Svenska eTwinningpriset år 2020 – sex finalistprojekt tävlar i två kategorier

Som svenskt supportcenter för EU-programmet eTwinning, delar vi varje år ut Svenska eTwinningpriset. Priset går till skolor vars lärare utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinningplattformen, där även eleverna, med hjälp av digitala arbetssätt, samarbetat med varandra över landsgränserna. Snart är det dags att utse vinnarna för år 2020 –men finalisterna presenterar vi redan nu.

Två tävlingskategorier

I år delar vi ut priset i två kategorier:

– eTwinningprojekt – samarbete genom eTwinning på digital väg

– Erasmus+ använder eTwinning – samarbete genom eTwinning där projektet även har finansiering från Erasmus+.

eTwinnings prisjury (med medlemmar från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige och UHR) utser det slutliga vinnarprojektet, som offentliggörs i april.

Stort grattis till alla sex finalistprojekt!

Finalisterna i kategorin eTwinningprojekt

POMEGRANATE
Karolina Bruun Olofsson, lärare i samhällskunskap, historia och religion
Drottning Blankas gymnasium, Trollhättan
Partnerskolor i Turkiet, Grekland, Italien

I projektet POMEGRANATE har elever från Trollhättan tillsammans med elever från Turkiet, Grekland och Italien på olika sätt samarbetat kring tolerans och interkulturell kompetens genom att närmare studera Syriens historia och jämföra både asylsystemet och antalet flyktingar i partnerländerna och i varandras skolor. Genom intervjuer med flyktingar har de skapat digitala berättelser, även en enskild flyktings berättelse. Eleverna har delvis samarbetet individuellt och tillsammans med andra i sin klass, delvis i internationella grupper.

No news is fake news
Georgia Wilhelmsson, lärare i tyska, fransk och engelska
Uddevalla gymnasieskola Agneberg
Partnerskolor i Italien, Rumänien, Ungern, Grekland, Turkiet och Serbien.

Syftet med projektet var att skapa en bro mellan skola och ”det verkliga livet” genom att låta eleverna samarbeta kring mediekunskap både genom teori och också praktik. I projektet har eleverna jobbat i mindre nationella grupper, och efter varje tema i internationella grupper diskuterat och skapat en valfri slutprodukt. De har brainstormat kring t.ex. nyheter, klickbete och online-närvaro. De har även skapat egna klickbeten.  Även copyright, internetsäkerhet och sociala onlinenätverk har stått på agendan. Eleverna har skapat gemensamma lärportföljer för att dokumentera och reflektera över sina uppgifter. I projektet har man förutom Twinspace använt bland annat Facebook, Skype, Padlet, Linoit, Anwergarden och Titanpad.

15 x 100: Comunicándonos en español
Adriana Sturesson, lärare i spanska
Liljeborgsskolan, Trelleborg
Partnerskolor i Tyskland, Frankrike och Italien

Hundra femtonåriga européer samarbetade för att öka tilltron till sin förmåga att prata spanska och öka sin interkulturella förståelse. Gemensamt har de arbetat med presentationer, videoinspelningar, videokonferenser, beskrivande texter, julkort och olika spel. Slutprojektet var planeringen av en ”Quinceañera”-fest, som genomfördes i grupper bestående av elever från olika länder. Slutprodukten blev en e-tidning med alla presentationer. Genom samarbetet har eleverna kopplat spanskundervisningen till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. I projektet har många slags digitala verktyg använts, t.ex. iMovie för film, Padlet (för att publicera texter), Thinglink för att dela information i bild, Google Hangouts (videokonferenser) samt  Genially och Creaza (för presentationer). För kommunikationen användes både Twinspace och WhatsApp.

Finalisterna i kategorin Erasmus+ använder eTwinning

New People- New Friends- New Horizons
Zenita Nordberg, lärare i svenska och samhällskunskap
Brattebergsskolan), Öckerö
Partnerskolor i Grekland, Italien, Portugal och Cypern

Projektets tvååriga samarbete har syftat till att lära mer om hur migrationen ser ut idag i de olika partnerländerna och även bekanta sig med varandras migrationshistoria. Ett delmål var att förbättra språkkunskaperna och den digitala kompetensen. I projektet har skolorna provat flera olika verktyg förutom projektytan Twinspace; såsom ThingLink, iMove, Padlet och Googles verktyg. Eleverna har arbetat kring temat genom att diskutera, analysera och jämföra sina uppgifter – uppgifter såsom att intervjua  migranter i de olika länderna, skapa tidslinjer över migration och ta del av litteratur och film. Projektet har finansiering från Erasmus+ Strategiska Partnerskap skola till skola.

Vibrations of music: Music as a key for development, inclusion, interculturality and norm critical approaches
Gunilla Aronzon
Lillstjärnans förskola,  Oxie, Malmö
Partnerskolor i Grekland, Bulgarien

Syftet med projektet var att stärka pedagogerna i att använda musik i förskoleverksamheten som nyckel för inkludering, interkulturalitet och normkritik. Tanken var även att stärka såväl barnens identitetsutveckling som språkliga, motoriska, emotionella och sociala utveckling. Förskolan har en gång i månaden träffat de andra barngrupperna genom videokonferensverktyget i Twinspace. En annan kollaborativ aktivitet har varit en interaktiv karta över förskolornas värdeord, utifrån vilka varje land skapat en saga. Av sagorna skapade partnerna en gemensam sång där förskolorna skapade en vers var.  Tillsammans med eleverna har bland annat följande verktyg använts; Twinspace, videokonferens, greenscreen, makeymakey och rittavlor. Projektet har finansiering från Erasmus+ Strategiska Partnerskap skola till skola.

Erasmus+ ”SEE & ACT” 2016-19
Helene Ericsson, lärare i svenska och engelska
Carlshöjdsskolan , Umeå
Partnerskolor i Tyskland, Italien, Storbritannien, Nederländerna och Spanien

Syftet med detta projekt var att ge högstadieelever från sex länder möjlighet att se och erfara demokrati både i sina egna liv och på politiskt plan. Eleverna har arbetat kring demokratitemat på många olika sätt, genom att läsa fiktion, skapa och analysera enkäter, intervjua lokalpolitiker och jobba fram en digital tidning. De olika temana har varierat från demokrati på statlig och lokal nivå till utmaningar, EU-demokrati, Brexit och jämställdhet mellan könen. Projektet har finansiering från Erasmus+ Strategiska Partnerskap skola till skola.

INSTÄLLD: Regional konferens om eTwinning och Erasmus+: Örebro 20 april

Två stickfigurer lägger tillsammans en pusselbit på plats

Tillsammans med Region Örebro län arrangerar vi en eftermiddagskonferens för lärare och förskollärare i Örebroregionen, om hur man kan koppla upp sitt klassrum, ja hela skolan, mot Europa – genom både eTwinning och Erasmus+. Vi håller eftermiddagen i Örebro 20 april kl. 13-16. Anmäl dig redan nu men senast 27 mars.

Om konferensen

Den här eftermiddagen är för dig som vill få inspiration och lära dig mer om

  • hur du smidigt kan komma i kontakt med andra lärare i Europa både för projektsamarbete och också erfarenhetsutbyte.

  • hur enkelt du genom eTwinningnätverket kan starta ett internationellt projekt där också dina elever samarbetar med jämnåriga i ett annat land – helt enligt läro- och kursplan, och med autentiska upplevelser och relevanta digitala arbetssätt som krydda
  • hur man som lärare och skola kan ”krama ur ”ännu mer av det internationella samarbetet, genom att kombinera eTwinning med Erasmus+ , som ger finansiering också för träffar IRL  och/eller kompetensutveckling för lärare

Under eftermiddagen kommer du att få information om både eTwinning och Erasmus+ och även testa på eTwinningplattformen hands-on. Du får också höra lärare som berättar om sina erfarenheter både av digitala projekt men också av att kombinera digitala projekt med projekt som har finansiering för besök.

Seminariets målgrupp är förskollärare, lärare, skolledare och annan personal på förskola, grund- och gymnasieskolan.

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Fika ingår.

Tid: 20 april kl. 13-16 i Örebro på City Konferenscenter (Klostergatan 23)

Inbjudan och program

Anmälning

Deltagande på konferensen är kostnadsfritt.  Fika ingår. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Anmäl dig redan nu men allra senast 27 mars.

Arrangör

eTwinning med Erasmus+ Skola, Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med Region Örebro län.

Mer information

Har du frågor, vänligen kontakta Mia Sandvik eller Karin Kaikkonen eller på etwinning@uhr.se

Om eTwinning (Utbyten.se)
Om Erasmus+ (Utbyten.se)

Minikurs med start 11 maj – kom tillsammans igång med eTwinningssamarbeten

Fyra stickfigurer med var sin bokstav som formar ordet TEAM

Vill du starta ett eTwinningssamarbete men har aldrig tid att leta samarbetspartner? Är du osäker på hur mycket tid som går åt i början? Vill du i lugn och ro testa på ett enkelt samarbete först, så du ser hur det fungerar innan du tar steget fullt ut? Önskar du att du hade en mentor som hjälpte dig under vägen? Nu är det möjligt!

Anmäl dig till vår minikurs Från idé till eTwinningssamarbete. Seminariet består av två träffar, varav den andra sker genom länkmöte. Mellan träffarna jobbar du i par tillsammans med en annan deltagare med en ambassadör som mentor. Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av eTwinning UHR. Vi bjuder på fika under första träffen.

För vem?

Seminariets målgrupp är lärare från förskola, grundskola och gymnasieskola som är redo att starta eTwinningprojekt. Vi ser helst att du redan är med i eTwinningnätverket men det är inte ett måste. Viktigast är att du har viljan att både testa på ett miniprojekt under maj och också starta ett valfritt projekt senast i höst.

Obs! Minikursen riktar sig inte till er som vill (bara) vill veta mer om eTwinning. Ni kan istället gärna höra av er till oss, så undersöker vi möjligheten att arrangera ett annat slags event för er.

Tid, plats och upplägg

Seminariet består av tre sammanhängande delar.

Träff 1 – 11 maj kl. 15–17
UHR, Wallingatan 2, Stockholm. Anmälning i receptionen på plan 6 (möteslokal Shanghai på plan 7)

Under första träffen får du en kort genomgång av eTwinning och hur man kan tänka kring samarbeten och kring att hitta projektpartner på plattformen. På seminariet kommer du att paras ihop med en annan deltagare. Tillsammans ska ni under de följande två veckorna prova på några superenkla aktiviteter där ni involverar er elever. Ni får välja bland färdiga miniprojekt eller hitta på ett eget samarbete. På plats får registrera ert projekt och börja er planering.

Eget arbete med hjälp av ambassadör: Vecka 21-23

Ni provar ut era miniprojekt och tar också fortsatta steg mot att hitta en projektpartner utomlands.

Träff 2 (online) 27 maj kl. 15–16

Under länkmötet får ni presentera era erfarenheter och berätta hur långt ni kommit när det gäller att hitta en eTwinningpartner utomlands.

Även efter workshoppens träff 2 kan du fortsätta hålla kontakt med din ambassadörsmentor. Om det finns behov, kan vi arrangera ett andra länkmöte i början på höstterminen 2020 där vi ger er fortsatt stöd i att komma igång med ett internationellt eTwinningsamarbete.

Anmälan

Seminariet består av tre delar och som deltagare förväntas du delta i alla delar. Du kan anmäla sig redan nu, men allra senast 17 april. Deltagande på konferensen är kostnadsfritt men vi har begränsat med platser, så först till kvarn gäller.

Anmälan (Webropol)

Kontakt

Har du frågor, vänligen kontakta Mia Sandvik på etwinning@uhr.se

Arrangör

eTwinning , Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med eTwinningambassadörer

Utbyten.se/eTwinning
www.etwinning.net

INSTÄLLDA: Internationellt eTwinningseminarium i Lettland och i Sverige. Sök en plats!

Två streckgubbar för samman två röda pusselbitar

Vill du starta ett eTwinningsamarbete? Och ta snabbfilen när det gäller att hitta projektpartner och komma igång med planeringen? Sök då till ett av våra eTwinningsseminarier där du får hjälp med detta – och samtidigt kompetensutveckling. För högstadielärare har vi ett seminarium på De globala målen i Stockholm 7-9 maj. Och jobbar du på låg- eller mellanstadiet kan du söka till seminariet om kodning i Lettland 22-25 april (obs! Letttland inställt) . eTwinning på UHR står för seminariekostnaderna.

Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. Seminarierna varar som regel i 2-3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman både för kompetens-utveckling och också för att hitta eTwinningpartner och starta ett självvalt samarbete.

INSTÄLLT pga Covid-19: Coding in elementary school – Lettland 22-25 april

Plats: Sigulda, Lettland
Tid: 22-25 april 2020 (start ca kl 17 den 22:a och avslutning kl. 12 den 25:e
Deltagande länder: Tjeckien, Slovakien, Grekland, Storbritannien, Litauen, Norge, Malta, Slovenien, Sverige och Lettland
Målgrupp: lärare på låg- och mellanstadiet (med elever i åldrarna 6-12)
Seminariespråk: engelska (men projekten är förstås på det/de språk ni väljer)
Förarbete: Lätt nätverkande på projektplattformen Twinspace enligt instruktioner

Framflyttat till 15-17 oktober: The Global Goals in eTwinning projects – collaborating on sustanable development and target 4.7 – Djurönäset 7-9 maj

Plats: Djurönäset (1 timme utanför Stockholm)
Tid: 7-9 maj 2020 (start ca kl 15 den 7:e och avslutning ca kl. 13 den 9:e)
Deltagande länder: Österike, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Tyskland, Lettland, Moldavien, Slovenien, Spanien, Ukraina, Storbritannien och Sverige
Målgrupp: lärare på högstadiet, gärna i ämnen såsom biologi, geografi och samhällskunskap
Seminariespråk: engelska (men projekten är förstås på det/de språk ni väljer)
Förarbete: Lätt nätverkande på projektplattformen Twinspace enligt instruktioner

Hur söker jag?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 18 mars. Men vänta inte med att söka, vi fyller nämligen platserna kontinuerligt. Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande identiska ansökningar (ansökan från flera personer med identisk text) eller ansökningar där läraren inte matchar seminariets målgrupp. Vi ger som regel inte en plats till dig som deltagit (eller vars kollega deltagit) i ett liknande internationellt seminarium under fjolåret. Förtur ges till lärare som redan är registrerade i eTwinning. Observera också att vi som regel inte skickar två lärare från samma skola till ett seminarium, men till seminariet, och i så fall måste båda lärarna starta varsitt projekt.

Till intresseanmälan (Webropol)

Villkor

eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) står för tåg- eller flygbiljett till närmaste flygplats/tågstation i mållandet, och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet).

Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett självvalt eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna.

Efter seminariet ska deltagarna hålla en eTwinningpresentation/workshop på skolan/i kommunen och även bjuda med en kollega i sitt nystartade projekt.

Vi ser också gärna att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.

Alla sökande får återkoppling per e-post allra senast 23 mars. Har du frågor så kontakta oss gärna på eTwinning@uhr.se


Kort om eTwinning
eTwinning är en EU-finansierad lärargemenskap med en digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium där lärare med klass kan samarbeta med andra lärare och elever runt om i Europa. Pedagogerna väljer själva hur de lägger upp arbetet för att nå läroplanens mål. Samtidigt blir lärarna medlemmar i ett europeiskt pedagognätverk med fler än 700 000 registrerade användare. I Sverige ligger supportcentret för eTwinning på Universitets- och högskolerådet.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Intresseanmälning: Nordiskt eTwinningsseminarium på temat CRAFT 3-5 mars i Köpenhamn

Två treckfigurer håller skylt med texten Learn

Nu utlyser vi vårens första seminarieplatser, nämligen på eTwinningsseminariet på temat CRAFT. Jobbar du med elever mellan 11-15 år och är intresserad av temat? Sök en plats senast 2 februari!

Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. Seminarierna varar som regel i 2-3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman både för kompetens-utveckling och också för att hitta eTwinningpartner och starta ett självvalt samarbete.

eTwinningseminaium: eTwinning och Nordisk CRAFT – i Köpenhamn 3-5 mars 2020

Nu har du chansen att kombinera flera intressanta teman, nämligen; eTwinning, initiativet nordisk CRAFT – och besök på den stora danska Læringsfestivalen (Den motsvarar ungefär SETT-mässan här hos oss).

logotyp för Nordic CRAFT

CRAFT står för Creating Really Advanced Future Thinkers och är en arbetsmetod där eleverna tar avstamp i en vardagsnära utmaning/ett problem och tillsammans i smågrupper undersöker utmaningen och planerar en (ofta teknisk) lösning på den. Initiativet har spridit sig från Danmark till hela Norden. I Danmark är detta en beprövad metod som under åren skapat ett stort elev- och lärarengagemang – och fantastiskt kreativa elevlösningar. På Læringsfestivalen får du träffa elever och lärare som redan jobbar med CRAFT. Som deltagare förväntas du hitta en projektpartner och påbörja planeringen av ett eTwinningprojekt där även era elever får samarbeta över landsgränsen med ett verklighetsnära utmaning, a la CRAFT

Plats: Bella Center, Köpenhamn
Tid: 3-5 mars 2020 (exakt start- och sluttid meddelas senare)
Målgrupp: Lärare, IKT-pedagoger, som undervisar elever mellan 11–15 år med intresse att kombinera eTwinningprojekt och CRAFT
Arrangör: eTwinning i Danmark (STIL; Styrelsen for IT og Læring)
Länder som deltar: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Mer om Nordic CRAFT och eTwinning

Hur ansöka?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 2 februari. Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande identiska ansökningar (ansökan från flera personer med identisk text) eller ansökningar där läraren inte matchar seminariets målgrupp. Vi ger som regel inte en plats till dig som deltagit (eller vars kollega deltagit) i ett liknande internationellt seminarium under fjolåret. Förtur ges till lärare som redan är registrerade i eTwinning. Observera också att vi som regel inte skickar två lärare från samma skola till ett seminarium.

Tecknad pilTill intresseanmälan (Webropol)

Villkor

eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) står för tåg- eller flygbiljett till närmaste flygplats/tågstation i mållandet, och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet).

  • Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett självvalt eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna.
  • Efter seminariet ska deltagarna hålla en eTwinningpresentation/workshop på skolan/i kommunen och även bjuda med en kollega i sitt nystartade projekt.
  • Vi ser också gärna att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.

Alla sökande får återkoppling per e-post allra senast 10 februari. Har du frågor så kontakta oss gärna på eTwinning@uhr.se

Har du frågor på CRAFT-konceptet så kan du kontakta vår eTwinningambassadör som även är koordinator för CRAFT i Sverige; Annie Bergh (annie.bergh(at)malmo.se)

Kort om eTwinning

eTwinning är en EU-finansierad lärargemenskap med en digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium där lärare med klass kan samarbeta med andra lärare och elever runt om i Europa. Pedagogerna väljer själva hur de lägger upp arbetet för att nå läroplanens mål. Samtidigt blir lärarna medlemmar i ett europeiskt pedagognätverk med fler än 700 000 registrerade användare. I Sverige ligger supportcentret för eTwinning på Universitets- och högskolerådet.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet