Nordic CRAFT och eTwinning

Nordic CRAFT – Elever från de nordiska länderna löser vardagsproblem tillsammans

Bakgrund

logotyp för Nordic CRAFT

Under de senaste fyra åren har man i Danmark utvecklat ett framgångsrikt koncept som heter CRAFT. CRAFT är en förkortning av “Creating Really Advanced Future Thinkers”. Här arbetar eleverna med IT, designtänkande, innovationer, kreativitet och samarbete för att lösa problem i vardagen.

Nordic CRAFT lanserades år 2019 som en utvidgning; ett nordiskt samarbete. Och eTwinningnätverket fungerar som stöd och verktyg för aktiviteterna i CRAFT. Nordic CRAFT är således för lärare från de nordiska länderna samt från de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland. Verksamheten får stöd från Nordiska Ministerrådet.

Så här kan du som lärare jobba med CRAFT i ett eTwinningsamarbete

  • Bekanta dig med konceptet. Använd CRAFT-metoderna i ditt eTwinningprojekt. CRAFT är en öppen ram som hjälper elever och lärare i processen från problemställning till problemlösning Om CRAFT (craft-it-dk) och Hvad er Nordic CRAFT (craft-it-dk)
  • Registrera dig på eTwinning (om du ännu inte är medlem). Publicera där en projektförfrågan där du söker en nordisk partner som vill göra ett Nordic CRAFT-projekt med dig. Du kan också svara på någon annans projektförfrågan. Eller jobba med en partner du redan har kontakt med.
  • När du startar ett eTwinningprojekt där ni använder CRAFT-metoderna, är det är viktigt att du skriver orden “Nordic CRAFT” i projektets namn. Annars kan projektet inte (om du så vill) delta i den nordiska CRAFT-tävlingen.
CRAFT-metoden förklarad på engelska


Mer information

Låter det intressant? Vill du veta mer? Kontakta Annie Bergh, som är Nordic CRAFT-koordinator för Sveriges räkning. annie.bergh(at)malmo.se

Mer om CRAFT:

Nordic CRAFT på Facebook
CRAFT i Sverige (Pedagog Malmös webbplats)

Share