Nordiskt eTwinningambassadörsseminarium i Köge, Danmark

Under tre konferensdagar i Köge, Danmark fick Nordiska eTwinningambassadörer möjlighet att ännu en gång mötas för vidare planering av ambassadörsuppdraget.

Nordiska möten kännetecknas av ett spännande forum där språket förenar de nordiska länderna och där ambassadörerna tar del av nya idéer och verktyg samt goda exempel för att förbättra och utveckla arbetet som ambassadör i respektive land.

 

Under konferensen fick vi prova på grafisk facilitering, nudging och målplaneringar av nästkommande år.

 

Konferensen ger även ambassadörerna utrymme för reflektioner och diskussioner kring styrkor och svagheter med eTwinning samt möjliga förbättringsområden.  Detta forum stöttar ambassadörerna i deras uppdrag, att informera, delta i workshops och handleda pedagoger ute på skolorna. Ambassadörskapets främsta mål är att motivera flera pedagoger att skapa eTwinningprojekt och därigenom ge flera elever en möjlighet till samarbete genom internationalisering och digitalisering, med IKT i fokus. Att arbeta med eTwinning är att arbeta med 21st Century Skills genom att projekten omfattar: Communication, Collaboration, Critical Thinking & Creativity.

Natasa, Anneli, Annie och KarlKöge

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *