Kommunikation! – Lucia Turiano, Pasqalino Cassia och Lydia McEvoy

Lucia, Lydia och Pasqualino
Lucia, Lydia och Pasqualino

Lucia Turiano är lärare  på Sicilien. I hennes  skola strävar man efter att eleverna ska bli medvetna och goda samhällsmedborgare och de har funnit att eTwinning kan vara en god hjälp i det arbetet. De didaktiska fördelarna med eTwinning och dess verktyg – och även andra sociala media såsom Facebook tjänar deras sytfen perfekt med sina inslag av kommunikation och språk. Eftersom eleverna är infödda i det digitala så är det naturligt för dem att använda dessa media – läranas uppgift blir att föra in det pedagogiska och strukturella innehållet. Och så engelskan förstås! Lucia undervisar 99 timmmari engelska, av dessa är ca 30% arbete inom eTwinning. Läranas är inte alltid överens med varndra eller med skolledningen – men en lösning på meningsskiljaktigehterna  finns alltid inom räckhåll.  Kommunikation är lösenordet även här! 

Att involvera inte bara andra lärare på skolan utan även föräldrar och närsamhället bidrar till känslan av mening och samhörighet. Allt detta ger eleverna en känsla av att “höra till” vilket naturligvis bidrar till att de fostras till goda medborgare, inte bara i Italien utan i Europa.

Känslan av att arbeta alla tillsammans är fantasisk och utvecklar inte bara eleverna utan även   lärarna, skolledaren och föräldrarna. Ja hela samhället tjänar på eTwinningsamarbetet.  En öppenhet mot andra kulturer växer -alla är inte som vi  –  och det är bra!

Pasqalino Cassia är rektor på skolan Enrico Fermi. I sitt arbete fösöker han nyttja de friheter som finns i det autonoma skolsytemet till att utveckla eTwinning. eleverna indelas i grupper som arbetar med olika eTwiningprojekt. Inte bara lärare och elever involveras; skolledning, adminstratörer och assistenter är med i projektarbetet. I autonomiteten ingår också att resurser kan användas kreativt. Även på denna skola ser man att eTwinning kan bidra till den europeiska dimensionen i samhället och ge eleverna en stärkt känsla av sammanhang med resten av Europa på samma gång som målen för undervisningen nås.

Skolan har förmånen  ha en språkassistent, Lydia McEvoy från Britsh Council, som förstås är en viktig del i skolans utveckling mot ökad språklig kompetens och även ett stort stöd i eTwinningarbetet. Lydias roll stärks också av hon är ung, 23 år, vilket leder till att hon kan verka som en länk mellan skolans lärare och eleverna. eTwinning hjälper till att bryta gränsen mellan den traditionella läraren och eleverna och naturligtvis är kulturytbyte är det viktigaste elementet i skolans eTwinningprojekt. Återigen landar vi i frågan om kommunikation och dess betydelse för utveckling! Sammanfattningsvis kan sägas att  såväl IT- och  språkkompetensen som  uppmärksamheten kring dessa frågor har ökat markant genom skolans engagemang i eTwininng.

Har du frågor kring detta? Maila liciaturi@alice.it

Läs mer på www.ipsiafermicatania.it

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *