Internationella programkontoret blir en del av Universitets- och högskolerådet

Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt utbyte och samarbete.

Internationella programkontoret blir en del av Universitets- och högskolerådet

Verksamheterna i Internationella programkontoret, Högskoleverket, och Verket för högskoleservice flyttas den 1 januari 2013 över till två nya myndigheter: Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet.

Anledningen till förändringen är att regeringen vill renodla den verksamhet som idag bedrivs inom myndigheterna. Genom att separera den granskande verksamheten från den främjande och serviceinriktade kommer ansvarsfördelningen mellan de nya myndigheterna att bli tydligare — både för den enskilde medborgaren och för andra institutioner.

Programmet eTwinning kommer ligga under fliken ”Internationalisering stärks i Sverige”, vilket innefattar olika former av stöd för utveckling av

internationaliseringen av utbildningsområdet. Inom dessa program fördelas inga platser eller bidrag. Aktiviteter sker oftast på hemmaplan men studiebesök kan förekomma.

Vill du veta mer kan du gå in och läsa på

http://www.programkontoret.se/sv/Om-oss/

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *