eTwinnings första tolv kvalitetsbelönade projekt från år 2019 presenteras

Streckgubbe som gör arabesk

Här presenterar vi kort de tolv fina projekt som i somras fick eTwinnings nationella kvalitetsmärke, Quality Label. Har också du haft ett lyckat eTwinning-projekt, så sök märket. Det är enkelt. Du hittar knappen i projektpanelen på eTwinning Live.

Au cœur de l’art, Jeanette Clayton, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Stockholm
En gymnasieklass som läste franska-3, i Viktor Rydberg Gymnasium i Stockholm, samarbetade med en klass i flamländsktalande Belgien, som läser franska som tredjespråk. Projektets innehåll fokuserade på visuell konst från respektive land, men även ett berättelseinslag ingick. Eleverna använde franska som kommunikationsspråk mellan länderna, främst muntligt, men även som chatt och genom förberedda beskrivande texter. Samtidigt upptäckte de flera kulturella företeelser i sitt eget land som blev intressanta att presentera och jämföra med partnerlandet.

Explosion of feelings, Ann-Sofi Forssell, Hedda Wisingskolan, Härnösand
Projektet ”Explosion of feelings” handlade om känslor. Lärare i Kroatien, Portugal, Slovakien, Spanien och Sverige, med elever på mellan-och högstadiet, arbetade tillsammans med med syftet att göra elever medvetna om och kunna identifiera sina egna och andras känslor – att förstå hur man sprider positiv energi, men också hur man hanterar och bemöter negativa känslor. Målet var att stärka sociala färdigheter, som kan användas i det dagliga livet, och då speciellt empati. Inledningsvis introducerade eleverna sitt land, stad, skola och kultur. Eleverna skapade e-böcker, där varje bok presenterade en ”story” där känslor var i fokus med förslag på hur man kan lösa problem.

15 X 100: Comunicándonos en español, Adriana Sturesson, Liljeborgsskolan, Trelleborg
I projektet “Att kommunicera på spanska” deltog elever på högstadiet, årskurs åtta, som ville dela med sig av sina erfarenheter av att läsa ett gemensamt språk, spanska, med elever från Italien, Tyskland och Frankrike. Aktiviteterna inkluderade presentationer, videoinspelningar, videokonferenser, texter, julkort, beskrivningar och spel. Eleverna arbetade både individuellt och i grupper inom klassen, men även med grupper bestående av elever från olika länder.

Girls in sport, Mia Smith, Vallhamra skola, Partille
Tillsammans med en projektpartner i Frankrike genomförde eleverna i Mias klass i Vallhamra skola ett projekt om kvinnliga idrottare. Eleverna delades in i grupper, fyra svenska elever och två franska elever per grupp. Varje grupp fick en sport att arbeta med. Eleverna skrev en kort text om ”sin” sport, med en ordlista på tre språk, engelska, franska och svenska. Därefter valde eleverna tre kvinnliga idrottare som utövar eller har utövat sporten; en från Sverige, en från Frankrike och en från ett engelsktalande land. De tre kvinnliga idrottarna presenterades med text och bild.


KEY OF LIFE, BIOLOGY, Urmimala Banerjee, Internationella Engelska skolan, Kista
Syftet med projektet var dels att göra biologilektionerna intressantare genom att använda digitala arbetssätt, dels att träna övergripande kompetenser; såsom digital kompetens, samarbetsförmåga och problemlösning. Eleverna från Turkiet, Polen och skolan i Kista, skapade modeller och genomförde laborationer; diskuterade och samarbetade både inom sin klass och över landsgränserna genom chatt och videokonferens och genom ett flertal andra digitala verktyg.

CroBArT Erasmus+KA219, Maria Jakobsen, Rävlandaskolan, Rävlanda
”Cruzando fronteras con el arte y la tecnología”, ett projekt på spanska som syftade till att utveckla den digitala kompetensen hos lärare och elever. Både lärare och elever har arbetat med temana värderingar och miljö genom konst, musik och teater. Eleverna – från Nederländerna, Portugal, Spanien, Rumänien och Rävlanda skola – samarbetade bland annat genom att skiva en bok tillsammans, skapa graffiti om tolerans och skapa affischer. De dokumenterade också sitt arbete och sin arbetsprocess genom bilder och videoklipp.

Eco Tweet: Little Ecologist, Karin Ceder, Böle förskola, Piteå
I detta stora projekt med 40 medlemmar, som också är en del av ett tvåårigt Erasmus+-projekt, uppmärksammades förskolebarnen på de miljöproblem som finns, men projektet ville även dem hopp för framtiden. I projektet jobbade skolorna med ett tema per månad, bland annat skolmiljön, återvinning, miljö och konst. Barnen undersökte varje tema och presenterade resultaten digitalt för varandra. Syftet med projektet var att öka barnens medvetenhet, lägga en grund för ett bra och sunt tänk kring miljö och värna om det som finns omkring oss, såväl människor, djur, natur och saker.

Teenager in Europe, cultural similarities and differences, Rigmor Lyckå, Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Projektets syfte var att skapa större förståelse för både de likheter och olikheter som kan förekomma mellan och inom kulturer och länder, överbrygga klyftor och skapa en djupare och bredare europeisk gemenskap. Eleverna arbetade ämnena engelska, psykologi och sociologi med fokus på socialisering och olika sociologiska och psykologiska frågor, i både nationella och internationella grupper. Eleverna undersökte och jämförde attityder och värderingar som presenterades bland annat genom filmer. En viktig del av projektaktiviteterna var även de många diskussioner eleverna förde både i onlineforum och under videokonferenser.

Here we go! The creation of a mechanically controlled car, Gabriela Petre Broman, Hagalidskolan, Staffanstorp
Syftet med projektet var bland annat att skapa större förståelse för fysikämnet, att stimulera eleverna till att kommunicera på engelska och att främja deras samarbetsförmåga och digitala kompetens. Eleverna från Staffanstorp och Belgien utformade och kom tillsammans överens om skisser på mekaniskt kontrollerade bilar, som de senare byggde utifrån olika hastigheter och avstånd. Genom att designa och bygga en bil fick eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån lämplighet och funktion, identifiera problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik och utarbeta förslag till lösningar. Det viktigaste, själva processen, försiggick i de online diskussionsforum där eleverna diskuterade ihop sig till planer och lösningar.

Erasmus+ “SEE & ACT” 2016 – 19, Helene Ericsson, Carlshöjdsskolan, Umeå
“SEE & ACT – Aktiva medborgare tillsammans” syftade till att uppmuntra gymnasieelever, att få syn på och uppleva demokrati i det sociala och i politiken på olika nivåer. Med projektet ville skolorna också främja demokratiskt medborgarskap samt frihet, tolerans och icke-diskriminering. Eleverna från Umeå, Italien, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna undersökte och jämförde konceptet demokrati, på olika nivåer och genom ett flertal olika arbetssätt, med resultat som presenterades och delgavs alla. Bland temana fanns t.ex. Demokrati i våra egna liv, Demokrati på statlig nivå, Demokrati i europeiska institutioner, Brexits påverkan och Jämställdhet mellan könen.

Unite our cities and enjoy cultural diversity, Lidija miletic, Vimmerby gymnasium, Vimmerby
Huvudsyftet med projektet var att gymnasieeleverna från Vimmerby och en skola i Spanien, på olika sätt skulle delge sina kunskaper om sina respektive städers kulturella och konstnärliga arv. Eleverna använde sig bland annat av video, Twinspace texteditor, bilder och enkätverktyg för att presentera arvet. De hade möjlighet att ställa varandra frågor i diskussionsforumet på Twinspace. Målspråket var spanska.

Pipi Duga Čarapa otkriva Hrvatsku , Martina Mihalic, Modersmålsenheten, Helsingborg
”Pippi Långstrump upptäcker Kroatien” var ett projekt med koppling till kursplanen i modersmål (kroatiska), för elever på låg- och mellanstadiet. Syftet med projektet var att väcka elevernas intresse för läsning, utveckla deras språkliga kompetens, öka deras motivation och ge dem möjlighet att träffa nya kompisar i den virtuella världen – för att öka deras förståelse för att vi alla tillhör samma europeiska samhälle oavsett var befinner vi oss. Projektet drev Martina i Helsingborg tillsammans med ett flertal partners i Kroatien; både med bibliotekarier och med lärare i kroatiska. En Pippi-docka och en dagbok skickades till Kroatien dockan fick resa mellan skolorna. Eleverna i var skola presenterade sin skola och sitt område, och de andra skolornas elever kunde på Twinspace följa Pippis resa i Kroatien.

Texten är publicerad av eTwinningteamet vid UHR

Platser kvar på tre internationella seminarier!

Vi har platser över på tre eTwinningsseminarium. Sök om en plats för kompetensutveckling, nätverkande – och för att starta ett egenvalt eTwinningprojekt. Det är kostnadsfritt att delta. Sök senast 6 oktober (förlängd deadline).

Tema: Democratic Participation
Tid: 7–9 november (start dag 1 ca kl. 16, avslutning dag 3 vid lunchtid)
Plats: Erfurt, Tyskland
Målgrupp: Lärare på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.  Sverige önskar särskilt ansökningar från EU-skolambassadörer
Deltagande länder: Tyskland, Sverige, Grekland och Polen
Seminariespråk: engelska ( De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Tema: Democratic Particpation – demokratiskt deltagande
Tid: 10-12 november (ta gärna i beaktande eventuella nödvändiga extranätter)
Plats. Keflavík, Island
Målgrupp: lärare (helst i gymnasiegemensamma ämnen) på yrkesförberedande gymnasier/gymnasieprogram
Deltagande länder: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige
Seminariespråk; engelska och skandinaviska (De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Tema: Makerspaces – new learning environments for exploration, creativity, innovation and collaboration
Plats: Luxemburg City
Tid: 29.11-1.12 (start dag 1 ca kl 14, avslutning dag tre ca kl 13)
Målgrupp: Lärare på yrkesförberedande gymnasier/gymnasieprogram, gärna på teknik- eller industritekniska programmen eller i ämnen med IT-fokus
Deltagande länder: Luxemburg, Belgien, Danmark, Island, Norge, Finland, Sverige
Seminariespråk: engelska ( De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Hur ansöka?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 6 oktober. Söker du till flera seminarier, så vill vi att du fyller i formuläret flera gånger. Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande identiska ansökningar (ansökan från flera personer med identisk text) eller ansökningar där läraren inte matchar seminariets målgrupp. Vi kan heller inte ge platsen till dig som deltagit (eller vars kollega deltagit) i ett liknande internationellt seminarium under det senaste året. Förtur ges till lärare som redan är registrerade i eTwinning. Observera också att vi som regel inte antar två lärare från samma skola till ett och samma seminarium. Alla sökande får återkoppling senast 10 oktober.

Tecknad pil

Till intresseanmälan(Webropol)

Villkor

eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) står för tåg- eller flygbiljett till närmaste flygplats/tågstation i mållandet, och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet). Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett självvalt eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna. Tanken är även att deltagarna kan sprida sina eTwinningkunskaper på den egna skolan/i kommunen. Vi vill också att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.

Alla sökande får återkoppling per e-post senast 2 oktober. Har du frågor så kontakta oss gärna på eTwinning@uhr.se

Kort om eTwinning

eTwinning är en EU-finansierad lärargemenskap med en digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium där lärare med klass kan samarbeta med andra lärare och elever runt om i Europa. Pedagogerna väljer själva hur de lägger upp arbetet för att nå läroplanens mål. Samtidigt blir lärarna medlemmar i ett europeiskt pedagognätverk med fler än 600 000 registrerade användare. I Sverige ligger supportcentret för eTwinning på Universitets- och högskolerådet.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Tävlingen EUnited -Europe Connects – chans att hitta projektpartner genom event online

Logotyp för EUnited-projektet. Europas karta med EU-stjärnor och två händer som formar ett hjärta

eTwinnings support i Tyskland arrangerar än en gång tävlingen EUnited – Europe Connects med chans för eTwinninglärare att vinna presentkort och få synlighet. Men tävlingen är också ett ypperligt sätt för dig som eTwinnare att få hjälp med att hitta projektpartner, vare sig du jobbar med förskolebarn med gymnasieelever eller med elever däremellan. För varje ålderskategori finns dessutom tre teman som ni kan välja att omforma till eTwinning-projekt; ett av temana för de yngre åldersgrupperna handlar t.ex. om Pippi.

Om tävlingen

Tävlingen är en av de äldsta i Europa. Redan i 66 år har lärare och elever inom ramen för tävlingen på ett kreativt sätt jobbat kring aktuella europeiska teman. Sedan år 2014 arrangeras den av eTwinnings support i Tyskland tillsammans med European Movement
Mer om tävlingen (Tävlingens Twinspace)

Varför delta?

  • Hjälp med att hitta projektpartner. Twinning i Tyskland arrangerar tre online partnerfindingevents (se nedan). Som deltagare får du ta del av projektexempel – och du får även konkret hjälp i att hitta en projektpartner – en ypperlig chans för dig som känner att du tidigare inte hittat en tid att självständigt bläddra bland projektsökforumen på eTwinning Live
  • Färdiga projektuppslag. Varje ålderskategori har tre uppslag/teman som ni kan välja att skapa eTwinningprojekt av. Det här är ofta precis den första puffen som behövs – att man som lärare har någonting att utgå ifrån; som man sedan kan brodera ut; hitta aktiviteter runt och koppla till läro- och kursplaner.
  • Pris. Ni har chans att vinna presentkort från 200 € -800 € och goodies för eleverna.

Partnersökevents online

Glöm inte att anmäla dig. Det är först till kvarn som gäller, så gör det gärna så fort som möjligt

Tävlingskriterier

  • Max fem projektpartners i projektet, minst en skola från Tyskland
  • Tyska skolan skickar in tävlingsbidraget
  • Deadline för att skicka in tävlingsbidraget är 1 mars 2020
  • Bidragen bedöms på samma kriterier som eTwinnings Quality Label
  • Mer utförligt om kriterierna (tävlingens Twinspace)

Genväg till Moduler och uppgifter (tävlingens Twinspace)

12 projekt får eTwinnings nationella kvalitetsmärke!

Animerad gubbe på knä gör segertecken

I sommar fick tolv fina eTwinningprojekt det nationella kvalitetsmärket Quality Label. Det är en varierande skara projekt både ur ämnessynvinkel men också vad gäller ålder på eleverna. Flera av projekten har finansiering från Erasmus+ Partnerskap. Imponerande var också att för flera av lärarna bakom projekten var detta deras allra första eTwinningprojekt.

Vi grattar följande lärare och projekt:

Au cœur de l’art
Jeanette Clayton, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Stockholm

Explosion of feelings
Ann-Sofi Forssell, Hedda Wisingskolan, Härnösand

15 X 100: Comunicándonos en español
Adriana Sturesson, Liljeborgsskolan, Trelleborg

KEY OF LIFE, BIOLOGY
Urmimala Banerjee, Internationella Engelska skolan, Kista

CroBArT Erasmus+KA219
Maria Jakobsen, Rävlandaskolan, Härryda

Eco Tweet: Little Ecologist
Karin Ceder, Böle förskola, Piteå

Teenager in Europe, cultural similarities and differences
Rigmor Lyckå, Sannarpsgymnasiet, Halmstad

Here we go! The creation of a mechanically controlled car
Gabriela Petre Broman, Hagalidskolan, Staffanstorp

Erasmus+ “SEE & ACT” 2016 – 19
Helene Ericsson, Carlshöjdsskolan, Umeå

Unite our cities and enjoy cultural diversity
Lidija Miletic, Vimmerby gymnasium, Vimmerby

Pipi Duga Čarapa otkriva Hrvatsku
Martina Mihalic, Modersmålsenheten, Helsingborg

Girls in sport
Mia Smith, Vallhamra skola, Partille

Vi publicerar mer information om projekten i september.

Mer om kvalitetsmärket (etwinning.se)

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid UHR

Kom igång eller kom vidare med eTwinning – det här kan vi stödja dig med

Svart tangentbord med en nyckelpiga på

Här kommer en påminnelse inför nya terminen, om att du som registrerad eTwinnare kan få stöd och hjälp på olika sätt, vare sig du behöver en workshop om hur du kommer igång med eTwinning eller bara hjälp med att hitta rätt funktion på eTwinningplattformen.

Intresse för att starta projekt finns – men vi behöver fler idéer:
Ta då del av hur andra har samarbetat i eTwinning

Du väljer själv på vilket sätt du samarbetar inom eTwinning. Vem din/dina projektpartner är? Hur långt eller omfattande ert projekt är? Vilka ämnen och teman det gäller – och vilka digitala verktyg ni använder. För att få inspiration och idéer, titta gärna på våra filmklippom hur andra lärare och skolor valt att göra. Du kan också fråga någon av ambassadörerna. Kolla gärna också den nyttiga projektsektionen på eTwinningplattformen, där du hittar projektkit, ett projektgalleri och annat matnyttigt. 

Vi behöver en knuff i rätt riktning:
Beställ en workshop till din skola eller kommun

Är ni flera i på skolan eller flera skolor i kommunen som behöver komma igång med eTwinning? Vill ni hålla en eTwinningworkshop på 2-4 timmar? Kontakta då eTwinningteamet på UHR eller en ambassadör i er region så kommer vi till er. Workshoppen kan skräddarsys efter era behov. Det kostar er ingenting.

Vi är igång – men känner inte till alla delar av eTwinningportalen: Kontakta oss eller använd självstudiematerialet på eTwinning

Behöver du snabbhjälp med funktioner på eTwinning Live eller projektplattformen Twinspace? Använd dig då av det självstudiematerial som tagits fram just för detta. Videorna och presentationerna är textade också på svenska. Observera att Twinspace förnyats och att självstudiematerialet inte hänger med. För Twinpace del kan du därför titta på inlägget ‘En titt på nya Twinspace’ istället (länkat nedan). Det går också bra att kontakta oss på eTwinningteamet och fråga om portalens funktioner. Vi kan hjälpa dig per e-post, i telefon eller genom genom videokonferens, då vi vid behov kan se varandras skärmar.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid UHR