Projektkit

Min fritidsaktivitet - Projekt för åldern 16-19 år
Berätta vidare - Projekt för åldern 11-13
Nalle på tur - Projekt för förskola och lågstadiet
Stereotyper - Projekt för åldern 16-19
Symmetri i omgivningen - Projekt för åldern 14-16
Takete och Malumna - Projekt för åldern 11-13
Uppskatta de nordiska språken - Projekt för åldern 11-13
Vad finns under våra fötter? - Projekt för förskolan
Veckans matteproblem - Projekt för åldern 6-11
Veckans nyheter - Projekt för högstadiet och gymnasiet
Min hemstad i tal - Projekt för åldern 11-13
Share