Professionell utveckling genom onlinekurser på eTwinning Live

Logga för lärevents. tecknad datorskämr med ett @-tecken som bär magistersmössa.

På eTwinning Live arrangeras regelbundet onlinekurser, så kallade lärevent, på olika pedagogiska teman och för olika målgrupper. Bland vårens utbud vill vi särskilt lyfta två intressanta lärevents, som riktar sig till lärare på yrkesförberedande program. Läreventen tar upp bland annat yrkesengelska, idéer till eTwinningprojekt, och användbara digitala verktyg.

Under läreventen varvas presentationer och webinarier med eget arbete och reflektion i grupp. Läreventen är ca 10 dagar långa. Varje event har ca 100 deltagare kommer från hela Europa. Anmälningen öppnar ca en vecka innan eventets början och sker på eTwinning Live. Alla som är registrerade i eTwinning kan anmäla sig till eventen.

Du hittar beskrivning av eventen med målgruppen lärare på yrkesförberedande program nedan – och många fler event – på eTwinning Live under fliken Professionell utveckling.

eTwinning, CLIL, VET and Erasmus projects

En av de viktigaste frågor skolorna lyfter är att bredda yrkesstudenters karriärhorisont. Deras språkliga och kulturella förberedelse är verkligen nödvändig för att vara i kontakt med andra europeiska yrkesverksamma. Lärare bör främja användningen av andra språk, särskilt när eleverna har möjlighet att utveckla och dela kunskap och erfarenhet i olika länder genom Erasmus-programmet. Engelska, som lingua franca, erbjuder trygghet när de genomför en del av sina studier eller praktikutbildning i ett annat land. Syftet med detta lärevent är att skapa CLIL-material kopplade till specifik yrkesengelska med aktiviteter som kan användas i vilket eTwinningprojekt som helt.

När: 23 mars till 1 april
Anmälningsperiod: 16 mars till 24 mars
Målgrupp: lärare på yrkesförberedande program och eTwinningambassadörer

How to launch an eTwinning VET project from zero?

Syftet med detta lärevent är att hjälpa yrkeslärare att starta ett eTwinningprojekt. Deltagarna kommer att kunna dela sina idéer, de har chansen att träffa andra kollegor, lära av varandra och diskutera följande nyckelpunkter: 1. Yrkesutbildning i ditt land (läro- och kursplan, ämnen, antal timmar) 2. Nyckelkompetenser, soft skills/mjuka färdigheter, och aktiva metoder relaterade till läroplaner och eTwinningprojekt. 3. Idéer till eTwinningprojekt och gymnasieskolans yrkesprogram. 4. Användbara verktyg. 5. eTwinning i Erasmus +. 6. Kvalitet i eTwinningprojekt.

När: 27 april till 10 maj
Anmälningsperiod: 20 april till 28 april
Målgrupp: lärare på yrkesförberedande program och eTwinningambassadörer

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *