eleverna delades in i grupper, fyra svenska elever och två franska elever per grupp. Varje grupp fick en sport att arbeta med. Eleverna skrev en kort text om ”sin” sport, med en ordlista på tre språk, engelska, franska och svenska. Därefter valde eleverna tre kvinnliga idrottare som utövar eller har utövat sporten; en från Sverige, en från Frankrike och en från ett engelsktalande land. De tre kvinnliga idrottarna presenterades med text och bild.


KEY OF LIFE, BIOLOGY, Urmimala Banerjee, Internationella Engelska skolan, Kista
Syftet med projektet var dels att göra biologilektionerna intressantare genom att använda digitala arbetssätt, dels att träna övergripande kompetenser; såsom digital kompetens, samarbetsförmåga och problemlösning. Eleverna från Turkiet, Polen och skolan i Kista, skapade modeller och genomförde laborationer; diskuterade och samarbetade både inom sin klass och över landsgränserna genom chatt och videokonferens och genom ett flertal andra digitala verktyg.

CroBArT Erasmus+KA219, Maria Jakobsen, Rävlandaskolan, Rävlanda
”Cruzando fronteras con el arte y la tecnología”, ett projekt på spanska som syftade till att utveckla den digitala kompetensen hos lärare och elever. Både lärare och elever har arbetat med temana värderingar och miljö genom konst, musik och teater. Eleverna – från Nederländerna, Portugal, Spanien, Rumänien och Rävlanda skola – samarbetade bland annat genom att skiva en bok tillsammans, skapa graffiti om tolerans och skapa affischer. De dokumenterade också sitt arbete och sin arbetsprocess genom bilder och videoklipp.

Eco Tweet: Little Ecologist, Karin Ceder, Böle förskola, Piteå
I detta stora projekt med 40 medlemmar, som också är en del av ett tvåårigt Erasmus+-projekt, uppmärksammades förskolebarnen på de miljöproblem som finns, men projektet ville även dem hopp för framtiden. I projektet jobbade skolorna med ett tema per månad, bland annat skolmiljön, återvinning, miljö och konst. Barnen undersökte varje tema och presenterade resultaten digitalt för varandra. Syftet med projektet var att öka barnens medvetenhet, lägga en grund för ett bra och sunt tänk kring miljö och värna om det som finns omkring oss, såväl människor, djur, natur och saker.

Teenager in Europe, cultural similarities and differences, Rigmor Lyckå, Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Projektets syfte var att skapa större förståelse för både de likheter och olikheter som kan förekomma mellan och inom kulturer och länder, överbrygga klyftor och skapa en djupare och bredare europeisk gemenskap. Eleverna arbetade ämnena engelska, psykologi och sociologi med fokus på socialisering och olika sociologiska och psykologiska frågor, i både nationella och internationella grupper. Eleverna undersökte och jämförde attityder och värderingar som presenterades bland annat genom filmer. En viktig del av projektaktiviteterna var även de många diskussioner eleverna förde både i onlineforum och under videokonferenser.

Here we go! The creation of a mechanically controlled car, Gabriela Petre Broman, Hagalidskolan, Staffanstorp
Syftet med projektet var bland annat att skapa större förståelse för fysikämnet, att stimulera eleverna till att kommunicera på engelska och att främja deras samarbetsförmåga och digitala kompetens. Eleverna från Staffanstorp och Belgien utformade och kom tillsammans överens om skisser på mekaniskt kontrollerade bilar, som de senare byggde utifrån olika hastigheter och avstånd. Genom att designa och bygga en bil fick eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån lämplighet och funktion, identifiera problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik och utarbeta förslag till lösningar. Det viktigaste, själva processen, försiggick i de online diskussionsforum där eleverna diskuterade ihop sig till planer och lösningar.

Erasmus+ “SEE & ACT” 2016 – 19, Helene Ericsson, Carlshöjdsskolan, Umeå
“SEE & ACT – Aktiva medborgare tillsammans” syftade till att uppmuntra gymnasieelever, att få syn på och uppleva demokrati i det sociala och i politiken på olika nivåer. Med projektet ville skolorna också främja demokratiskt medborgarskap samt frihet, tolerans och icke-diskriminering. Eleverna från Umeå, Italien, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna undersökte och jämförde konceptet demokrati, på olika nivåer och genom ett flertal olika arbetssätt, med resultat som presenterades och delgavs alla. Bland temana fanns t.ex. Demokrati i våra egna liv, Demokrati på statlig nivå, Demokrati i europeiska institutioner, Brexits påverkan och Jämställdhet mellan könen.

Unite our cities and enjoy cultural diversity, Lidija miletic, Vimmerby gymnasium, Vimmerby
Huvudsyftet med projektet var att gymnasieeleverna från Vimmerby och en skola i Spanien, på olika sätt skulle delge sina kunskaper om sina respektive städers kulturella och konstnärliga arv. Eleverna använde sig bland annat av video, Twinspace texteditor, bilder och enkätverktyg för att presentera arvet. De hade möjlighet att ställa varandra frågor i diskussionsforumet på Twinspace. Målspråket var spanska.

Pipi Duga Čarapa otkriva Hrvatsku , Martina Mihalic, Modersmålsenheten, Helsingborg
”Pippi Långstrump upptäcker Kroatien” var ett projekt med koppling till kursplanen i modersmål (kroatiska), för elever på låg- och mellanstadiet. Syftet med projektet var att väcka elevernas intresse för läsning, utveckla deras språkliga kompetens, öka deras motivation och ge dem möjlighet att träffa nya kompisar i den virtuella världen – för att öka deras förståelse för att vi alla tillhör samma europeiska samhälle oavsett var befinner vi oss. Projektet drev Martina i Helsingborg tillsammans med ett flertal partners i Kroatien; både med bibliotekarier och med lärare i kroatiska. En Pippi-docka och en dagbok skickades till Kroatien dockan fick resa mellan skolorna. Eleverna i var skola presenterade sin skola och sitt område, och de andra skolornas elever kunde på Twinspace följa Pippis resa i Kroatien.

Texten är publicerad av eTwinningteamet vid UHR

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *