eTwinning i vida världen igen!

Nu är det dags för eTwinnings årliga konferens. I år äger den rum i Sevilla i Spanien. Där är det nog varmare än här – det lär vara 16 grader! Det svenska eTwinningteamet sätter sig snart på flyget för att förbereda våra insatser på plats och imorgon eller på fredag kommer de 11 lärare som hade lyckan att bli utvalda att delta. Dessutom kommer ytterligare en svensk deltagare att finnas på plats, nämligen eTwinnings enhetschef från Internationella programkontoret, Lars-Erik Bergwall. Han är ganska ny på sin post och får nu för första gången en chans att verkligen lära känna eTwinning. Vi kommer att höra av oss under dagarna! Vill du titta in under konferensen så kan du via http://groups.etwinning.net/web/etwinning-conference-2010/home   göra det eftersom den streamas i sin helhet.  Det kan ju t.ex vara spännande att se hur det går för sverige i eTwinning Awards, den årliga tävlingen.

Kan du bidra till förbättring?

Vi diskuterar hur eTwinningportalen och ditt eTwinning-skrivbord kan förbättras. Har du någon idé? Finns det något som du saknar? Har du en idé om hur något kan ändras till det bättre? Din idé är välkommen. Skriv en kommentar!

Europas eTwinningkoordinatörer samlade i Bryssel

100126 NSS i BrysselCa 50 NSS-personer från nästan alla eTwinningländer tar del av eTwinningstatistik. Många siffror är glädjande Bl.a. ökar “Social networking “stort: En fördubbling upp till femfaldigande av användningen av de sociala delarna i eTwinning.

Vad gäller antalet användare av eTwinning per land och antalet användare på skola, ligger Sverige bra till, bland de bättre bland de mindre länderna.
Ålder på deltagande elever 12-19 56% ,förr 41% nu; mixed (alltså där det finns elever som kan hänföras till fler åldersgrupper) har ökat från 29% till 47%  0-11 år har minskat.från 15%  till 12 %.

Enelska är förstås det språk som används mest, men franska och tyska ökar lite.

Kopplingen till Comenius blir allt tydligare och mer självklar.  Ska det kanske bli så att en registrering på eTwinning krävs för att få Comeniusbidrag? Ingen vet än, detta måste i så fall beslutas högre upp i kommissionen.

På väg till Bryssel

I dag bär det iväg till Bryssel för Anders och undertecknad. I två dagar ska vi planera delar av årets eTwinningverksamhet tillsammans med alla vår kolleger från hela Europa och CSS, vår centrala ledning. Bl.a. ska vi tala om de erbjudanden om “Learning events” som då och då dyker upp på ditt eTwinningskrivbord när du loggar in. De är riktigt bra “onlinekurser” kring alla möjliga ämnen som anknyter till eTwinning. Ta en titt nästa gång du får syn på ett erbjudande!