Intresseanmälan: Nordiskt eTwinningsseminarium om spelbaserat lärande och designtänk, 27-29 augusti 2018 i Köpenhamn

Spelknappar på planI eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier som kompetensutveckling för lärare, i syfte att möjliggöra nätverkande och projektbildning. Tillställningarna arrangeras av ett eller flera eTwinning-supportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. Seminarierna varar som regel i 2-3 dagar. Nu finns några platser på det årliga nordiska seminariet, som i år handlar om spelbaserat lärande i kombination med design thinking. Sista ansökningsdagen är 4 juni.

Om målet och temat för årets nordiska eTwinningseminarium

Fokus ligger på hur man i sin undervisning kan använda designtänk i kombination med att utveckla analoga och digitala spel. Med den här approachen strävar man efter att utveckla elevernas samarbetsförmåga, förmåga att skapa modeller, att hantera designprocesser samt att tänka innovativt. Målet är att lärarna under seminariet utvecklar eTwinningprojekt mellan länderna, projekt där eleverna får samarbeta och lära sig förstå och hantera komplexa verklighetsnära problem genom speldesign. Som deltagare presenteras du undervisningsmallar för både analoga och digitala spel, och du väljer sedan tillsammans med dina projektpartner den typ av speldesign du tar in i ditt projekt. I alla mallar är även elevernas framtidskompetenser (21st Century Skills) i fokus.

Målgrupp

Lärare som (åtminstone under nästa läsår) undervisar elever i åldrarna 11–15 (mellan- och högstadiet) i svenska, matematik, fysik, kemi eller teknik

Seminariespråk

Seminariet går på skandinaviska

När och var?

Köpenhamn, 27–29 augusti 2018

Arrangör

eTwinning i Danmark (Styrelsen for IT og læring) i samarbete med forskningsprojektet GBL21

Ansökan

Skicka oss en kort individuell ansökan via nedanstående länk senast 4 juni. Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär.
Till intresseanmälan (Webropol)

Villkor

eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) står för tåg- eller flygbiljett och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet). Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna. Tanken är även att deltagarna kan sprida sina eTwinningkunskaper på den egna skolan/kommunen. Vi vill också att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.

Alla sökande får återkoppling per e-post senast 7 maj. Har du frågor så kontakta oss gärna på etwinning@uhr.se

Kort om eTwinning

eTwinning är en EU-finansieriad digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium där lärare med klass kan samarbeta med andra lärare och elever runt om i Europa. Pedagogerna väljer själva hur de lägger upp arbetet för att nå läroplanens mål. Samtidigt blir lärarna medlemmar i ett europeiskt pedagognätverk med fler än 500 000 registrerade användare. eTwinning är en del av Erasmus+-programmet. I Sverige ligger supportcentret för eTwinning på Universitets- och högskolerådet.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet
Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *