Nordisk sprogkampagne

Unge i Norden har sværere og sværere ved at forstå hinandens sprog, trods øget aktivitet på tværs af grænserne. Det er en udfordring som Nordisk Ministerråd vil arbejde med. Det sker blandt andet ved at iværksætte en sprogkampagne med fokus på at styrke nordiske børn og unges forståelse af dansk, norsk og svensk.

Var det  svårt att förstå? Om inte-  grattis! Då kan du säkert få massor av glädje av den nordiska språkkampanj som just startat!

Och tyckte du att det VAR svårt – ja då kanske både du och dina elever  kan få ännu mer glädje och nytta av den!

Kampanjen pågår från och med nu och tom hösten 2011. Du kan läsa mer på Nordiska ministerrrådets webbplats och på Skolverkets webb. Här kommer info om samarbetsvägar mellan skolor, elever, lärare att byggas upp.

 Visste du förresten att de nordiska språken lyfter i den nya kursplanerna?

I de nya kursplanerna i svenska för grundskolan blir det ökat fokus på våra grannspråk norska och danska. I årskurs 4-6 ska undervisningen ta upp kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken, samt skillnader och likheter mellan dem. Eleverna i årskurs 7-9 kommer att få lära sig om de nordiska språkens ursprung, historia och uttal. Hämta det nya förslaget till kursplan i svenska här.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *