Paneldiskussion i eTwinning-konferensens sista timmar

Efter en härlig middag på lördagkvällen har man börjat checka ut från hotellet inför hemresan. De som ännu har tid kan följa paneldiskussionen om det nya lärandet, där eTwinning är en, väldigt viktig tycker förstås vi, del. Hur kan man visa eTwinnings positiva effekter? Hur viktig är lärares komptensutveckling för utveckling av lärandet? För många elever är självvärdering (self assessment) en totalt ny tanke. Många är helt ovana att få syn på sitt eget lärande vilket gör steget till det nya lärandet väldigt stort. På många ställen i Europa är också steget mellan de nationella målen för skolan och de intentioner som finns på europeisk nivå, väldigt långt. troligen måste det till ett helhetsgrepp för att en reell skillnad ska få genomslag.

Det är förvisso många stora utmaningar i att fortsätta den positva utveckling som eTwinning är en viktig del av!

Share

3 svar på ”Paneldiskussion i eTwinning-konferensens sista timmar”

 1. Angela kommenterar fast AM är inloggad:
  Och hur vana, avslappnade och trygga känner sig LÄRARNA med “self assessment”? Hur vana är vi att observera och reflektera kring vår eget lärande när vi gör det vi gör hela dagarna?

 2. Fastnade också en del i tänket kring bedömning, och har fortsatt funderandet under resan hem. Tror att det kan vara av stort värde att göra självbedömning – och att man måste börja i tidiga åldrar. Eleverna är medvetna om sina egna styrkor och brister – men det är svårt att framhäva sig själv – det är lättare att stå för sina brister.
  En synnerligen positiv sak med självvärdering är diskussionen med föräldrar – hur ska vi utveckla de redan starka sidorna ännu mer?- vilka svagheter måste förstärkas?
  På det sättet kommer vi ifrån konformiteten, som jag tycker är så skrämmande. Vi har inte råd att låta alla barn gå i en stor fårflock mot samma mål – nej, vi ska skicka ut örnar som flyger mot de utmaningar och uppgifter som de är bäst rustade att utföra.
  Tack för en fantastisk resa, så många härliga människor, ett sån´t underbart klimat.

 3. Självvärdering av lärare

  Förhoppningsvis blir det alldeles självklart att värdera sin egen arbetsinsats i förhållande till uppställda mål, dels i medarbetarsamtalen på skolan med chefen, dels i utbildningen, jag skickar en länk till den självvärdering alla lärarstudenter gör i Göteborg, 4 gånger under sin utbildning stämmer vi av detta, jag tycker det fungerar väldigt bra!
  http://www.ufl.gu.se/vfu

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *