En snabbtitt på sajten School Education Gateway

Mikael Engström Ramirez, handläggare på Universitets- och högskolerådet och kontaktperson för School Education Gateway (SEG), ger tips om vad du kan hitta på sajten.

Redskap för Erasmus+

SEG fungerar som ett redskap för Erasmus+ i första hand. Här finns kurser (både på plats och online) och en möjlighet att finna projektpartners (för både projekt inom KA1 och KA2). Ett extra stöd ges varje år inför de olika ansökningstillfällena för Erasmus+.

Gratis onlnekurser, expertutlåtanden och material

Portalen tillhanda håller även egna webbseminarier på olika aktuella teman som berör skolområdet, ger allmän information på såväl internationell nivå som nationell nivå. Diverse policys och expertutlåtanden inom berört område finns även att ta del av samt utbildningsmaterial och mallar av olika slag (ofta framtaget av EU-kommissionen eller tidigare Erasmus+ projekt).

Europeiska verktygslådan för skolor

Ett extra stöd för skolans verksamhet när det gäller skolavhopp finns i det så kallade ”verktygskittet för skolor”. Senare år tycks ett extra fokus, och ett önskemål, med portalen ha varit att skapa en gemensam plattform för de aktörer som verkar inom skola – detta inte minst genom de olika onlinekurserna samt möjligheten att lämna egna förslag på idéer och erfarenheter till portalen som sedan kan kommenteras av de som har en användare i portalen.

Enkelt att hålla sig uppdaterad

För att underlätta sökningen när det gäller all den information som finns i portalen kan sökning göras efter tema; till exempel via digital kompetens, läs- och skrivkunnighet, flerspråkighet, STEM, förskolan, lärare och skolledare.

Ett annat bra sätt att hålla sig uppdaterad på när det gäller internationella frågor kring skolområdet är att prenumerera på portalens nyhetsbrev, här ges även information om kommande webbseminarier. Sist, men inte minst, finns en värdefull evenemangskalender på portalen där relevanta evenemang listas – både på plats och online.

Material för just nu

I den situationen som nu råder, hittar du högaktuell information på SEG, stöd och material för distansundervisning.

School Education Gateway

Ambassadörsreflektionen: På eTwinning är du aldrig ensam

Svartvitt foto på Annie Bergh.

Jag är eTwinningambassadör och har arbetat länge med eTwinning, med elever i åldrarna 6-13 år. Jag vill dela med mig om mina tankar kring eTwinning, och vad eTwinning har för betydelse för mig och många andra pedagoger runt om i Europa. Den input som jag fått av kollegor runt om i Europa har gett mig hopp genom eTwinning. 

Nu mer än någonsin är det viktigt att vi delar med oss av allt vi arbetar med för att hjälpa varandra att utvecklas tillsammans. På alla skolor pågår febril aktivitet för att hitta lösningar, samla material, skapa struktur för hur undervisning kan digitaliseras ännu mer, men också hur den nätbaserad undervisningen kan ske. eTwinning kan vara en stor hjälp om det skulle vara så att grundskolorna måste stängas på grund av det rådande läget – men kom ihåg att eTwinning fungerar väl i den dagliga undervisningen, och kommer att inte bara leva kvar, utan fortsätta att utvecklas.

På eTwinning finns det en enormt stor samlad kompetens, och du har möjlighet att nå hundratusentals kollegor över hela Europa. Här finns allt samlat under ett tak. eTwinning är verkligen i sanningens namn en community som präglas av ömsesidighet, respekt och ett stort delande. 

I dessa svåra tider råder det febril aktivitet inne på eTwinning, här är det kollegiala lärandet stort, här delar kollegorna med sig, ställer upp och stöttar, och nya samarbeten skapas varje dag. Alla vet allvaret i situationen men fokus ligger inte på att prata om det, utan istället på att stötta, att förstå, att involvera våra elever, att blicka framåt mot vår gemensamma framtid som vi skapar tillsammans. Just nu sker något väldigt unikt – hela världen arbetar med samma utmaning, och det är tillsammans som vi växer oss starkare och verkligen kan åstadkomma skillnad. 

Jag har alltid sett eTwinning som först och främst en samarbetsyta, och därefter en yta för kollegialt lärande. De senaste veckorna har jag också upptäckt hur bra jag mår av att logga in på eTwinning, vilken fantastisk community det är, hur stärkt jag känner mig av alla positiva krafter som verkar och inspirerar där. För mig är eTwinning främst en trygg plats där framtidstro råder, och där samarbete över gränserna finns. Ingen ska känna sig ensam i detta stora, överväldigande och ständigt föränderliga samhälle vi lever i, där drastiska beslut avlöser varandra och vi påminns om det ständigt rådande situationen.

Jag ingår i ett samarbete med pedagoger från årskurs fyra till sex, i projektet Let us fight Corona together, och om du vill gå med i det så skriv till mig på annie.bergh(at)malmo.se

För mig är eTwinning den community som står stadigt med bägge fötterna på jorden och fokus på det som är viktigt (att ta hand om varandra och fortsätta att driva utbildning och ta hand om våra elever) när det blåser hårda vindar, över världen och det känns som att stå på gungfly. 

Är du redan en del av denna community? Logga in och var med! Har du inte hunnit registrera dig än? Det är lugnt – det är aldrig försent – registrera dig på eTwinning (eTwinning.net).

Har du frågor eller funderingar? Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss ambassadörer.

Texten är skriven av eTwinningambassadör Annie Bergh som jobbar på Grundskoleförvaltningen i Malmö

Elevgrupper tävlar med egna uppfinningar och idéer i första nordiska mästerskapet i CRAFT

logotyp för Nordic CRAFT

På skolor över hela Norden har det pågått spännande och utvecklande projektarbeten under det senaste året, och kulmen på det nåddes under några av de första dagarna i mars 2020, under det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT någonsin. För att få lov att ställa upp i detta mästerskap fanns det två krav; det ena var att man skulle ha samarbetat med minst en annan klass från ett annat nordiskt land, med eTwinning som samarbetsplattform, och det andra var att man skulle ha använt sig av CRAFT som modell och struktur för samarbetet.

Vad är CRAFT?

Nordiska ministerrådet ligger bakom en satsning för hela Norden, projekt Nordic CRAFT, som går ut på:

  1. Att sprida den didaktiska projektmodellen CRAFT till alla de nordiska länderna
  2. Att underlätta samarbete i det dagliga arbetet mellan skolor i olika nordiska länder, med stöd av respektive lands CRAFT- koordinator
  3. Att introducera eTwinning som plattform för samarbeten, särskilt i alla projekt som görs inom ramen för Nordic CRAFT

CRAFT är en didaktisk projektmodell, noggrant utarbetad och som använts i Danmark i fem år. I fem år har pedagoger över hela Danmark utbildats och stöttats i hur de kan implementera CRAFT i sitt dagliga arbete, för att sedan omsätta det i sitt arbete med eleverna för att utveckla deras förmågor, identifierade som 21st century skills.

Modellen går ut på att eleverna får ett verklighetsbaserat problem, och de får sedan arbeta sig igenom modellens olika stadier för att undersöka området på djupet, skapa en prototyp, prova den, och skapa en ny prototyp.

Dansk elevtävling inom CRAFT

En gång om året tävlar elever från alla regioner i Danmark genom att visa upp och presentera sina idéer på Danmarks Läringsfestival, på Bella center. Under en hel dag presentera eleverna sina idéer för, inte bara besökare, utan också för grupper av domare som bedömer dem efter kriterier baserade på forskning av Deirdre Butler som forskat fram 21st Learning Design som har tagit fram kriterier för hur vi kan arbeta maximalt för att utveckla elevernas förmågor.

Årets danska mästerskapet gick av stapeln den 4 mars 2020. Spänningen låg tät över rummet där eleverna hade sina montrar, luften dallrade av förväntan. Jag besökte mästerskapet tillsammans med de nordiska elever som anlände till Bella center, dagen före, för att arbeta i två dagar tillsammans med mig för att förbereda sig på att skriva historia som de första deltagarna i det Nordiska Mästerskapet i CRAFT.

Nordiska mästerskapet i CRAFT

För att förbereda oss ordentligt, träffade vi de danska eleverna, som ställde upp i det danska mästerskapet på Läringsfestivalen, och vi tittade på deras montrar, lyssnade på deras idéer, och vi fick se hur det gick till när domarna besökte montern. Eleverna presenterade sina idéer för varandra, gav varandra feedback, gick igenom CRAFT-modellen och kriterierna noga för att sedan jobba vidare i sina respektive lag, för att utveckla presentationerna utifrån feedback.

Det var annorlunda att presentera IRL för de andra eleverna, än att göra det på Twinspace. Fördelen med att göra det på Twinspace är att både presentationen och feedbacken ligger kvar, och kan byggas ut under arbetets gång. eTwinning erbjuder en fantastisk samarbetsyta för både pedagoger och elever, och är tillgänglig för alla samtidigt som den är skyddad från insyn, och är helt privat för enbart de som ingår i samarbetet.

Torsdag den 5 mars var det äntligen dags för alla champions från de fyra länderna, som hade möjlighet att vara med i, att delta i det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT! Eleverna såg lugna ut på utsidan, men det märktes att de var nervösa och spända när vi hade peptalk på morgonen. Ytterligare tre lag anslöt, de kom från Värner Rydénskolan i Malmö. Förutom de tre lagen var det fyra elever från Henriksholm skole i Rødovre i Danmark, tre elever från Havukosken koulu, Vantaa i Finland, tre elever från IES Kista, Stockholm i Sverige, och slutligen tre elever från Rothaugen skole, Bergen i Norge.

Alla elever var grymma ambassadörer för sina respektive länder, och de gjorde ett fantastiskt arbete när domarna kom till. Varje lag fick träffa inte mindre än sex domargrupper, och de var lika entusiastiska, lika engagerade och lika proffsiga vid varje möte. Det var magiskt att höra dem presentera sina idéer, att få höra deras lösningar på en hållbar framtid, att få känna deras tilltro till en framtid som de känner att de kommer att vara en aktiv del av. Det var även magiskt att höra hur pedagogerna som var där, sökte upp varandra på eTwinning, för att starta samarbeten. Entusiasmen för ett utökat och fortsatt samarbete var härlig att se och höra.

Höjdpunkten på dagen tänker man skulle kunna vara prisutdelningen där eleverna från Henriksholm skole tog hem priset för Collaboration, gruppen ”Fire Trash” från Värner Rydénskolan tog hem priset för Problemsolving and innovation, och där eleverna från Havukosken tog hem hela Mästerskapet i CRAFT i den nordiska finalen. Trots att det var ett mycket starkt ögonblick då alla hejade på alla och visade glädje för dem som fick priser, så var inte detta höjdpunkten för mig, utan den kom strax efter när det var dags för alla att åka hem. Att se dem säga hejdå till varandra och kramas om och om igen – det var mäktigt – hur det på så kort tid har gått från att vara blyga för varandra och rädda för att prata med varandra, till att komma så nära varandra – DET ger mig hopp om framtiden, tillförsikt och en fortsatt mycket stark tro på CRAFT i kombination med eTwinning som en framgångsfaktor i skolan. Vi ses på eTwinning – var en avskedshälsning jag hörde …

Ses vi på eTwinning …?

Texten är skriven av eTwinningambassadör Annie Bergh som jobbar på Grundskoleförvaltningen i Malmö.

Nyfiken på Nordic CRAFT?

Ta tillfället i akt du med och kontakta Annie Bergh, Sveriges koordinator i Nordic CRAFT och eTwinningambassadör sedan 2007; annie.bergh(at)malmo.se för att få veta mer om hur du kommer igång själv.

About Nordic CRAFT (Stil.dk)
CRAFT – Creating Really Advanced Future Thinkers (Pedagog Malmö)

Digital kompetens och källkritik genom eTwinning

Förstahandskällor och autentiska mottagare i och utanför Europas gränser

Foto på skribenten Emelie Hahn framför sin laptop och kaffekopp.

Mars är källkritikens månad och den 13 mars var det källkritikens dag. Källkritik är det traditionella begreppet för att kritiskt värdera en källa. Det handlar om hur trovärdig en källa är så väl som hur relevant källan är för användarens syfte. I dagens samhälle där “fake news” och “deep fake” kontinuerligt florerar är det av yttersta vikt att vara källkritisk och att inneha ett källkritiskt förhållningssätt.

Digital kompetens som enligt Skolverket handlar om att: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen, kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik ska enligt de senaste läroplansändringarna ingå i alla skolans ämnen. Digital kompetens och källkritik går utmärkt att kombinera i eTwinningprojekt.

Flera anledningar till att jag valt eTwinning

I eTwinningprojekt går det utmärkt att få in skolans övergripande uppdrag.  Eleverna utvecklar sin digitala kompetens genom att arbeta i eTwinningportalen och i projektens Twinspace då de övar och praktiserar sina digitala färdigheter genom att i olika uppgifter i projekten använda olika digitala verktyg och appar för redovisning- och presentation av olika uppgifter. Genom att samarbeta med autentiska mottagare i andra länder utvecklar eleverna även sin interkulturella kompetens och omvärldsförståelse och undervisningen får ett internationellt perspektiv. Det är några av anledningarna till att jag valt att arbeta med eTwinning sedan mitt första år som lärare och nu har gjort det i snart tio år. Omvärlden har aldrig varit närmre än vad den är idag och världen blir allt mer globaliserad samtidigt som tekniken hela tiden utvecklas.

Möten genom digitala resor

Teknikens utveckling och den ökade digitaliseringen möjliggör att ta in världen i klassrummet och att ta ut klassrummet i världen utan att fysiskt förflytta sig. Alla har inte möjlighet att resa fysiskt, men digitalt genom eTwinning kan den likvärdigheten öka – då eTwinning på ett smidigt sätt möjliggör ett digitalt resande och möten med andra människor i andra länder och kulturer samtidigt som eleverna bland annat får utveckla ovan nämnda aspekter och kompetenser.

Källkritiskt tänkande i och efter skolan

I mina eTwinningprojekt ser jag till att eleverna får utveckla sitt källkritiska tänkande och sin källkritiska förmåga, vilket jag fokuserar extra på i detta inlägg under källkritikens månad. Vi arbetar mycket med digitala källor och jag väver systematiskt in ett källkritiskt tänkande i arbetet, så att eleverna lär sig hur de kan granska olika källors trovärdighet innan de använder dem i sina arbeten som vi publicerar utåt – för andra autentiska mottagare utanför klassrummets väggar. Det är viktigt att eleverna har koll på vilka källor som är säkra och att de kan anta ett källkritiskt förhållningssätt som de tar med sig ut i livet sedan, så att de kritiskt kan granska och värdera information.

Tips på resurser jag brukar använda

Internetstiftelsens material Digitala lektioner
“Lajka” (Prinsparets stiftelse)

Texten är skriven av Emelie Hahn, lärare i tyska och SO-ämnen, ikt-pedagog och eTwinningambassadör, Gränbyskolan, Uppsala.

Fyra svenska skolor får utmärkelsen ‘eTwinning School’

Logga för eTwinningskola

Från att i flera år ha belönat kvalitetsmässigt goda projekt med Quality Label, så har eTwinning från år 2017 utökat repertoaren till att ge även hela skolor synlighet – skolor som aktivt använder eTwinning i sin verksamhet. I början av året har skolor för tredje gången kunnat söka utmärkelsen eTwinningskola, eTwinning School. Nu har vi resultaten!

Allt som allt har 2 139 skolor i hela Europa utnämnts. Vi har glädjen att meddela att Sverige i år har fyra skolor som fått eTwinning School-utmärkelsen för åren 2020-2021.

De fyra skolorna i Sverige är:

International Engelska skolan, Kista
Vimmerby gymnasium, Vimmerby
Åva gymnasium, Täby
Österåkers gymnasium, Österåker

Ett stort grattis!

Här hittar du listan med alla eTwinning Schools i Europa (eTwinning.se)
Nyfiken på att bli en eTwinningskola? Läs mer om eTwinnings utmärkelser

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet