Har du hört talas om School Education Gateway?

Har du hört talas om School Education Gateway men inte riktigt förstått vad det är? Mikael Engström Ramirez, handläggare på Universitets- och högskolerådet (UHR), förklarar:

School Education Gateway är ett redskap att ta med sig genom hela Erasmus+ resan. Portalen kan användas vid så väl planeringsstadiet som för spridning mot slutet av projektet, men självfallet även tiden mellan dessa tillfällen. Portalen är öppen för alla som har en internetuppkoppling och någon typ av webbläsare, vilket även gör att den välkomnar alla som vill ta del av det portalen har att erbjuda.

Tanken med portalen är att det ska vara en given plats att vända sig till för alla som arbetar inom skolområdet, såväl på nationell och internationell nivå. En första anhalt för information och stöd för den egna verksamheten, så väl som för den enskilda individen som vill känna sig inkluderad i ett större sammanhang.

Portalen erbjuder senaste nytt inom skolområdet på EU-nivå och även synpunkter på olika artiklar och inom olika områden som berör skolan. Det finns oerhört mycket material samlat som är tänkt för både nya idéer och stöd för den egna verksamheten. På senare tid har allt material kategoriserats och placerats på bästa sätt för att bli så lättillgänglig som möjligt.

Portalen förmedlar MOOC-kurser, vilka är helt gratis och som kan följas på den tid som passar läraren själv bäst. Flera av dessa kurser har även gått i repris. Exempel på dessa kurser kan ses på School Education Gateways egna YouTube kanal.

Möjligheten att tillföra egen information till portalen har ökat och flera svenska exempel har lyfts fram i olika artiklar. Som exempel kan jag ge artikeln om DO:s e-verktyg för skolor i antimobbingarbetet samt artikeln om PlugInnovation, som är en digital plattform i arbetet mot skolavhopp.

Min roll som School Education Gateway ansvarig går ut på att vidareförmedla portalens existens och innehåll på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt, både inom UHR och externt. Jag fungerar även som ett mellanled mellan projektägarena inom Erasmus+ och de som arbetar med portalen, samt som ett bollplank när det gäller nya idéer och upplägg för portalen. Det går bra att kontakta mig, främst via mail, om du vill veta mer.

Hälsningar

Mikael Engström Ramirez,

handläggare

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *