Tankar kring framtidens lärande

CellPhone

Det är ett välkänt faktum att en stor del av inlärningen – kanske den största delen! – sker på andra ställen än i skolan. Här tror jag att det finns otroliga möjligheter inom utbildningsområdet; skolan kan faktiskt i dag erbjuda inlärningsmiljöer som elever kan använda sig av oavsett var de befinner sig rent fysiskt.

Utmaningar och möjligheter

Inom kort har också många elever en mycket snabb internetanslutning i fickan, ‘always on’. Detta i sin tur kommer att leda till att kommunikationsmönstren ändras på ett drastiskt sätt, generellt i samhället och därmed givetvis också i skolan. Självfallet kommer eTwinning att påverkas av dessa förändringar som innebär en stor utmaning – och enorma möjligheter. Tänk dig att exempelvis skapa en film tillsammans med elever i ett annat land – i realtid..

Framtiden är mobil

Framtidens lärande är till stor del mobilt, det kan man slå fast utan att ta fram kristallkulan. Med stor sannolikhet kommer det också bjudas många intressanta saker kring mobilt lärande på konferensen Framtidens lärande i Nacka i maj – och säkerligen också på TeachMeet Framtidens lärande 2010, ett ‘gräsrotsmöte’  som kommer att arrangeras i samband med konferensen.

Gott och nyttigt på webben

Några intressanta initiativ på webben kring mobilt lärande är bl.a.  arbetet som Mats Larsnäs driver i Kungsbacka, M-learningguide och webbplatsen om mobilt lärande som data- och systemvetenskapen vid Stockholms universitet ansvarar för. Blickar man mot utlandet finns det säkert hur mycket som helst men Leonard Low i Australien verkar ha en kanonbra och innehållsrik blogg – tack för tipset till ‘ambassadörskollegan’ Mats Öström!

Lärare för livet!

Du har väl noterat den lilla filmrutan här på bloggen? Klicka in dig där och beundra Pia  Johansson som eTwinninglärare!  Gör du sen bara som hon säger, så har du chansen att få se henne live på Stadsteatern i Stockholm. Vi har hundra biljetter! Om du vinner en av dem, tar du dig till teatern och vi bjuder på resten!

Avslutning! Vad händer nu?

Happy delagates
Happy delagates

Till synes mycket nöjda återvänder nu PDW:deltagarna till sina respektive skolor i hela Europa efter en sant internationell upplevelse. Manga nya erfarenheter och mångs nya kontakter har skapats. Som sista sammanfattande punkt frågar vi vad man nu taänker göra med allt detta på hemmaplan. Några exempel nedan:

  • In the next  days an information day will be oragnized in Hungary
  • In Portugal a meeting between some hundred teachers will take place
  • Also in Portugal 5 meetings for head teachers will take place
  • A report will be sent in and a PowerPoint will be produced in Malta
  • Also in Malta steps will be taken to support eTwinning partnerships in schools
  • Start something with eTwinning and disseminate in the schools around us

All delegates will do something, which is very satisfactory to hear!

Sista dagen i Göteborg- Vad kan man göra inom Lifelong Learning Programme?

Angela Andersson
Angela Andersson

Angela Andersson, från Internationella programkontoret och eTwinnings National Support Service Sverige, berättar om möjligehterna till kompetensutveckling inom programmet för livslångt lärande, vilket eTwinning är en del av. Andra delar är t.ex. Erasmus för högskolan, Leonardo da Vinci för yrkesutbildningen och Grundtvig för vuxenutbildningen. Alla syftar till livslångt lärande genom utveckling av språkkunskaper occh interkulturell kompetens.

7 miljarder € satsas årligen på detta inom Europeiska Unionen.   Studiebesök är en programdel speciellt riktad mot bl.a. skolledare. Dessa kan inte sökas av lärare. Man ansöker om ett speciellt, i förväg planerat besök och behöver alltså inte arrangera något själv.

Comenius fortbildning kan sökas av skolpersonal och bidrag kan fås med maxiamalt € 3000 för en period av högst 6 veckor. Som skolledare kan man alltså analysera vilken typ av uteckling som behövs i skolan, leta efter en kurs och uppmuntra personal att söka den. Man kan också med fördel kombinera den spediella typen av fortbildning som kallas jobbskuggning, med eTwinning.  Efter inbjudan av sin eTwiningpartner kan man söka bidrag för att följa denne i arbetet under högst 6 veckor. Villkoren är alltså desamma som för annan fortbildning. Under jobbskuggningen får man förstås utmärkta tillfällen att planera sitt eTwinningsamarbete, samtidigt som men utvecklar förståelse för de speciella villkor kollegan arbetar under.

Comenius assistenter och Comenius partnerskap är andra delar som man kan använda  som komplement till eTwinning.  Läs mer detaljer om dessa och ovanstående i Angelas presentation . På Internationella programmets webbplats finns ytterligare detaljer om t.ex. ansökningstider och villkor.

Ta vara på tillfället  – det är skattebetalarnas pengar – alltså dina!  Det finns så många möjligheter!

Vad kan då skolledare använda sin Group till?

Att dela Good Practise kan vara en god och positiv början.  Hur man som skolledare kan  uppmuntra en god utveckling och dela med andra skolledare? Hur man kan monitorera skolans verksamhet på ett positivt sätt, kan också vara lämpligt att göra i gruppen. En kommunikationsplan kan utvecklas där alla skilda lösningar på gemensamma problem  med fördel kan delas.

Många olika infallsvinklar och frågeställningar kom upp: Vilka framgångsfaktorer kan då finnas? Att finna samverkan med Comenius kan vara en sådan.  Hur motivera skolans lärare till utveckling? Hur entusisasmera lärare till kreativa eTwinningprojekt?   “Many hands makes ligtht work” kan sägas, liksom “Many Heads make leadership work” ger vid handen att groups skulle passa utmärkt som en utvecklingsplattform för skolledare. Gemensamma frågor och gemensamma probelm kan lyftas, t.ex. vilka utmaningar kan finnas för att ett lyckat eTwinningprojekt ska komma till stånd.

En subgrupp skulle kunna innehålla “exempelprojekt” från de olika skolorna för att stimulera andra att följa exemplen. Andra frågor kan vara ledarskapsfrågor och IT-frågor. En moderator skulle få gruppen att fungera och arbetet att gå framåt. Viktigt att medlemmarna är aktiva så att detta kan ske.

Som synes finns här många goda idéer kring utveckling av skolledarrollen i Europa. Låt oss hoppas att dessa  lovande idéer tar form och en utveckling av Skolledarnas Group börjar när alla dessa skolledare kommer hem till sina skolor!

Vad kan vara nästa steg? Vill närvarande skolledare inbjudas till gruppen? Eller vill man be CSS om att bli inbjuden?  Gruppen vill bli inbjuden verkar det som! Verkligt glädjande!