Niclas Långö från Skolverket berättar om PIM

Niclas Långö
Niclas Långö

Lärare lär lärare – det är idén med PIM. Tio moduler gör det möjligt att komma igång med att använda digitala verktyg i undervisningen.  Många kommuner har nappat på erbjudandet att examinera sina lärare, men eftersom allt material finns fritt tillgängligt på internet kan vem som helst använda det.  Många lärare väljer ochså att använda PIM i sin egen undervisning – och examinera sina egna elever. PIM går verkligen hand i hand med eTwinning och det är en stor fördel för eTwinning att Niclas också arbetar med eTwinning 20% av sin tid.

Man har undersökt vilka framgångsfaktorer som har varit avgörande för att lyckas med PIM. Skolledning och politiker ska vara med  på tåget. skolledningen ska dessutom själv använda digitala verktyg. Bestämda ramar kring utbildningen är avgörande. Regelbundna möten mellan examinerna då de kan utbyta erfarenheter.   Upskattat av lärarna var också att få ett headset vid “examen” och att bli bjudna på lunch!

Lärarna använde i allmänhet mellan 20 och 40 timmar på utbildningen. 64 % av deltagarna anser att deras elever har vunnit på lärarnas deltagande i PIM, vilket är ett väldigt tydligt mått på lärarnas uppskattning.

Efter Niclas genomgång var det många av deltagarna som visade stort intresse och frågor väcktes av flera om hur PIM skulle kunna översättas och användas i andra länder.

Nästan hundra rektorer från hela Europa i Göteborg

Just nu öppnar eTwinings Professional Development Workshop för skolledare från alla eTwinningländer. Glada och förväntansfulla väntar alla på att höra Simon Botten Head teacher från Christ Church CE Primary School berätta om sina erfarenheter kring “A laptop for every child! But what do you do when the dream arrives?”

Hans slutsats är att datorer inte automatiskt förbättrar läarandet men att man med en pedagogiskt medveten och kreativ användnig kan stora fördelar nås. Samarbetet med hemmet kan ökas när eleverna kan få “läxhjälp online” då t.ex. föräldrarna kan få hjälp med nya mattealgoritmer.

En utmaning är att stiga ner från katedern och inse att eleverna kan kolla upp vad man säger på Wikipedia på ett ögonblick: Du sa att alligatorn är en reptil, men den är en amfibie står det här!

Ett viktigt inslag i det förhållningssätt som skolan bibringar eleverna är att de har ett ansvar för vad de gör på internet. Man kan sätta filter i datorn men det viktigaste filtret måste sitta i elevernas huvud. I detta ligger också  att eleverna växer och tar mer ansvar för sitt eget lärande.  Lärandekulturen har förändrats, föräldrarna har blivit mer involverade, studietekniken har förbättrats och läsinlärningen sker snabbare och bättre.

“A laptop for every child is wonderful – and tricky”  Det är inte möjligt att vända tillbaka – även om vi inte helt kan överblicka vad det är som sker i alla delar. Teknologin är här och vi måste lära oss använda den. Eleverna ska inte tänka “dator” utan “Vad kan den användas till i mitt lärande.”

Mr Botten avslutade med att citera Graucho Marx ord: “If something is worth doing, it’s worth doing badly.”

Tårtkalas i Grimsås

eTwinningtårta i Grimsås
eTwinningtårta i Grimsås

På kvinnodagen var det kalas i Grimsås skola. Klass 5-6 och deras lärare bjöds på tårta av eTwinning för att fira att projektet Schoolovision under ledning av Anna-Lena Larsson, fått ett hedrande andrapris i den internationella eTwinningtävlingen. Elever och lärare lät sig väl smaka och ett gäng intresserade lärare från olika skolor i rektorsområdet fick också tillfälle att lära mer om eTwinning. Jag märkte ett stort intresse för internationalisering i allmänhet och eTwinning i synnerhet. Kul! Nu blir det nog flera eTwinningsamarbeten i Tranemo kommun – och kanske fler priser!

Osmaniye, Turkiet

Nu har jag landat fysiskt och mentalt efter en spännande resa till Osmaniye i södra Turkiet.

Tänkte att det skulle vara på sin plats att skriva ner några iakttagelser och reflektioner om skolan vi hastigt besökte. Lite som inspiration till andra lärare att börja med internationellt samarbete. Jag kan verkligen rekommendera turkiska skolor som samarbetspartners.

Osmaniye är en liten stad på 200000 invånare och då måste jag faktiskt säga att den hade alla drag av småstad som man kan ha. Centrum består av en enda lång gata där alla affärer ligger. Affärerna var inte speciellt många heller ochKlassrum det mesta stängde ganska tidigt. det fanns inte heller speciellt många restauranger.

Skolan ligger i utkanten av staden och består av en byggnad med två ingångar och tillhörande trapphus i tre våningar. På varje våningsplan är det fyra små klassrum. Som jag förstod går det ca 30 elever i varje klass. Det var mycket trångt i klassrummet. Jag tvivlar på att ett svensk skyddsombud skulle godkänna detta. Dock poängterade de att flera grupper har färre elever, t.ex. vissa språkgrupper bestod endast av sex elever. Samma som här i Sverige alltså.

I klassrummen satt eleverna på gamla bänkar. Vi besökte tre klassrum och två av dem hade whiteboard och projektor med någon sorts interaktiv programvara. Glömde fråga vilken. I det tredje klassrummet hängde en Klassrum med whiteboardhederlig krittavla. Ovanför varje skrivtavla hängde ett porträtt av Atatürk och trohetseden som eleverna läste varje morgon. Enligt lärarna behövde inte eleverna resa sig varje gång en lärare kom in, men de gjorde det ändå.

En intressant iakttagelse var att manliga lärare måste bära kostym medan kvinnliga lärare kunde ha vilka kläder de ville. Dock måste jag säga att en av de manliga lärarna som deltar i projektet med oss faktiskt aldrig bär kostym. Han verkar bo i sin bruna skinnjacka.

Jag såg inga datorer till eleverna, men så var jag inte på så många olika platser i skolan. Jag fick dock intrycket att det inte finns några. Alla elever hade egna skrivhäften och böcker i alla ämnen. det har t.e.x. inte mina elever.

Väl ute på skolgården igen blev vi besökande lärare omringade av massor av elever som ville prata med oss, vare sig de kunde engelska eller inte. Alla ville hälsa. Det hela urartade till att vi fick skriva autografer och att jag har fått “nya elever” på mitt lärarkonto på Facebook.

Två svenska lärare bland vinnarna i eTwinning Awards

Anna-Lena Larsson tar emot pris i SevillaeTwinning Awards 2010 delades ut till vinnande projekt och andrapristagare under konferensen i Sevilla. Sverige var representerat i två kategorier; I kategorin “Kreativ användning av digitala medier” (pris sponsrat av eSkills-veckan) vann Schoolovison 2009 , där Sverige represeteras av Anna-Lena Larsson från Grimsås. Grattis Anna-Lena!

Ett  projekt som tog hem andrapris i ålderkategorin 16-19 år, var Songs, Language and Culture ; ett projekt med 14 medlemmar varav en är Elisabeth Backström från Nyvångsskolan i Lund. Grattis Elisabeth!