På Karlbergs skola kopplar vi eTwinning till skolans verksamhetsplan

Sedan tre år tillbaka har skolledningen på Karlbergs skola eTwinning inskriven i sin verksamhetsplan utifrån att skolan 2016 påbörjade sin process med digitalisering som i verksamhetsplanen för 2017 kompletterades med internationalisering. Våra strategier är att koppla skolans enhetsmål till lärarnas förväntade arbete i klassrummet, för att skolledningen tillsammans med personalen utvärderar och diskuterar utfall i våra resultatdialoger.

För att uppnå vårt enhetsmål med digitalisering och internationalisering så har vi valt EU-kommissionens plattform eTwinning. eTwinning är en gratis, säker plattform där våra lärare kan samarbeta med lärare från andra länder och därmed öppnar skolan upp för Europa som klassrum. Genom att arbeta med eTwinning får vår personal ett naturligt sammanhang för digitala verktyg i verksamheten. eTwinning har också bidragit till att lärare och fritidspedagoger samverkar kring projekt och detta bidrar till att vi förbättrar kvalitén på både skol- och fritidstid. Det blir en helhet för eleverna under hela skoldagen.

Vi har antal eTwinningprojekt inskrivna som indikatorer i vår verksamhetsplan. Vid avslutade projekt, kan pedagogerna söka National Quality Label som är en bekräftelse på att eleverna har arbetat med mål utifrån projektets beskrivning men också en bekräftelse på att eleverna har arbetat med kommunikation, kreativitet, samarbete dvs. 21st Century Skills. Utifrån att vi på Karlbergs skola har fått National Quality Label på ett projekt som vi genomfört med eleverna – inklusive några andra kriterier – har vi mottagit utmärkelsen European eTwinning school label. För att erhålla denna utmärkelse så har vi även presenterat hela vårt arbete med nätetik, nätsäkerhet, värdegrund, kritiskt tänkande och källkritik för EU-kommissionen.

För oss har eTwinning blivit ett sätt att utvärdera skolans kvalitetsarbete och våra utmärkelser bidrar till att vi reflekterar och utvecklar alternativa lärverktyg för eleverna. Vi ser att eleverna motiveras och lärandet blir lustfyllt. Nätetik får därmed också ett naturligt sammanhang i undervisningen.

För att ge lärarna förutsättningar för internationalisering så har vi eTwinning på vårt konferensschema fyra gånger per termin. Då delar vi goda exempel och planerar vidare steg samt reflekterar över hur vi kan utveckla pågående projekt eller skapa nya.

Skolans internationalisering har haft framgång tack vare att skolledningen har skrivit in eTwinning i verksamhetsplanen. Prova gärna det på er skola också.

Se också filmen om hur vår skola jobbar.

Texten är producerad av
Natasa Kolarevic
Specialpedagog, biträdande rektor och eTwinningambassadör
Karlbergs skola​

Från idé till eTwinningssamarbete: Kom på projektstartsworkshop i Göteborg 2 december & Malmö 4 december

Från idé till eTwinningsamarbete – projektstartsworkshop

Vill du starta ett eTwinningssamarbete men har aldrig tid att leta samarbetspartner? Är du osäker på hur mycket tid som går åt i början? Önskar du att du hade en egen mentor som lotsar dig från idé till att hitta samarbetspart och till registrering av projekt? Nu är det möjligt!

Anmäl dig till vårt projektstartsevent Från idé till eTwinningssamarbete. Seminariet ger dig konkret stöd att förvandla din idé till ett konkret eTwinningssamarbete – och du får hjälp med att söka partner, planera och registrera ditt samarbete.

Vi arrangerar två kostnadsfria seminarier, ett i Göteborg i samarbete med Göteborgs stad; eTwinningambassadör Cecilia Manfredsson – ett annat i Malmö i samarbete med Malmö stad; eTwinningambassadör Annie Bergh. Vi bjuder på fika under första träffen

För vem?

Seminariets målgrupp är lärare från förskola, grundskola och gymnasieskola som är redo att starta ett valfritt enkelt eTwinningprojekt. Vi ser helst att du redan är med i eTwinning men det är inte ett måste.

Program: Workshoppen består av tre sammanhängande delar:

GÖTEBORG:

Träff 1 Göteborg
2 december kl. 14:30–16:30.
Plats: Förskoleförvaltningen, Gamlestads torg 7, Göteborg. Anmälan sker i receptionen på bottenvåningen

Planering och projektregistrering – eget arbete med hjälp av en eTwinningambassadör
Vecka 49 och 50

Träff 2 (online)
16 december kl. 15–16

MALMÖ:

Träff 1 Malmö
4 december kl. 14:30–16:30.
Plats: Grundskoleförvaltningen, Rönnbladsgatan 1B, Malmö.

Planering och projektregistrering – eget arbete med hjälp av en eTwinningambassadör
Vecka 49 och 50

Träff 2 (online)
16 december kl. 16–17

Program

Inbjudan och agenda Malmö 4.12 (pdf)

Anmälan

Seminariet består av tre delar och som deltagare förväntas du delta i alla delar. Du kan anmäla sig redan nu, men allra senast 19 november. Deltagande på konferensen är kostnadsfritt men vi har begränsat med platser, så först till kvarn gäller.

Anmälan (webropol)

Kontakt

Har du frågor, vänligen kontakta
Mia Sandvik på etwinning@uhr.se

Arrangör

eTwinning , Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med Göteborgs stad och eTwinningambassadör Cecilia Manfredsson och Malmö stad; eTwinningambassadör Annie BerghRegional konferens i Skellefteå 26 november – om att kombinera eTwinning och Erasmus+

Konferens: Koppla upp ditt klassrum mot Europa
– med eTwinning och Erasmus+ som resurser

Den här eftermiddagen är för dig som vill få inspiration och lära dig mer om

  • hur du smidigt kan komma i kontakt med andra lärare i Europa både för projektsamarbete och erfarenhetsutbyte
  • hur enkelt du genom eTwinningnätverket kan starta ett internationellt projekt där också dina elever samarbetar med jämnåriga i ett annat land – helt enligt läroplanen, och med autentiska upplevelser och relevanta digitala arbetssätt som krydda
  • hur man som lärare och skola kan ”krama ur ”ännu mer av det internationella samarbetet, genom att kombinera eTwinning med Erasmus+ , som ger finansiering också för träffar IRL och/eller kompetensutveckling för lärare.

Under eftermiddagen kommer du att få information om både eTwinning och Erasmus+ och även testa på eTwinningplattformen hands-on. Du får också lyssna på lärare som berättar om sina erfarenheter både av digitala projekt men också av att kombinera digitala projekt med projekt som har finansiering för besök.

För vem?

Förskollärare, lärare, skolledare och annan personal på förskola, grund- och gymnasieskolan samt tjänstemän på kommunnivå som jobbar med utveckling av skola och förskola

Tid och plats

26 november, kl. 14.00 – 17:00. Arenan campus, Bockholmsvägen 23 Skellefteå

Program

14:00 Skellefteå stad hälsar välkommen
14:10 eTwinning och Erasmus + (Mia Sandvik och Jessica Hintze, UHR)
14:40 Mina eTwinningprojekt och – erfarenheter (Emelie Eriksson, Norrhammarskolan)
15:10 Vårt Erasmus-projekt där vi använde oss av eTwinning (Talare tbc)
15:40 Fikapaus
16:00 Hur hittar jag internationella skol- och lärarkontakter? (Hands-on på eTwinningnätverket / Introduktion till sajten School Education Gateway)
16:50 Vi avrundar dagen med diskussion: Hur går var och en vidare?
17:00 Avslutning

Anmälan

Deltagande på konferensen är kostnadsfritt.  Fika ingår. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Anmälan senast 21 november.

För att kunna delta under hela konferensen behöver du registrera dig på eTwinningplattformen www.etwinning.net En registrering förbinder dig dock inte till aktiv användning av nätverket.

Observera att endast personal kopplad till förskolor, grund- och gymnasieskolor kan registrera sig på eTwinningplattformen. Ta med pekplatta eller bärbar dator.

Kontakt

Har du frågor, vänligen kontakta Mia Sandvik eller Karin Kaikkonen eller på etwinning@uhr.se

Arrangör

eTwinning med Erasmus+ Skola, Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med Skellefteå stad.

Om eTwinning (Utbyten.se)
eTwinningplattformen (registrering och inloggning)
Om Erasmus+ (Utbyten.se)

eTwinning för de allra minsta – hur då?

Foto på Karin Ceder

Karin Ceder, förskollärare och eTwinningambassadör delar med sig av tips och goda råd till andra förskollärare

Kan vi som jobbar i förskolan registrera oss på eTwinning, det är väl bara för skolan? Självklart är eTwinning också till för oss, och att jobba med eTwinning i förskolan fungerar alldeles utmärkt.

Tre vanliga farhågor …

• “Vi har inte tid med ännu en sak.”
• “Vaddå, jag kan inte skriva på engelska.”
• “Nämen sånt kan vi inte hålla på med nu, med det här med GDPR och allt.”

Det är några av de argument som jag tänker kan förekomma bland personal i förskolan, så jag vill lugna alla som känner denna oro.

eTwinning är inget merjobb

Att registrera sig på eTwinning och att gå med i, eller själv starta ett projekt, det är inget merjobb för oss. Det kan självklart ingå i det vi faktiskt redan gör. Jobbar vi med tema skogen, då kan vi ha ett eTwinningprojekt kring det. Jobbar vi med tema ”Jag”, då kan vi ha ett projekt kring det. Projektet kan vara något som varar en dag, en vecka, en månad, en termin – eller kanske hela läsåret. Du bestämmer. Vi jobbar precis som vanligt utifrån målen i läroplanen, förutom att vi nu gör det tillsammans med minst en annan förskola, nationellt eller internationellt, i ett eTwinningprojekt.

Det går att samarbeta inom Sverige och med grannländerna – på svenska

Känner vi oss osäkra på att behöva använda det engelska språket så finns det andra alternativ. Vi kan jobba med en annan förskola i Sverige, det kan till och med vara en annan förskola i vår egen kommun. Eller varför inte våga lite mer och hitta en förskola från något av våra grannländer, jobba med Norge, Danmark eller en svenskspråkig förskola i Finland?

eTwinning och dataskyddsförordningen?

GDPR anser jag inte är något problem när det gäller att jobba med ett eTwinningprojekt. I projekten visar vi bilder av barnens alster för varandra. Det är det vi gör tillsammans med våra barn, hur deras tankar, funderingar, frågor och idéer för vårt projekt framåt, som är det viktiga – inte att vi delar foton på barnen.

eTwinning – läroplansenligt lärande

Och varför ska vi då göra detta? Vi får på ett naturligt sätt in många av målen i läroplanen. Genom att använda oss av eTwinning kommer digitalisering in på ett självklart sätt. Vi lär oss samarbeta, vi lär oss om vår omvärld och vi får förståelse för hur det kan vara i andra kulturer.

För barnen innebär det också att de får en verklig mottagare för det de gör. Det ska visas för andra barn, på vår egna förskola – kanske till och med i för barn i ett annat land. Dessutom får vi se hur de andra barnen gör och tänker, kanske tänker de på ett annorlunda sätt än vad vi gör. Det ger många bra diskussioner och reflektioner i den egna barngruppen.

Roligt och utvecklande för förskolans verksamhet

För både barnen och oss som lärare är det givande och lärorikt att få se hur andra förskolor arbetar. Vi får ett utbyte med andra, utanför vår egen förskola – och kanske till och med utanför Sveriges gränser. Barn och vuxna lär av och med varandra, på vår egen förskola och tillsammans med våra projektpartners.

Att använda eTwinning i arbetet ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla vårt egna arbete. Det ett också ett väldigt roligt sätt att jobba tillsammans med andra förskolor, både för våra barn och för oss som lärare.

Så till dig som jobbar i förskolan vill jag bara säga: Registrera dig på eTwinning, gå med i ett projekt och upptäck hur roligt och givande det är, både för dig och barnen på din förskola!

Texten är skriven av Karin Ceder, förskollärare och eTwinningambassadör, Böle förskola, Piteå, karin.ceder(at)pitea.se

Det är i det lilla som det stora kan hända – videokonferens som eTwinningaktivitet

AdobeConnect-möte på storskärm där man ser två flickor i närbild.

Att uppleva att man är en del av något större är en glädje. En grupp, en gemenskap, utan gränser. Där elever och lärare från olika delar av världen får en kontakt som lär på djupet. En känsla av sammanhang med världen utanför genom digitala möten.

Jag har många gånger varit med om att elever och vi pedagoger får en fantastisk boost och lärokick av att delta i internationella partnerskap. Men, många gånger är kollegor och skolledare rädda att just fleråriga internationella partnerskap är svåra att genomföra på sina arbetsplatser. Det kräver också mycket av personal och organisation. Det må så vara, men då brukar jag uppmuntra dem att iallafall försöka prova någon mindre aktivitet, som lättare kan genomföras.

eTwinning är ett gratis samarbetsverktyg för lärare i Europa. Den absolut lättaste och mest belönande aktiviteten är enligt mig videokonferens. eTwinning har stöd för videokonferens genom att Adobe Connect är inbäddat på plattformen och finns som del av projektytan Twinspace. Konferens är kanske fel ord då det egentligen handlar mer om ett möte med olika arbetsmoment beroende på valt tema.


UPPDRAG

I läroplanen kan vi läsa om uppdraget att undervisa om globala sammanhang, interkulturell förståelse och mångfald. I videokonferensens format kan du med lätthet väva in allt detta i och med det digitala mötet.

De flesta klassrum i Europa är uppkopplade mot internet och finns det en vilja så finns det en möjlighet.

FÖRBEREDELSE

Kontrollera så att all digital teknik fungerar innan lektionen startar. Provring både en och två gånger. Justera intern eller extern kamera så att eleverna syns ordentligt på skärmen beroende på vad ni ska göra. Diskutera två och två eller sjunga som helklass till exempel. Spegla gärna bilden på stor skärm i klassrummet så alla kan känna att de deltar och ser och syns. Justera så att ni har starkt ljud så att alla hör. Gå igenom innan med eleverna hur ett videomöte kan gå till och vad som är viktigt att tänka på. Gör en plan tillsammans med partnern vad ni ska göra. En talar-lista med förutbestämda frågor som man kan träna på på engelskalektionerna eller bestäm de sånger ni ska sjunga tex.

GENOMFÖRANDE

AdobeConnect-möte på storskärm där man ser en lärare framför sin klass

Nu ringer ni upp kompisarna i den andra klassen, nationellt eller internationellt. Försök att vara effektiva. Det är aldrig roligt att vänta. Planera hellre för fler och kortare videomöten än ett superlångt pass. Det är svårt att hålla uppe koncentrationen när man inte är aktiv hela tiden. Pusha och entusiasmera eleverna till att delta på ett aktivt sätt. Det är OK att inte engelskan är perfekt, det är kommunikationen som är det viktiga just nu.

EFTERARBETE

Be eleverna tänka efter och skriva upp tre saker de kände att de fick uppleva/göra/känna under mötet på postitlappar. Be dem också skriva upp tre saker som de lade märke till om sina kompisar på andra sidan skärmen. Språk, kläder, sätt att uttrycka sig, hur klassrummet såg ut osv.

Ha dessa lappar uppe på väggen som en del av utvärderingen som eleverna själva kan läsa.

VINSTER

Känslan av att tillhöra en gemenskap blir väldigt tydlig genom videomötena när eleverna ser och hör varandra. Det är roligt att se elever följa med i vad som händer på skärmen och interagera med mottagaren.

Att se elever diskutera, både utifrån valt tema, men också vid de tillfällena då de kommunicerar fritt. Det kan ta ett tag att komma över nervositeten, men när väl den lagt sig är det fantastiskt att lyssna till diskussionen och se aktiviteten. Gemenskapen utan gränser.

Texten är skriven av Johan Eggers, eTwinningambassadör, fritidspedagog i Rödebyskolan och internationell koordinator i Karlskrona.