Nästan hundra rektorer från hela Europa i Göteborg

Just nu öppnar eTwinings Professional Development Workshop för skolledare från alla eTwinningländer. Glada och förväntansfulla väntar alla på att höra Simon Botten Head teacher från Christ Church CE Primary School berätta om sina erfarenheter kring “A laptop for every child! But what do you do when the dream arrives?”

Hans slutsats är att datorer inte automatiskt förbättrar läarandet men att man med en pedagogiskt medveten och kreativ användnig kan stora fördelar nås. Samarbetet med hemmet kan ökas när eleverna kan få “läxhjälp online” då t.ex. föräldrarna kan få hjälp med nya mattealgoritmer.

En utmaning är att stiga ner från katedern och inse att eleverna kan kolla upp vad man säger på Wikipedia på ett ögonblick: Du sa att alligatorn är en reptil, men den är en amfibie står det här!

Ett viktigt inslag i det förhållningssätt som skolan bibringar eleverna är att de har ett ansvar för vad de gör på internet. Man kan sätta filter i datorn men det viktigaste filtret måste sitta i elevernas huvud. I detta ligger också  att eleverna växer och tar mer ansvar för sitt eget lärande.  Lärandekulturen har förändrats, föräldrarna har blivit mer involverade, studietekniken har förbättrats och läsinlärningen sker snabbare och bättre.

“A laptop for every child is wonderful – and tricky”  Det är inte möjligt att vända tillbaka – även om vi inte helt kan överblicka vad det är som sker i alla delar. Teknologin är här och vi måste lära oss använda den. Eleverna ska inte tänka “dator” utan “Vad kan den användas till i mitt lärande.”

Mr Botten avslutade med att citera Graucho Marx ord: “If something is worth doing, it’s worth doing badly.”

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *