eTwinning Learning Event – Kompetensutveckling online

I morgon den 8 april öppnas chansen få delta i kompetensutveckling kring möjligeheterna med Web 2.0.   Logga in som vanligt på ditt eTwinningskrivbord och anmäl dig till “Exploiting Web 2.0 – eTwinning and Collaboration”  under ledning av Tiina Sarisalmi, som finns på eTwinnings centralkontor i Bryssel. Detta Learning Event pågår under tiden 12-24 april. De tidigare tillfällena har snabbt blivit fulltecknade så vill du vara säker på en plats, anmäl dig redan i morgon!

Workshop på Öckerö

Efter min presentationen av eTwinning och andra möjligheter för lärare inom EU har jag fått mycket positiv respons .  Eftersom det var en kort presentation på APT för alla pedagoger på högstadiet i Öckerö kommun, Brattebergsskolan  bjöd jag även in till workshop i datasalen efter påsk. Där alla får möjlighet att registrera sig och få mer information. Hoppas det blir bra uppslutning.

Öckerö ejdrar

Prisutdelning i Slottsbrons skola

Sylvia Holmstrand, Ulf Melin och Monica Strandberg
Sylvia Holmstrand, Ulf Melin och Monica Strandberg

Idag var det högtidligt värre i Slottsbrons skola i Grums i Värmland! Monica Strandberg och hennes kollega Sylvia Holmstrand  fick ta emot 2010 års  svenska eTwinningpris från Internationella programkontorets generaldirektör Ulf Melin. Klasserna 3 och 5, som tillsammans med sina lärare genomfört projektet “Erik the Viking” fick verkligen veta hur duktiga de varit av både verksamhetschefen Margaretha Rudner, utvecklingsledaren Magnus Johansson, kommunalrådet Torbjörn Bood och utvecklingsstrategen Robin  Josefsson  i Grums . Skolans  rektor Margaretha Gustafsson var förstås också med! Alla var naturligtvis väldigt stolta och glada över det fantastitska arbete som lärarna och eleverna har gjort tillsammans med skolan Burnham Market Primary school och Steven Hales elever där. Ännu gladare blev alla när de fick fira med att äta tårta med sig själva på!

Alla tårtsugna väntar på att få hugga in!

Info till VFU-studenter

VFU-samordnaren i Öckerö kommun Anne Almhöjd arrangerar träffar med olika tema under praktikperioderna. Jag fick förfrågan att informera om eTwinning och andra möjligheter inom Europa genom LLP, programmet för livslångt lärande. Vid detta tillfälle var det internationellt som var i fokus. Det fanns ett stort intresse och jag tror det är väldigt bra att försöka informera studenterna redan innan de börjar arbeta som lärare, både om möjligheterna med eTwinning och  inom LLP.

Tankar kring framtidens lärande

CellPhone

Det är ett välkänt faktum att en stor del av inlärningen – kanske den största delen! – sker på andra ställen än i skolan. Här tror jag att det finns otroliga möjligheter inom utbildningsområdet; skolan kan faktiskt i dag erbjuda inlärningsmiljöer som elever kan använda sig av oavsett var de befinner sig rent fysiskt.

Utmaningar och möjligheter

Inom kort har också många elever en mycket snabb internetanslutning i fickan, ‘always on’. Detta i sin tur kommer att leda till att kommunikationsmönstren ändras på ett drastiskt sätt, generellt i samhället och därmed givetvis också i skolan. Självfallet kommer eTwinning att påverkas av dessa förändringar som innebär en stor utmaning – och enorma möjligheter. Tänk dig att exempelvis skapa en film tillsammans med elever i ett annat land – i realtid..

Framtiden är mobil

Framtidens lärande är till stor del mobilt, det kan man slå fast utan att ta fram kristallkulan. Med stor sannolikhet kommer det också bjudas många intressanta saker kring mobilt lärande på konferensen Framtidens lärande i Nacka i maj – och säkerligen också på TeachMeet Framtidens lärande 2010, ett ‘gräsrotsmöte’  som kommer att arrangeras i samband med konferensen.

Gott och nyttigt på webben

Några intressanta initiativ på webben kring mobilt lärande är bl.a.  arbetet som Mats Larsnäs driver i Kungsbacka, M-learningguide och webbplatsen om mobilt lärande som data- och systemvetenskapen vid Stockholms universitet ansvarar för. Blickar man mot utlandet finns det säkert hur mycket som helst men Leonard Low i Australien verkar ha en kanonbra och innehållsrik blogg – tack för tipset till ‘ambassadörskollegan’ Mats Öström!