Sök en plats till eTwinningsseminariet i Italien i september

Två streckgubbar för samman två röda pusselbitar

Är du ny i eTwinning? Jobbar du som låg- eller mellanstadielärare? Är du nyfiken på att börja eTwinna men behöver en puff i rätt riktning? Ligger din skola dessutom i ett glest befolkat område? Skicka oss då en intresseanmälan för att delta i ett eTwinningseminarium för nybörjare i Favignana Italien 26-28 september. Sista ansökningsdag är redan 10 juni.

Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier som kompetensutveckling för personal i skola och förskola, i syfte att möjliggöra nätverkande och projektbildning. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. Seminarierna varar som regel i 2-3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman.

Till eTwinningsseminariet för låg- och mellanstadielärare  som arrangeras i Favignana i Italien kommer deltagare från Italien, Finland, Norge, Danmark och Lettland. Tanken är att samla deltagare från mindre skolor i glesbygden, som är nya i eTwinning. Seminariespråket är engelska  men de projekt du startar får naturligtvis vara på vilket språk som helst. Seminariet bjuder på workshops av olika slag, på olika aktiviteter för att hitta projektpartner, och så kommer det att finnas tid för planering av era projekt. Seminariet börjar på eftermiddagen torsdagen den 26: september och avslutas vid lunchtid lördagen 28:e september.

Hur ansöka?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 10 juni Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande identiska ansökningar eller ansökningar där läraren inte matchar seminariets målgrupp. Vi kan heller inte ge platsen till dig som deltagit (eller vars kollega deltagit) i ett liknande internationellt seminarium under fjolåret. Förtur ges till lärare som jobbar i (gärna mindre) skolor i glesbygden eller i avlägsna områden. Att dessutom vara registrerad i eTwinning är också en fördel.

Tecknad pil

Till intresseanmälan (Webropol)

Villkor

eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) står för tåg- eller flygbiljett till närmaste flygplats i mållandet, och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet). Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett självvalt eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna. Tanken är även att deltagarna kan sprida sina eTwinningkunskaper på den egna skolan/i kommunen. Vi vill också att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.

Alla sökande får återkoppling per e-post senast senast 13 juni. Har du frågor så kontakta oss gärna på eTwinning@uhr.se

Kort om eTwinning

eTwinning är en EU-finansierad digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium där lärare med klass kan samarbeta med andra lärare och elever runt om i Europa. Pedagogerna väljer själva hur de lägger upp arbetet för att nå läroplanens mål. Samtidigt blir lärarna medlemmar i ett europeiskt pedagognätverk med fler än 600 000 registrerade användare. I Sverige ligger supportcentret för eTwinning på Universitets- och högskolerådet.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

‘eTwinning Quality Label’ – chans till synlighet och erkännande för ditt projekt

röd ballong med eTwinings Quality Label-logga

Du som registrerat ditt projekt på eTwinning, vare sig det är ett regelrätt eTwinningprojekt eller ett projekt med finansiering – du vet väl att du kan söka kvalitetsmärket Quality Label (QL) för ditt projekt?

Det är varken krångligt eller tidskrävande –  och på sikt kan en kvalitetsmärkning ge dig och din skola många fördelar. En av dem är att projekt som får QL automatiskt deltar i Svenska eTwinningtävlingen. Nu har vi dessutom infört två priskategorier, en kategori för regelrätta eTwinningrojekt och en annan kategori för bidragsfinansierade projekt, såsom exempelvis Erasmus+!

eTwinning – du bestämmer

En bild med uppmandande text. Om ditt projekt uppfyller följande sökkriterier, så ansök  då om QL: 1.Projektet har ett gemensamt mål och en gemensam plan
2.Projektet är avslutat eller i slutskedet
3.Du och dina elever har bidragit till alla projektaktiviteter
4.Ni har arrangerat kollaborativa aktiviteter
5.Ni har synliga projektresultat.

Ni som registrerat ett projekt på eTwinningplatt-formen vet att eTwinning varken handlar om projekt-ansökningar, monitorering eller rapporteringsplikt. Tanken med eTwinning är istället att förskollärare och lärare tillsammans med sina projektpartner bestämmer om sitt projekt, från början till slut – för att det ska var så enkelt som möjligt att baka in projektet i den egna undervisningen. Det  här är kärnan eTwinning!

Men detta för också med sig att många lyckade projekt drivs utan att de fina arbetssätten kommer till kännedom för andra. Det är synd, dels eftersom den goda praxisen då aldrig får spridning, dels – och kanske först och främst – eftersom lärarna och de medverkande eleverna då inte får chans till erkännande och synlighet för sitt samarbete.

Varför Quality Label – erkännande, synlighet – och fler möjligheter

Därför infördes eTwinnings Quality Label. Det är ett sätt för eTwinninglärare att genom att beskriva sitt projekt, som sedan evalueras med  gemensamt framtagna europeiska kriterier, få en kvalitetsmärkning för sitt projekt, och således både synlighet och erkännande.

Det finns flera orsaker till att söka QL. Här är några av dem:

  • Läraren, skolan och projektet får synlighet både i eTwinnings kanaler och i de kanaler vi har för hela internationella avdelningen på UHR, Utbyten.se.
  • Om ditt projekt får  kvalitetsmärket, så syns detta som en dekal (badge) i din profil på eTwinningplattformen. Det kan bidra till att du uppfattas som en extra pålitlig och duktig projektpartner som andra gärna samarbetar med.
  • En lärare som fått QL för sitt projekt är automatiskt med i den svenska eTwinningtävlingen för ännu mer synlighet och erkännande.  För er som söker och får QL i år har vi dessutom satt in en extra priskategori. Bland de projekt som får QL år 2019 kommer vi att under våren 2020 belöna projekt i två kategorier; dels eTwinningprojekt, dels bidragsfinansierade projekt registrerade på eTwinningplattformen, såsom exempelvis Nordplus och Erasmus+ Mer om Svenska Twinningpriset
  • Om din partnerlärare också fått QL i sitt land, har du chans att få ett European Quality Label (EQL) av ditt supportcenter (i Sverige UHR). Det här är en biljett till Europeiska eTwinningpriserna, vars ansökningsrunda är varje höst. Det är alltså endast projekt med EQL som kan vara med i tävlingen. Att ha drivit ett projekt med en European Quality Label kan i sig vara viktigt för din projektpartner. Beroende i vilket eller vilka länder partnern arbetar, kan det vara betydelsefullt för dem även karriärmässigt. Mer om EQL
  • Om flera lärare på din skola är aktiva inom eTwinning och ni siktar på att ansöka om den kvalitetsmärkning som kan sökas för hela skolor; eTwinning School, då behöver ni minst ett projekt med Quallity Label. Mer om eTwinning School
  • Du som sökt en Quality Label har nu utförligt dokumenterat ditt projekt, vilket kan vara nyttigt både som del av er egen projektutvärdering och reflektion, och också inför planeringen av nya eTwinningprojekt.

Hur söka Quality Label?

Sök kvalitetsmärket först när ditt projekt är slutfört eller när det är i slutskedet. Du kan söka QL när som helst under året, men ansökningarna evalueras tre gånger om året, några veckor efter följande deadlines

En bild med uppräknade QL-perspektiv: Pedagogisk innovation, Integration i kursplanen Kommunikation och utbyte, Samarbete, Använding av teknik samt Resultat, inverkan och dokumentation
  • 17 juni
  • 7 oktober (obs! kan ändras; beror på den sameuropeiska planeringen)
  • 31 december

Du hittar ansökningsformuläret bakom Quality Label-knappen i din projektpanel på eTwinning Live. Där ska du beskriva ditt projekt utifrån fem olika perspektiv (se bilden). Om alla projektaktiviteter, alster eller resultat inte finns samlade på projektytan Twinspace är det viktigt att du länkar till de resurser som finns på annat håll. Det går också att ladda upp filer i formuläret. Innan du kör igång, bekanta dig gärna med kvalitetsmärket på följande sidor:

Mer om Quality Label (eTwinning.se)
Om Quality Label på eTwinningplattformen

Vi ser fram emot att läsa om ditt eTwinningprojekt!

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid UHR i maj 2019, och uppdaterat 12 augusti 2019.

Röster från skolvardagen: Mjölnartorpets förskola i Karlstad plockar, diskuterar och skapar av skräp tillsammans med en förskola i Wales

konstverk av skräp
Ett konstverk av upphittat skräp

Den här gången har vi intervjuat Lisa Johansson i Mjölnartorpets förskola, för att höra om hur hon och barngrupperna samarbetat kring hållbar utveckling tillsammans med förskolan Sully i Vale of Glamorgan i södra Wales nära Bristolkanalen.

Berätta lite om er förskola

Mjölnartorpets förskola ligger lite i utkanten av Karlstad i ett villaområde precis intill en skog. Vi har fyra avdelningar där två är yngre barn i åldrarna 1–3 och två är äldre barn i åldrarna 3–5. Totalt har vi ca 70 barn inskrivna.

Vår vision lyder: Jämlikhet och delaktighet i fokus mot en kreativ hållbar utveckling. Vi tror på att kunskap erhålls i samspel med andra och att barn är unika, kreativa och kompetenta. Vi är certifierade med Grön flagg (Håll Sverige Rent) sedan 2013 och arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling.

 Vad handlar ert eTwinningprojekt om?

eTwinningprojektet som vi har med förskolan och skolan Sully i Vale of Glamorgan i Wales är en fortsättning på vårt förra projekt med samma förskola som vi startade under en internationell eTwinningkonferens i Oslo förra året. Det projektet involverade även en tredje förskola i Tromsø i Norge och handlade om att lära barn att vara rädda om sin närmiljö med fokus på småkryp. Vi letade kryp i vår närmiljö och sökte fakta och namn på dem och delade resultatet med  varandra via eTwinnings projektyta Twinspace.

Fiskkonstverk gjor av skräp
Konstverket Fisken i havet

Vårens projekt: What’s floating in the sea? What’s laying in the forrest? var till att börja med ett projekt mellan småbarnsavdelningarna på våra förskolor men efterhand så har hela Mjölnartorpet involverats i projektet och vi har även fått ta del både av vad förskolebarnen och skolbarnen i Sully jobbat med. Projektet handlar om att plocka skräp i närmiljön kring förskolorna och jämföra vad man hittar och hur man kan återbruka det och sortera det. Vi vill i och med det göra barnen medvetna om att det inte är bra för miljön och naturen och djuren och människorna som bor där.

Affish
“don´t put rubish at the seaside Put it in the bin”

Ett mål med samarbetet var att barnen skulle komma på en lösning på hur vi ska få människor att sluta skräpa ner och på Mjölnartorpet så kom det fram flera bra förslag som att skriva stora plakat med texten Stopp! Sluta skräpa ner! Eller skicka upp en stor ballong med ett X på som visar att det är fel att skräpa ner. Ett argument från barnen var att inte så många skulle se plakaten eller ballongen – men med filmer som informerade och tröjor med texten Stopp! Sluta skräpa ner! tillsammans med en hand som visar Stopp! så skulle många kunna se. Vi fick en sponsor på vår kommun och vi kunde trycka upp ett 100-tal tröjor som vi nu förhoppningsvis ska få sälja på en utställning vi har på biblioteket. Det vi får in för tröjorna ska gå till WWF och ett projekt där som barnen får välja ut.

Berätta mer om hur ni samarbetar med förskolan Sully?

Vi har sett att olika åldrar tar till sig och delger varandra olika saker. Yngre barnen har bytt foton på skräp vi hittat i våra respektive närmiljöer dvs. havet och stranden samt skogen och marken runt våra förskolor. Så de har pratat om det tillsammans och vad man får och inte får göra i naturen.

Alla barn på Mjölnartorpet har plockat skräp och skapat varsin gemensam skräpskulptur i form av ett djur. Sedan har vi fotat dem och delat dem med förskolan i Wales. Den förskolan har sedan fotat vad de hittat och vad de gjort av skräpet de plockat. Skolbarnen i Sully har haft loppis och sålt det de skapat. De har även gjort ett växthus av gamla petflaskor. De är mycket aktiva i att samla och återvinna plast och har ett school eco-council som jobbar med det specifikt.

Äldre barnen på Mjölnartorpet har gjort stop motionfilmer och greenscreenfilmer om hur man ska få människor att sluta kasta skräp och delat på Twinspace med Sully. De har även QR-kodat filmerna så att man kan scanna och se filmerna på Youtube. De har också tittat på en jordglob och på en världskarta var Sully ligger och jämfört vad de funnit för skräp och vad de skapat. De pratat om havet och vilka djur som lever där och som påverkas av nedskräpning.

Barnen märkte ingen större skillnad på vilket slags skärp de hittat i Karlstad och vad som hittats i Wales. –  annat än att det flutit iland en stor träpall på stranden i Vale of Glamorgan.

Vad ser du att mervärdet är med internationellt samarbete på förskolan?

Vi tror att det är viktigt att påvisa likheter i kampen mot att förbättra och rengöra miljön trots att vi bor långt ifrån varandra och pratar olika språk. Ett internationellt samarbete med eTwinnings verktyg gör utbytet enkelt och lättillgängligt och behöver inte betyda en massa merjobb. Däremot kan det skapa nyfikenhet och stimulera intresset för andra miljöer och kulturer som har samma mål med sitt arbete som i vårt projekt.

Hur har ni kopplat upp projektet mot läroplanen

Enligt läroplanen för förskolan ska utbildningen genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveck­ling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

tre barn plockar skräp i skogen

Vi anser att vårt projekt verkligen lever upp till vad läroplanen säger och vi kan bara rekommendera alla som funderar på att prova på eTwinning att söka ett projekt ni tycker passar er eller skapa ett eget. Om ni är osäkra på hur man ska gå till väga så finns tydliga instruktioner på eTwinningplattformen men passa även på att söka till en konferens när det erbjuds. Har ni tur och en bra projektidé så kommer ni med och kan träffa blivande projektpartners öga mot öga.

Vilka fler tips vill du ge förskolor som vill prova på eTwinning?

Jag upplever att jag som pedagog lärt mig och utvecklats genom de projekt vi deltagit i och det blir lättare och att söka nya projekt och även att skapa nya. En viktig sak är att man inte ska ställa för höga krav på samarbetet så det blir för stort och omöjligt att få grepp om till att börja med. Prova sig fram, vara tillåtande mot varandra och att det är ok att göra misstag och kanske inte hinna med deadlinen för projektet. Det är ni tillsammans som äger det och som kan omforma det om så behövs för att utveckla det och lära tillsammans. På så vis blir arbetet hållbart både för er och barnen och leder mot en gemensam hållbar framtid.

Intervjun med Lisa Johansson i Mjölnartorpets förskola, Karlstad är gjord av eTwinningteamet vid UHR

Trönningeskolan tilldelas svenska eTwinningpriset 2019

Rektor och lärare poserar med blombukett och prisdiplom

Som svenskt supportcenter för eTwinning, delar vi varje år ut Svenska eTwinningpriset. Priset går till en skola med lärare, som utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinningplattformen, där även eleverna, med hjälp av digitala arbetssätt, samarbetat med varandra över landsgränserna.

År 2019 har juryn, med medlemmar från Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige och Specialpedagogiska skolmyndigheten, utsett Trönningeskolans projekt Arts count! med läraren Martina Andreasson som vinnare. Förutom Martina var ett flertal lärarkolleger involverade i projektet, särskilt Maria Staaf-Gonzalez och Sam Kessler.

Om projektet Arts Count!

I Arts Count! har Trönningeskolan tillsammans med skolor i Kroatien, Frankrike och Spanien samarbetat kring elevernas digitala och kommunikativa kompetens genom att kombinera matematik och kreativt tänkande med olika konstformer, såsom målning, film och design. Eleverna samarbetade på en handfull större uppgifter som alla krävde teamwork över landsgränserna och att allas styrkor användes. I projektet användes en hel kavalkad av digitala verktyg. Arts Count! har finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap.

– Arts Count! är ett bra exempel på att internationellt skolsamarbete kan bidra både till elevernas ämneskunskaper och till mer övergripande kompetenser som interkulturell förmåga, kreativitet, samarbete och digital kompetens, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef vid UHR i pressmeddelandet. Projektet är också ett ypperligt exempel på hur skolor kan kombinera digitala aktiviteter via eTwinning med lärar- och elevutbyten med finansiering från programmet Erasmus+.

Närbild på diplom, presentkort och blombukettt

I jurymotiveringen framgår bland annat att ” Projektet är välorganiserat med en struktur som gjort att alla parter bidragit på olika sätt – men i samma utsträckning. Temat att kombinera matematik och konstformer genom kooperativt lärande/ lärande i samspel är genomfört på ett kreativt sätt, och har medvetandegjort att matematiken finns överallt i vår vardag. I Arts Count har man valt att jobba med ett flertal olika digitala verktyg och medier och på så sätt gett eleverna en bred kunskapsbas i att samverka och skapa med hjälp av digital teknik.”

Priset

Priset är ett presentkort för att köpa in teknik till kommande eTwinningprojkekt. Trönningeskolan får dessutom två platser på den stora europeiska eTwinningkonferensen som hålls utanför Nice i oktober. Stort grattis!

Artikeln är publicerad av eTwinningteamet vid UHR

Seminarium för förskollärare – Tjeckien 5-8 juni!

Är du förskollärare som är nyfiken på att börja eTwinna men behöver en puff i rätt riktning? Skicka oss då en intresseanmälan för att delta i ett eTwinningseminarium för förskollärare i Tjeckien 5–8 juni. Sista ansökningsdag är redan 1 maj.

Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier som kompetensutveckling för personal i skola och förskola, i syfte att möjliggöra nätverkande och projektbildning. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. Seminarierna varar som regel i 2-3 dagar, då lärare/förskollärare från flera länder strålar samman.

Till eTwinningsseminariet för förskollärare som arrangeras i Tjeckien (nära Prag) kommer deltagare från ett flertal europeiska länder. Seminariespråket är engelska och målgruppen är du som jobbar med barn från 3-6 år. Seminariet bjuder på workshops av olika slag, på olika aktiviteter för att hitta projektpartner, och så kommer det att finnas tid för planering av era projekt. Seminariet börjar på eftermiddagen den 5:e juni och avslutas vid lunch 8:e juni.

Hur ansöka?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 1:a maj! Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande identiska ansökningar eller ansökningar där förskolläraren inte matchar seminariets målgrupp. Vi kan heller inte ge platsen till dig vars kollega deltagit på ett liknande internationellt seminarium under fjolåret. Förtur ges till förskollärare som är registrerade i eTwinning men som inte tidigare deltagit på seminarier som dessa.

Tecknad pil

Till intresseanmälan (webropol)

Villkor

eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) står för tåg- eller flygbiljett till närmaste flygplats i mållandet, och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet). Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med barngruppen. Tanken är även att deltagarna kan sprida sina eTwinningkunskaper på den egna skolan/i kommunen. Vi vill också att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.

Alla sökande får återkoppling per e-post senast allra senast 3 maj. Har du frågor så kontakta oss gärna på eTwinning@uhr.se

Kort om eTwinning

eTwinning är en EU-finansierad digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium där lärare med klass kan samarbeta med andra lärare och elever runt om i Europa. Pedagogerna väljer själva hur de lägger upp arbetet för att nå läroplanens mål. Samtidigt blir lärarna medlemmar i ett europeiskt pedagognätverk med fler än 500 000 registrerade användare. eTwinning är en del av Erasmus+-programmet. I Sverige ligger supportcentret för eTwinning på Universitets- och högskolerådet.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet