Öka intresset för eTwinning

Martina Lundström, eTwinningambassadör i Linköping

 

Som nybliven ambassadör för eTwinning har jag ställt mig själv frågan – Hur får jag fler att förstå vad eTwinning handlar om? Jag kan ordna mötesplatser, skriva nyhetsbrev, starta en blogg, åka ut på skolor och vara aktiv i rektorsgrupper. Vad kan jag göra mer? Jo, jag kan bli talare på ett TeachMeet.

 

Tala på TeachMeet

Ett TeachMeet är ett möte med kollegialt lärande i fokus. Det handlar om att dela med sig och berätta för andra om hur undervisningen kan utvecklas med digitala verktyg. Jag arbetar i Linköping och där har vi haft flera TeachMeet, de är mycket uppskattade av många lärare. De som anmäler sig väljer att delta som talare eller som åhörare. En talare berättar om något de använder i undervisningen i två eller sju minuter. I början av april valde jag att tala sju minuter om eTwinning.

 

Berättelse om en lärare som inspirerat

Jag inledde mitt tal med att berätta om min fransklärare på gymnasiet. Hon är en av de lärare som har inspirerat mig mest. På hennes lektioner fick vi arbeta med interkulturella frågor och vi hade mycket kontakter med franska skolor. Att tala svenska eller något annat språk på hennes lektioner var helt uteslutet. Vi läste franska dagstidningar och vi chattade med franska elever på lektionerna. När vi chattade använde vi Minitel, en fransk föregångare till internet. Detta var i början av 90-talet! Vi fick gott självförtroende och vågade prata mycket franska med de elever från Frankrike som besökte oss. Våra språkkunskaper hade vi glädje av när vi bodde i franska familjer på de studieresor som denna fantastiska lärare ordnade för oss.

 

Samarbete med skolor i Europa

Varför inledde jag mitt tal på TeachMeet med att berätta historien om min lärare i franska? Jo, för att visa att kontakterna sätter spår och ger ett mervärde till undervisningen. Den som får arbeta med skolklasser i andra länder minns det för livet och får större förståelse för globaliseringen. Jag tror att vi måste ge eleverna dessa möjligheter. Det ger dem en roligare skola och de får erfarenheter som de har nytta av hela livet. På 90-talet var det inte helt enkelt att arbeta på det sättet, ändå hade vi en fransklärare som gjorde allt för att vi skulle lära oss att prata ett främmande språk med elever från ett annat land.

 

Kom igång med eTwinning

Idag är det mycket enklare. Vi kan använda oss av många olika digitala verktyg för kommunikation och eTwinning är ett av dessa. På TeachMeet visade jag hur lätt det är att registrera sig och komma igång med eTwinning-kontakterna. Låt dina elever möta elever från hela Europa, redan imorgon. Den interkulturella förståelsen är livsviktig och vi som är lärare kan ge eleverna möjligheten att möta elever från andra länder i undervisningen.

 

Hälsningar

Martina Lundström, eTwinningambassadör i Linköping.

martina.lundstrom@linkoping.se

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *