IT-gymnasiet i Göteborg – Hedersomnämnande och finalist i eTwinningtävlingarna

IT-gymnasiet i Göteborg har med sitt projekt EN LA RED, QUE NO TE PESQUEN under ledning av
Rickard Hagerberg, i samarbete med Isabel Monteiro, Portugal och Marta Pey och Mauricio del Gallego Naredo, Spanien fått ett hedersomnämnande i den svenska eTwinningtävlingen 2012. Den svenska juryn valde att särskilt nämna detta projekt med motiveringen:
“Problemorienterat och välstrukturerat projekt kring ett viktigt och angeläget ämne. Med bred och ändamålsenlig användning av IKT-verktyg nås projektets mål. Temat Internetsäkerhet är ämnesövergripande och engagerande för gymnasieelever och ger möjlighet till diskussion och reflektion kring hur skilda synsätten kan vara i olika länder. Projektet använder flera arbetsspråk och bidrar därmed till en ökad mångfald avseende språkanvändning.”

Projektet har dessutom gått till final i den europeiska eTwinningtävlingen. Detta pris delas ut under den årliga eTwinningkonferensen, som detta år hålls i Berlin i slutet av mars. Rickard Hagerberg kommer självklart att delta, tillsammans med sina projektpartner.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *