Niclas Långö från Skolverket berättar om PIM

Niclas Långö
Niclas Långö

Lärare lär lärare – det är idén med PIM. Tio moduler gör det möjligt att komma igång med att använda digitala verktyg i undervisningen.  Många kommuner har nappat på erbjudandet att examinera sina lärare, men eftersom allt material finns fritt tillgängligt på internet kan vem som helst använda det.  Många lärare väljer ochså att använda PIM i sin egen undervisning – och examinera sina egna elever. PIM går verkligen hand i hand med eTwinning och det är en stor fördel för eTwinning att Niclas också arbetar med eTwinning 20% av sin tid.

Man har undersökt vilka framgångsfaktorer som har varit avgörande för att lyckas med PIM. Skolledning och politiker ska vara med  på tåget. skolledningen ska dessutom själv använda digitala verktyg. Bestämda ramar kring utbildningen är avgörande. Regelbundna möten mellan examinerna då de kan utbyta erfarenheter.   Upskattat av lärarna var också att få ett headset vid “examen” och att bli bjudna på lunch!

Lärarna använde i allmänhet mellan 20 och 40 timmar på utbildningen. 64 % av deltagarna anser att deras elever har vunnit på lärarnas deltagande i PIM, vilket är ett väldigt tydligt mått på lärarnas uppskattning.

Efter Niclas genomgång var det många av deltagarna som visade stort intresse och frågor väcktes av flera om hur PIM skulle kunna översättas och användas i andra länder.

Share

2 svar på ”Niclas Långö från Skolverket berättar om PIM”

  1. PIM är den bästa fortbildningen som jag fått under mina 34 år som lärare. Den ligger i tiden, den kan direkt användas på eleverna, jag kan fortbilda mig på den tid och under så lång tid som passar mig. Nu gäller det bara att hålla sig ajour – för PIM är ju en levande webbplats, stadd i ständig utveckling. Det har tillkommit ganska mycket sedan jag gjorde mina tre examinationsuppgifter hösten 2008. Så jag tror att det gäller för skolledare/utvecklingsledare att vara medvetna om detta och ge sin pedagogiska personal någon kompetensutvecklingsdag per år, då man hjälper varann att se hur man kan använda det nytillkomna PIM-materialet.

  2. For me PIM is a great example of how future training will develop. Short, snappy courses with a lot of interaction.

    If would be great to see this model emulated in other countries.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *